Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZASU   WIECZORNEGO   BĘDZIE SWIATŁO

 

 

 

„Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło”.                                                                                        Zach.14:7 B.G.

 

Przez dłuższy czas nurtowały nas pytania;

-         Co to za dzień („jeden”) wiadomy tylko Panu?

-         Kiedy będzie ten wieczorny czas?

-         Jakie sprawy zostaną oświetlone obiecanym światłem?

-         Kto będzie odbiorcą owego światła?

 

W międzyczasie pojawiały się tymczasowe komentarze, lecz nie były zadawalające. Ostatnie liczbowania tego tekstu, pozwalają wyciągnąć nam już przekonywujące wnioski. Prorok Zachariasz – autor proroczego wersetu, jak wiemy działał w czasie budowy drugiej Świątyni (520 – 516 r. pne.). Wypełnienie działań obrazowych i proroczych słów ma miejsce 2520 lat później (2000 – 2005). Czas ten pokrywa się też z czasem Wieczerzy Wesela Barankowego (Obj.19:9). Obrazowa plaga ciemności w Egipcie nie objęła domów Izraela;

 

 „...Ale wszyscy synowie Izraela mieli światło w siedzibach swoich...”.       2Moj.10:23 N.B.

 

Sale wieczerzy są oświetlone, w domach synów Izraela jest „światło”, tylko na zewnątrz, w całym Egipcie jest gęsta „ciemność”. Wiek Ewangelii miał zakończyć się „nocą” (Jan.9:4). W Słowie Bożym, doba dzieliła się na wieczór i poranek. Bądź na noc i dzień. Wieczór bądź noc kończyły się z chwilą poranka lub wschodu słońca. Trzymając się myśli naszego wersetu, mamy proroczo opisaną sytuację, gdzie na tle zewnętrznych ciemności w domach duchowego Izraela jest „światło”. Sprawdźmy więc czy tak się sprawy mają? Oto jak opisał obecną sytuację prorok:

„Książętami ustanowię im chłopców, młokosy będą panować nad nimi. Ludzie gnębić będą jeden drugiego i przyjaciel przyjaciela. Wyrostek sponiewiera starca i prostak dostojnika. Toteż uchwyci się jeden swego brata w ojcowskim domu: ‘Ty masz płaszcz, bądź naszym wodzem, weźmijże w ręce tę ruinę”.                                                                                                                                Izaj.3:4-6 B.T.

 

Sytuacja na zewnątrz naszych „domów”, jest już taka. Organizm państwowy stanowi wielką „ruinę”. W społeczeństwach rodzi się tęsknota za władzą sprawiedliwą i praworządną. W taki oto sposób przygotowywana jest droga Królom od wschodu słońca – miejsce na rząd Proroków. Prorok napisał dalej:

 

„Biada! Zgiełk wielu ludów; huczą jak rozhukane morza. Szum narodów – jakby się rozlegał szum wód gwałtownych. (To szumią narody, jak gdyby szum wielu wód). Lecz (Jahwe) je poskromi -  i pierzchną z daleka, miotane jak plewy wiatrem na wzgórzach i jak tuman pyłu wichurą. Oto w porze wieczornej nagłe przerażenie; zanim nadejdzie poranek – już ich nie będzie!”.                                                                                                                                                              Izaj.17:12-14 B.P.

 

Sytuacja jest przejściowa – Bóg ją ukróci. To w tym czasie, czasie „ucisku i mroku”, jasne światło proroctw zaznacza swoją intensywność. Historycy literatury nazwali wiek XVIII okresem „oświecenia”. Było to przedwczesne oczekiwanie. Kolejne wieki nie uwolniły ludzkości od dogmatów, formułek, nie zaszczepiły odwagi samodzielnego myślenia. Ciemnota, fanatyzm i ignorancja nadal mają się dobrze. Wprawdzie młode pokolenia uczniów uczą się o tym okresie, wybierają maturalne tematy z tego okresu – chcąc zdobyć upragnione świadectwo dojrzałości. To nie był okres oświecenia – to mógł być czas przygotowania do oświecenia. Wynalazek druku i papieru zapewnił upowszechnienie się wiedzy. Ale zarazem rozpowszechniały się i błędy.

 

Powszechne oświecenie jest dopiero przed nami, a nie za nami. Skala problemów z tym związana jest przeogromna. Królestwo Boże w Raju trwało zaledwie dwa lata. Nie było tam miliardów wielojęzycznych narodów, nie było degradacji umysłowej, fizycznej i moralnej. Nie było przestępczości i wojen, chorób i biedy. Całe to „dobrodziejstwo” inwentarza ludzkości, to gigantyczna „ruina”. Prorocy mają to przejąć we władanie na tysiąc lat. Procesy naprawcze będą postępować stopniowo. Każda jednostka otrzyma limit czasu – sto lat (Izaj.65:20), a ludzkość cała – tysiąc lat (Obj.20:4-7). Gdyby Restytucja nie była Boskim Planem można by powątpiewać w jej realizację. Lecz, dzięki Bogu, Restytucja jest finałem Boskiego Planu Zbawienia i będzie w sposób idealny dokonana.

 „Dochodzimy do wniosku, że Starożytni Godni jako klasa, zostali przygotowani przez Boga najprzód, aby służyli w tym właśnie celu. Będąc nagrodzeni ludzką doskonałością, będą mogli służyć jako pośrednicy między Królestwem duchowym, a światem ludzkości jak jest napisane; ‘Z Syonu wyjdzie Zakon, a Słowo Pańskie z Jeruzalemu (Izaj.2:3)’ Dyrektywy pójdą z duchowego Królestwa do Książąt ziemskich, jako jego przedstawicieli i będą zakomunikowane przez tych Książąt do całego rodzaju ludzkiego, z pełną mocą autorytetu, w imieniu tegoż Królestwa. Będą wprowadzać w życie każdy przepis, nagradzać dobrze czyniących i karać wszystkich nieposłusznych”.                                                                                                                                                  WT.1904-3461.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną ważną charakterystykę Proroków. „Prorok” znaczy „nauczyciel”. Restytucja każdej jednostki ludzkiej, zacznie się od jej oświecenia. Procesami tego oświecenia kierować będzie światłe grono Bożych ludzi – doskonali Święci Prorocy. Rolę pomocniczą pełnić będą pozaobrazowi Lewici. Oni również mają być nauczającymi swych braci:

„Niech uczą Jakuba praw Twoich, a Izraela Zakonu Twojego, niech kładą kadzidło w nozdrza Twoje, a całopalenie na Ołtarzu Twoim”.                                                                                            5Moj.33:10 N.B.

Ten Boski program powszechnej edukacji uczyni Tysiąclecie „okresem oświecenia”. Dokonają go ludzie Boży, ten przywilej zastrzeżony jest dla nich. Powracając do początkowych pytań, możemy sformułować następujące wnioski:

-         Owym „jednym” dniem – ostatnio dopiero poznanym – jest 15 Ethanim 2005 roku jako chronologiczny początek pełności Nowego Dnia Oświecenia.

-         Czas wieczorny, ściśle pojmowany, to okres od 6 Siwan 2001 roku do 15 Ethanim 2005 roku.

-         Okres czasu wieczornego pokrywa się dokładnie z czasem Wieczerzy Wesela Barankowego.

-         Światło tak rozumianego „czasu wieczornego” dotyczy głównie Proroków – ich liczby, czasu wzbudzenia i obwieszczenia się.

-         Odbiorcy tego światła – Wielkie Grono i niektórzy z domu wiary, są duchowym Izraelem, których plaga ciemności nie objęła.

Wnioski takie wyciągamy na podstawie poniższych zestawień liczbowych.

 

Zestawienie 366

 

 

Zach.14:7-9 „Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie. A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan jeden, i Imię Jego jedno”. --------------

 

Oto początek dnia Tysiąclecia oglądany z wieży proroczej:

 

Wieża Obserwacyjna  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah --------------------------

 

 

 

 

 

 

5093

 

 

5093

 

 

Wieża Obserwacyjna  gr. H skopia tou purgou  =  2212.

Zestawienie 367

 

 

 

Zach.14:7 „Czasu wieczornego będzie światło”.  -------------------------- 1009

 

Pańskie źródło światła;

 

Chronologia-------------------------------------------------------------------------- 1004

 

 

 

2013

 

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 --------------------------------------------------------

 

 

 

2013

 

 

Chronologia  gr. Cronologia  =  1004.

 

Zestawienie 368

 

 

 

Zach.14:7 „Czasu wieczornego będzie światło”.----------------------------1009

 

Chronologia--------------------------------------------------------------1012

 

 

 

2021

 

 

Pierwsze światło czasu wieczornego wskazało

datę początku budowy Świątyni:

 

Agg.1:8 „Wstąpcie na tę górę i zwoźcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim; i będę uwielbiony, mówi Pan”.-----------------------------------

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

Aggieusz  ·  2000-------------------------------------------------------------

 

 

 

2021

 

 

Chronologia  gr.  H Cronologia  =  1012            Aggieusz – hebr.  ygx – 21   Agg.1:13.

 

Zestawienie 369

 

 

 

Zach.14:7 „Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło”. ----------------1487

 

Lud Wielki  ·  6  ·  3  ·  2001 -----------------------------------------3372

 

 

 

 

4859

 

 

Światło dalszej chronologii, podane zostało przez Pana na Wieczerzy:

 

Obj.19:9 „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4859

 

 

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Zestawienie 370

 

 

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi, Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśli że jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.  ---------------------------------------------5000

 

Autor powyższych słów:

 

Jezus ----------------------------------------------------------------------694

 

 

 

 

 

 

 

 

5694

 

 

Zach.14:7 „Wszakże czasu wieczornego będzie światło” . -----------------1035

 

Czas Wieczerzy Weselnej Baranka:

 

6 Siwan  ·  2001    15 Ethanim  ·  2005  --------------------------------4659

 

 

 

 

5694

 

 

Jezus.  gr  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.

 

Zestawienie 371

 

 

Zach.14:7-8 „Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie”.  --------------------------------

 

Oto Źródło i początek błogosławieństw:

 

Jezus  ·  144 Książęta  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah -------------------------

 

 

 

 

 

 

3966

 

 

3966

 

 

Jezus  hebr  Jeszua [wXy  =  386  Mat.1:21 wg Delitzscha.

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 372

 

 

 

Zach.14:7 „Wszakże czasu wieczornego będzie światło”.  ----------------1035

 

Chronologia-------------------------------------------------------------1004

 

 

 

2039

 

 

Światło wieczorne obejmuje zrozumienie Prawdy o Prorokach:

 

4Moj.19:10 „I upierze ten, co będzie zbierał popiół onej jałowicy szaty swe i będzie nieczystym aż do wieczora”. ----------------------------------------

 

 

 

 

 

2039

 

 

Chronologia  gr. Cronologia  =  1004.

 

Zestawienie 373

 

 

 

Zach.14:7-8 „Czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu”. ---------------------------------------------------2001

 

Światło chronologii wskazało dzień „jeden” jako

koniec wieku ciemności i początek wieku Tysiąclecia:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah ---------------------------------------------2881

 

 

 

 

 

4882

 

 

Moc światła niszcząca błąd ciemności:

 

Agg.2:23 „I podwrócę stolice królestw i zepsuję moc królestw pogańskich; podwrócę, mówię wóz i tych, którzy na nim jeżdżą i upadną konie i jeżdżący na nich, każdy od miecza brata swego”. ------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4882

 

 

Zestawienie 374

 

 

 

Wody żywe jako oferta Restytucji:

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie”.------------------------------------------------------------------2479

 

Data początku otwarcia oferty Restytucji:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah---------------------------------------------2881

 

 

 

 

 

 

5360

 

 

Restytucja w pełni – dla wszystkich:

 

Izaj.25:6 „I sprawi Pan Zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z wina wystałego i czystego”.-------------------------------------

 

 

 

 

 

 

5360

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas