Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE  Z  NAJBLIŻSZĄ  PRZYSZŁOSCIĄ

 

 

Przyszłość to czas i zdarzenia – oczekiwane i zapowiedziane. Przyszłością najbliższą jest dzień jutrzejszy, następny miesiąc, rok i wiek. Przyszłością odległą jest epoka i wieczność. Wierzący z wszystkich wieków, wychodzili na spotkanie z przyszłością – z tą bliską i tą odległą.

„Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi”.      Żyd.11:13 N.B.

 

Oni witali przyszłość „z daleka”, tak jak np.: „siódmy od Adama Enoch”, Abraham i wszyscy Prorocy. My witamy ją z bliska – z bardzo bliska, bo „okiem w oko”. Z daleka czy z bliska, powitanie winno być radosne, serdeczne, gorące, a nawet wylewne. Radość wylewa się przez usta. Postawa milcząca, chłodna, nie przystoi na czas powitania. Czas obecny jest szczególnym – jest to czas pożegnania i witania. „Żegnamy” stary świat „stare niebiosa” – kościelnictwa i „starą ziemię” – systemów społecznych. „Żegnamy” je również radośnie – bez łezki w oku. Nie mówimy im – „do widzenia” – lecz „żegnajcie” i nie wracajcie już nigdy.

 

„Którzy idąc przez dolinę morwów, za źródło go sobie pokładają i deszcz pożegnania przychodzi na nich”.                                                                                                                               Ps.84:7 B.G.

Żyjemy w zwrotnym punkcie czasu, kiedy jakoby gestem jednej ręki żegnamy stary świat, a drugą witamy Świat Nowy – Nowe Niebiosa i Nową Ziemię, w której to:

 

„Wierność i łaska się spotkają,

A sprawiedliwość i pokój pocałują.

Wierność wyrośnie z ziemi,

A sprawiedliwość wyjrzy z Niebios”.

Ps.85:11-12 N.B.

 

Aby spotkanie z przyszłością było udane, trzeba zająć duchową pozycję na „wieży strażniczej” i osiągnąć wyższy „punkt widzenia”. W długiej historii Zbawienia, niewiele było sytuacji tak dramatycznych, tak przełomowych jak w czasach obecnych. Przed nami są „mega wydarzenia”, za nami „mega sposobności”. Mieliśmy niepowtarzalny przywilej być najemnikami Pana, słuchać Jego rozkazów i być jak Benjamin – „ulubieńcem Pana” i ucztować z Nim na Wieczerzy Wesela Barankowego. Czas przełomu charakteryzuje się tym, że o wszystkim dziś jest głośno. Jest „czas głośnego trąbienia”, przed nami czas „głośnego okrzyku”. Wieści będą jak „grad cetnarowy” – z ciemnej chmury ucisku.

„Słychać już odgłos dalekiego grzmotu.

To przyszłość idzie!”

M. Konopnicka.

Dlatego, że przyszłość już idzie, nadzieje wszystkich wierzących nie są daremne (1Kor.15:17).

 

Zestawienie 617

 

 

 

Ezech.48:35 „W okrąg osiemnaście tysięcy łokci; a imię miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”.  -----------------------------------------2248

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest On Dom trzeciego dnia miesiąca Adar”. --2311

 

 

 

 

4559

 

 

Joel.2:28 „A potem wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą”. ---------------------------------

 

 

 

 

 

4559

 

 

 

Zestawienie 618

 

 

Joel.2:29 „Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha mego”.----------

 

3  ·  12  ·  2004 szanah -----------------------------------------------------------

 

 

2374

 

2374

 

 

 

Zestawienie 619

 

 

Izaj.49:7 „Królowie widząc Cię powstaną, a książęta kłaniać Ci się będą dla Pana, który jest wierny, dla Świętego Izraelskiego, który Cię obrał”. -------------------

 

Król, Przedstawiciele ziemskich Książąt i czas:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  3 Adar  ·  2004  -----

 

 

 

3844

 

 

3844

 

 

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larXy $lm xyXmh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.   Izaak  hebr.  qxcy  =  208   Jakub  hebr.  bq[y  =  182.

 

Zestawienie 620

 

 

Ezdr.5:2 „Zorobabel, syn Salatyjela i Jesua, syn Jozedeka”.-------------------------

 

 

2019

 

 

Koniec budowy Świątyni wg czasu żydowskiego:

 

3  ·  12  ·  2004 ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2019

 

 

Koniec budowy Świątyni wg kalendarza słonecznego:

 

12  ·  2  ·  2005 ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2019

 

 

Poniższe zestawienia wskazują na różne punkty chronologiczne kończące stary świat. Są one zarazem różnymi początkami Tysiąclecia.

 

Zestawienie 621

 

 

Zach.3:10 „Dnia onego, mówi Pan Zastępów, wezwie każdy bliźniego swego pod macicę winną i pod figowe drzewo”.  -------------------------------------------

 

Początek 1000-letniego Królestwa Jezusa Chrystusa:

 

Jezus  ·  Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005  +  1000-------------------------------

 

 

 

4293

 

 

4293

 

 

Jezus  gr.  O Ihsouj  =  764    Obj.22:16.              Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

 

Zestawienie 622

 

 

Agg.2:20 „Izali jeszcze jest nasienie w spichlerzu? I owszem, ani macica winna, ani figowe, ani granatowe, ani oliwne drzewo nie wydały owocu; lecz ode dnia tego będę błogosławił”.---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2976

 

 

Zach.4:9 „Ręce Zorobabelowe założyły Dom ten i ręce jego dokonają Go; a dowiesz się; że Pan Zastępów posłał mnie do was”. -----------------------------

 

 

 

2976

 

 

Jezus  ·  3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------------------------------

 

 

2976

 

 

Jezus  gr.  O Ihsouj  =  764    Obj.22:16.

 

 

Zestawienie 623

 

 

 

Obj.18:8 „Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalony; bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi”.  --------

 

 

 

 

9446

 

 

Mat.23:39 „Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”.-------------3299

 

3  ·  12  ·  6132------------------------------------------------------  6147

 

 

 

9446

 

 

Obj.1:7 „I ujrzy Go wszelkie oko”.  ·  3 Adar  ·  6132 szanah ---------------

 

 

 

9446

 

 

6132, to rok 2004 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2004 = 6132).

Początek jawnej działalności Świętych Książąt zacznie zadawać śmierć dotychczasowym błędnym teoriom Babilonu, co na początku spowoduje w nim wielki chaos, a w konsekwencji upadek i całkowite zniszczenie; Jer.23:29; 51:13.

 

 

 

Zestawienie 624

 

 

Zaproszenie do błogosławieństw Restytucji:

 

Jan.7:37-38 „A w on ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego”. ---------------- p.l.

 

Święto Namiotów  ·  15 Tiszri  ·  2005 szanah ---------------------------------------

 

 

 

 

 

 

2750

 

4188

 

 

Razem

 

6938

 

Świat stary odchodzi – Witamy Świat Nowy:

 

Obj.21:1 „Potemem widział niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było”. -----------------------

 

 

 

 

 

6938

 

 

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16. (Czwarty przypadek)

Tiszri  hebr.  yrXt  =  910.

 

 

Zestawienie 625

 

 

Ezech.2:3 „Synu człowieczy! Ja cię posyłam do synów Izraelskich, do narodów odpornych, którzy mi się sprzeciwili; oni i ojcowie ich występowali przeciwko mnie aż prawie do dnia tego”.---------------------------------------------------

 

 

 

 

4046

 

 

Ezech.38:19 „A w gorliwości mojej i w ogniu gniewu mego mówić będę, że dnia onego będzie wielki rozruch w ziemi Izraelskiej”. --------------------------------

 

 

 

4046

 

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad Nim”. -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4046

 

 

3  ·  12  ·  2004    15  ·  7  ·  2005 ---------------------------------------------

 

 

4046

 

 

Zestawienie 626

 

 

Abd.1:17 „A na górze Syon będzie wybawienie, a ta góra będzie święta i posiądzie dom Jakubowy osiadłości swe”.------------------------------------------------

 

 

 

3471

 

 

Amen  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah--------------------------------------

 

 

3471

 

 

Zestawienie 627

 

 

 

Izaj.28:5-6 „Dnia onego będzie Pan Zastępów koroną ozdoby i koroną sławy ostatkowi ludu swego. I duchem sądu siedzącemu na sądzie, a mocą tym, którzy odpierają bitwę, aż do bramy”.------------------------------------

 

 

 

 

 

6463

 

 

Fakt obwieszczenia się Proroków kończy „bitwy” ideologiczne.

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy prorocy”. --------------- 3582

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah -------------------------------------------- 2881

 

 

 

 

6463

 

 

Zestawienie 628

 

 

Izaj.28:6 „I duchem sądu siedzącemu na sądzie, a mocą tym, którzy odpierają bitwę, aż do bramy” . ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2873

 

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah ---------------------------------------------------------

 

 

2873

 

 

Powyższe zestawienia wskazują na punkt zwrotny dla broniących Prawdy na czasie. Nastąpi koniec „mocowania się z ludźmi”.

 

Zestawienie 629

 

 

 

Fakt obwieszczenia się Proroków będzie bardzo głośnym:

 

Joel.3:16-17 „Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia. Ale Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów Izraelskich”.--------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4098

 

 

Jer.31:31 „Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim Przymierze Nowe”.---------------------------------------

 

 

 

 

4098

 

 

3Moj.9:23 „A wyszedłszy błogosławili ludowi”. ---------------------------873

 

144 Książęta  ·  15 Ethanim  ·  2005 -------------------------------------- 3225

 

 

4098

 

 

Zestawienie 630

 

 

Gwarantem spełnienia jest Sam Pan:

 

Obj.22:20 „Tak mówi Ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste przyjdę rychło”. -------------------------------------------------------------------------

 

Pan Jezus Chrystus  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 ------------------------------------

 

 

 

 

5104

 

5104

 

 

Pan Jezus Chrystus gr.  Kurioj Ihsouj Cristoj  = 2586          Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas