Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁAWNE  BETLEJEM

 

 

„A ty Betlejem – Efrata, jednoś z najmniejszych osiedli judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie rządził w Izraelu; a pochodzenie jego – od pradawnych czasów, od dni zamierzchłych”.                                                                                                                                             Mich.5:1 B.P.

 

Betlejem, nazwane też Efrata, dla odróżnienia go od innego miasteczka w Galilei o nazwie Betel. Było to dawne Luz, któremu nazwę  zmienił  patriarcha  Jakub (1Moj.28:19). W Betelu mieszkali synowie proroccy (2Król.2:2,5), ale później  kapłan  Amazjasz  wyprosił z miasta proroka Amosa (Amos.7:12-13).

Betlejem położone było na południe od Jerozolimy w odległości 8 km. Jest to jedno z najstarszych miast Chanaanu. W państwie semickim Akkady miało nazwę „Lahmu” – co oznaczało „dom chleba”. W czasach patriarchów miało podwójną nazwę: Betlejem – Efrata (1Moj.48:7). „Betlejem” nadal oznaczało dom chleba. „Efrata” znaczy płodne pole, owoc.

Prorok napisał później: „Ujrzałem Ojców waszych jako pierwszy owoc figowy na początku ich”  Oz.9:10. To w Betlejem Efrata można było „zobaczyć Ojców na początku ich” (w figurze i w pozafigurze). Jakub obozował w okolicy Efrata i tam pogrzebał Rachelę.

W Betlejem mieszkała rodzina Dawida, od pradziadka Booza poprzez Obeda, Isajego i Dawida (Rut.1:2,19 i 4:11). W Betlejem działał prorok Samuel i tam pomazał Dawida na króla (1Sam.16:1). Od tego czasu Betlejem miało trzecią nazwę – „Miasto Dawida” (Łuk,2:4,11,16).

W tym mieście urodził się Zbawiciel, Jezus Chrystus. Od tego czasu miasto Betlejem zyskało światowy rozgłos jako miasto „dzieciątka Jezus”. Czas Betlejem na tym epizodzie nie skończył się. O Betlejem świat usłyszy po raz piąty.

„Stań się potężny w Efrata, a imię twe niech będzie sławne w Betlejem”. Rut.4:11 B.P.

Betlejem jest jak przedmieście Jerozolimy. Dane topograficzne tego miasta są bardzo wymowne. Położone jest 777 metrów nad poziomem morza Śródziemnego. Taką samą wartość liczbową ma słowo „zmartwychwstanie”. To może oznaczać, że miasto to zasłynie – „...będzie sławne..” – nie tylko dlatego, że tam umarła Rachela, nie tylko dlatego, że tam urodził się Dawid i nasz drogi Zbawiciel, ale też dlatego, że dzięki Jego Ofierze, zmartwychwstali Prorocy, wśród których zapewne jest też Samuel i Dawid.

Wartość liczbowa słowa „Betlejem” = 99. Taką samą wartość ma słowo „Amen”. „Betlejem Efrata”, „Miasto Dawida”, i „Miasto Zbawiciela” wypowie swoje końcowe już – Amen!

 

Zestawienie 610

 

 

Jan.12:28 „Ojcze! Uwielbij Imię Twoje”.  ------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004  -------------------------------------------------------------------

 

 

2212

 

2212

 

 

 

Zestawienie 611

 

 

Jan.12:28 „Ojcze! Uwielbij Imię Twoje. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię”. -------------

 

Betlehem  ·  Książęta  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ------------------------------

 

 

3921

 

3921

 

 

Betlehem  hebr.  ~xl-tyb  =  490.

Książęta  hebr. ~yrX  = 550.   Izaj.32:1.

 

 

Jan.12:28 „Ojcze! Uwielbij Imię Twoje. Przyszedł tedy głos z nieba: I uwielbiłem...”

 

Zestawienie 612

 

 

„I jeszcze uwielbię”  ·  3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. ------------------

 

 

3549

 

3549

 

 

„I jeszcze uwielbię” = 1337.

 

 

Zestawienie 613

 

 

Mat.2:5 „W Betlehemie Judzkim; bo tak napisano przez Proroka”. --------------- p.l.

 

Obj.20:5 „Zmartwychwstanie”.  -----------------------------------------------------

 

 

777

 

777

 

 

 

 

Zestawienie 614

 

 

Mich.5:2 „Ale ty, Betlehemie Efrata! Acześ najmniejszy między tysiącami Judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie Ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia Jego są z dawna, ode dni wiecznych”. ------------------------------------------------

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005  +  1000 -------------------------------------------

 

 

 

 

5162

 

4017

 

 

Razem

 

9179

 

Jan.7:42 „Azaż nie mówi Pismo, iż z nasienia Dawidowego i z Betlehemu miasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie Chrystus?”  -----------------------------------------

 

 

 

9179

 

 

 

Zestawienie 615

 

 

Mat.2:6 „Albowiem z ciebie wynijdzie Wódz”.  -------------------------------------

 

1Moj.49:10 „Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg Jego, aż przyjdzie Szylo i Jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów”.---------------

 

 

2472

 

 

2472

 

 

 

Zestawienie 616

 

 

Mich.5:2 „Z ciebie mi jednak wyjdzie Ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia Jego są z dawna, ode dni wiecznych”.  ----------------------------------

 

Jego widzialni przedstawiciele i czas:

 

Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004  -----------------------------------------------------

 

 

 

2600

 

 

2574

 

 

Razem

 

5174

 

Mat.2:6 „Albowiem z ciebie wynijdzie Wódz, który rządzić będzie lud Mój Izraelski”.-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

5174

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas