Napisz do nas!                              

 

 

 

M e n u

  • Strona Główna
  • Wprowadzenie
  • Posłowie
  • Zasoby

 

 

 

                                      

                                                ŚWIADECTWO NA WIEKI

 

 

              „I rzekł Pan do mnie, Weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem; „Maher Szalal” – Chasz Baz” (Pospiesza łup – szybko nadchodzi zdobycz)”.

                                                                                                       N.B. Izaj.8:1

 

 

„Teraz idź, zapisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze aby służyło na przyszłość jako świadectwo na wieki”.

                                                                              B.Poznańska Izaj.30:8

 

Prorok Izajasz otrzymał nakaz i to dwukrotnie, aby Słowa Boże zapisywał w księgach i na tablicach. Ustny przekaz ulega zniekształceniu gdyż pamięć jest zawodna. Dzięki temu mamy pisane Słowo Boże a w nim największe proroctwo Izajasza. Nakaz ten obowiązuje też tzw. ruch proroczy w odniesieniu do wykładu proroctw. Wykładnia również winna być napisana w księgach i na tablicach. W ten sposób utrwala się zrozumienie i pozostaje świadectwo dla potomnych.

Księgi są duże i małe podobnie jak i tablice. Służą one do częstego przypominania poprzez czytanie lub badanie. Natomiast tablice bywają zapisane skondensowaną informacją i służą do szybkiego czytania (np. tablice z rozkładem jazdy, matematyczno – fizyczne, pierwiastków chemicznych itp. )

 

 

„Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko        

 czytelnik przeczytał”.

                                                                                Abakuk 2:2

 

Pan Bóg w tych nakazach, położył większy nacisk na zapisywanie aniżeli na głoszenie ustne. I chociaż w naszych czasach zaznacza się wyraźna niechęć do czytania, Pan mimo to, daje polecenie – „napisz”  (Obj.19:9; 21:5). Owo „napisanie” jest „rzetelnym” , jeśli ma postać matematyczną. Pierwszą tablicą był rysunek pt. „Boski Plan Wieków”, wyjaśniony w I tomie Wykładów Pisma Świętego. Następne tablice opracowali bracia Edgar. Tablice w ich wykonaniu ukazały symetrię w Boskim Planie. Dalszy ciąg chronologiczny dopisał brat T. Wiśniewski, a równoległości z życia Abrahama pociągnął aż do 2015 roku. Matematyczną postać  mają też zestawienia liczbowe tekstów. Są to rzetelne formy zapisu – matematycznie sprawdzalne i dają się prędko przeczytać, gdyż zawierają małą ilość znaków a duży ładunek treści. Oprócz ww rzetelności – zapis na tablicy szczególnie – powinien  być dokonany jakoby w asyście dwóch świadków.

 

„I powołaj mi świadków wiarygodnych kapłana Uriasza i Zachariasza 

 syna Jeberkjahu”.

                                                                                                   Izaj. 8:2

 

Aby zapis był wiarygodnym, winien być potwierdzony jako zgodny z proroczą linią, przez biegłych w sprawie świadków. Należy powoływać się na nich przez stosowne cytaty z ich wykładni. W czasie Pańskiej Parouzji biegłymi świadkami są Bracia T. Russell i T. Wiśniewski. Według takich proroczych kryteriów napisana została praca pt „Pięćdziesiątnica” Polecamy ją, jako wiarygodną. 

 

 

„Zbliżyłem się do małżonki a ona poczęła i porodziła syna”

                                                                                   Izaj.8:3

 

W symbolicznym języku Biblii, małżonką jest też określana, Boża obietnica. Tak rozumiał Ap. Paweł gdy pisał:

 

„Wy zaś bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście”.

                                                                                         Gal.4:28

 

Zbliżenie się do tak rozumianej małżonki, to bliższe zainteresowanie się obietnicą dotyczącą narodzenia się obrazowych bliźniąt w 2001 roku. W wyniku takiego bliższego zainteresowania się, nastąpiło zrozumienie faktu wzbudzenia Proroków.

Pierwszymi dziećmi Abrahamowej obietnicy na poziomie ziemskim, są Prorocy, a ich zmartwychwstanie jest łupem – tą korzyścią z Okupu wynikającą – dla nich osobiście dla Izraela i całej ludzkości.

 

„Albowiem zanim chłopiec będzie umiał mówić; Ojcze mój i mamo

 moja zasoby Damaszku i łupy Samarii będą wywiezione przez Króla

 Asyrii”.

                                                                                                                 Izaj.8:4

 

Normalnie rozwijające się niemowlę zaczyna mówić zdaniami około drugiego roku życia. Gdyby przemówiło zaraz po urodzeniu uznano by taki fakt za anomalię. Natomiast wielu życzyłoby sobie, aby Prorocy od razu objawili się światu (np. poprzez telewizję). Upłynie pewien czas „zanim ich tożsamość zostanie ujawniona”. IV/627 Taka jest opinia w tej sprawie jednego z wiarygodnych świadków wyżej wymienionych. Słowa „Ojcze mój” będą wyznaniem Proroków, że są oni Synami Bożymi na ludzkim poziomie.

 

„Zamiast Ojców swych, mieć będziesz Synów swych. Ustanowisz ich

 Książętami na całej ziemi”.

                                                                                         Psalm 45:17

 

Słowa „mamo moja” będą wyrazem ich uznania dla Kościoła Chrystusowego jako ich matki. Będzie to też stanowić ostateczny dowód dla wielu, że Kościół jest już cały uwielbiony, że u boku Wtórego Adama –Chrystusa, jest już wtóra matką Ewą – Oblubienicą Chrystusa o której owi Prorocy, poprzednio prorokowali. Pięćdziesiątnica dokumentuje fakt „urodzenia syna” tj, wzbudzenia Proroków. Jest to czas, 6 siwan 2001, a według naszego kalendarza 28 maja 2001r.

Czekamy na ów pierwszy odzew, który może nastąpić około dwa lata później. Wierzymy też, że niebawem uprzątnięte zostaną łupy Babilonu.

 

„Gdyż w owym dniu porzuci każdy swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sporządziły dla was wasze grzeszne ręce. I padnie Asyria od miecza lecz nie miecza ludzkiego i nie miecz ludzki ja pożre. I będą uciekać przed mieczem, a młodociani jej wojownicy pójdą do robót pańszczyźnianych. Jej skała rozpadnie się ze strachu a jej wodzowie opuszczą w popłochu sztandar – mówi Pan, który ma ognisko na Syonie i piec w Jeruzalemie”.

                                                                                               Izaj 31:7-98

 

Dotychczasowe subtelne spełnianie się proroctw, zamieni się w powódź wydarzeń. I trudniej będzie wątpić jak obecnie wierzyć. Biblia odnotowała liczne świadectwa wiary jak i świadectwa niedowiarstwa – jednostek i narodów. Jedne i drugie są „świadectwami na wieki” staramy się być zaliczani do tych pierwszych.