Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

SŁOWO  KOŃCOWE

 

 

Ewangelia o uniwersalnym zbawieniu nazwana jest „pieśnią w domu pielgrzymstwa naszego” (Ps.119:54). Jest to tytułowy tekst „Pięćdziesiątnicy” część I. „Odśpiewaliśmy” kolejne strofy tej pieśni.

„W owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi Judzkiej: Mamy miasto potężne, dla ocalenia wzniósł On wały obronne i baszty”.                                                                              Izaj.26:1 N.B.

 

„Pieśń o wiecznej przyszłości”, o powszechnym zbawieniu, utrwali się w znajomości i będzie „śpiewana” już jako hymn świąteczny, ku czci Boga Ojca i Chrystusa Króla. Będzie to hymn wdzięczności za piękny Plan Zbawienia, za wspaniałą Restytucję człowieka i ziemi. Restytucja nie jest tylko przewidziana, ona jest Boskim przeznaczeniem. O Restytucji nie należy więc mówić, że ona może się zdarzyć, ale, że ona musi się stać faktem! Co Bóg rzekł, to stać się musi. „Pieśń” ta śpiewana od 2001 roku, wypełniła ową sferę ciszy na temat Restytucji i Proroków. Po „ogniu” konfliktów miał się odezwać „głos cichy i wolny” (1Król.19:12). Pan nie był w wichrze, trzęsieniu ziemi, ani w ogniu, to oznacza, że nie jest sprawcą tych zjawisk. Przewidział je, proroczo opisując ich czas i przyczyny. Zezwolił na nie. Ale do wyznaczonego czasu.

Natomiast Pan stoi za „głosem cichym i wolnym” – za „głosem Edenu”. I to jest najpewniejszą gwarancją spełnienia Bożych Obietnic.

Królestwo Boże na ziemi jest pożądaniem wszystkich narodów i każdej jednostki ludzkiej. Jest ono już ustanawiane nie przez głosowanie ludu, ale postanowieniem Bożym. Przyjęte zostanie przez aklamację – z okrzykiem radości, owacyjnie i z oklaskami.

„Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń.

Na harfie dziesięciostrunowej zagram Ci”.     Ps.144:9 N.B.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas