Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

3 rda 2004

 

 

12 luty 2005

 

 

 

 

 

SŁOWO WSTĘPNE

 

 

Wielki zegar wieków wybija ostatnią godzinę wskazaną na tarczy proroctw. Wydarzenia wskazane w proroctwach spełniają się tak pewnie, jak pewnym jest to, że Bóg je przepowiedział. Stary świat religii i polityki odchodzi do lamusa historii, a przychodzi Świat Nowy, ów wymarzony przez ludzkość Złoty Wiek. Modlitwy wierzących „Przyjdź Królestwo Twoje” zostały wysłuchane. Dzwon proroczego zegara obwieszcza koniec epokowego kłamstwa Szatana; „żadnym sposobem, śmiercią nie pomrzecie” (1Moj.3:4). Epoka tego kłamstwa liczy już 6133 lat. Owo kłamstwo przeminie wraz ze wszystkimi obrzydliwościami, a konsekwencje tego faktu spowodują wielkie zaskoczenie całego świata. Proroczy dzwon nie bije na alarm, ale jako zwiastun dobrych wieści. Nabrzmiałych problemów ludzkości nie rozwiąże żadna „szacowna mównica”, gdyż skażona jest kłamstwem Szatana. Nie uczyni tego ulica, ponieważ ta zdolna jest tylko do burzenia murów. Zachodzi pytanie, kto władny jest dokonać tak wielkich, epokowych zmian? W jakim okresie czasu to wszystko się dokona?

 

Książka „Chrystus, On Król Izraela” daje jednoznaczną odpowiedź – kto, kiedy i jak tego dokona. Wskazuje, że to już! Bóg powołał Nowy Rząd, jakiego w historii świata jeszcze nie było. Są to ludzie doskonali, wielkiego formatu i wielkich talentów, bezwzględnie uczciwi i mądrzy. Gdyby stanęli w szranki wyborcze, zapewne byliby zwycięzcami w każdych wyborach. Lecz oni tego nie będą czynić, ponieważ mają mandat od Boga i od Chrystusa Króla. Są to Święci Prorocy w liczbie 144. Świat przyszły to Świat Proroków. To przez nich Bóg dokona epokowej zmiany, której towarzyszyć będzie ogólnoświatowy wstrząs. O tym również napisano w tej książce, nazywając je mega-wydarzeniami.

 

Książka porządkuje też zrozumienie wielu proroctw i chronologicznych dat, na których temat słyszało się wiele niesłusznych i nieuzasadnionych skarg, że się nie spełniają. W tej kwestii sytuacja również zmienia się diametralnie, jak to ujął psalmista: „Zamieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością. Aby dusza moja śpiewała Ci i nie milkła. Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał” (Ps.30:12-13 N.B.).

 

Biedny i skołatany uciskami świat ma również daną proroczą instrukcję, jak powinien zareagować na tę ważną, zmieniającą się okoliczność: „Wszystkie narody klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym, gdyż Pan Najwyższy jest Królem nad wszystką ziemią” (Ps.47:2).

Gdy przyjdzie właściwy moment – a jest on już bardzo blisko – ludzkość zaklaska w dłonie, na stojąco, wyrażając radość, podziw i aprobatę dla Boga, Chrystusa i Proroków. Zawtóruje jej też całe Niebo.

 

Wydarzenia, które są przed nami mają wymiar ogólnoświatowy i wszechświatowy. „Gdy widzę Twe Niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz – i czymże Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś” (Ps.8:4-6 B.T.).

 

Boska interwencja w sprawy ludzkości jest dowodem Jego pamięci i miłości dla człowieka. Świat będzie uratowany od samozagłady – taki jest Boski Plan Zbawienia. Dzięki temu możemy czuć się szczęśliwi.

 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan.3:16 B.G.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas