Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ROZMNOŻENIE   CHLEBA

 

„Pewien człowiek przyszedł z Baal Szalisza i przyniósł mężowi Bożemu chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i zboże w kłosach. Elizeusz powiedział: - daj ludziom, aby jedli. Ale służący jego rzekł: - Jak mogę to położyć przed stu mężczyzn? Odrzekł: - Daj ludziom, aby jedli, albowiem tak mówi Jahwe: będzie się jeść i zostanie. Położył więc przed nimi. Jedli i jeszcze zostawili resztki – według słowa Jahwe”   2Król.4:42-44 B.P.

 

Opis tego zdarzenia przypomina nam inny cud z Ewangelii Jana 6:5-13. W obu przypadkach pokazana została Pańska metoda na rozpowszechnianie Prawdy Bożej. Pan rozmnaża – czyli błogosławi owoce pewnych wysiłków – poświęcony czas, talenty bez względu jak znikomymi one są. Słudzy Boży, używając wszystkiego, co w danym czasie mają w ręku, w intencji służenia Panu, Prawdzie i braciom, mogą doświadczać cudu rozmnożenia, być świadkami wielkich rzeczy. Już początek Wieku Ewangelii pokazał nam, jak rozmnażana jest Prawda. Nauczanie Pana, spisane przez Ewangelistów, zostało rozpowszechnione we wszystkich językach świata. Listy Apostolskie pisane do wielkich zborów, jak i do jednostek (Tymoteusza, Tytusa i Filemona), również włączone zostały do kanonu ksiąg Nowego Testamentu. Wszystko to na początku pisane było ręcznie, w jednym egzemplarzu, dziś jest rozmnożone w milionowych nakładach. Podobnie jest z literaturą Br. Russella i Br. T. Wiśniewskiego.

Elizeusz rozmnożył chleby Pięćdziesiątnicy. Człowiek ów przyniósł, zamiast dwa chleby – dziesięć razy więcej, bo aż dwadzieścia sztuk. Jeśli do wypieku dwóch chlebów potrzeba było 14,4 litra mąki, to na wypiek dwudziestu użyto jej dziesięć razy więcej (3Moj.23:17; „Pięćdziesiątnica” cz-IV-Uroczysta inauguracja).

 

14,4 x 10 = 144

 

Chleby rozmnożone i spożywane – symbolizują Prawdy o Prorokach w liczbie 144. Snop z ziarnem, jako „snop podnoszenia” symbolizuje Prawdę o Mesjaszu. Najpierw rozmnożone były chleby. Ziarno z „snopa podnoszenia” będzie również rozmnażane, procesem bardziej naturalnym. Chleby spożywano, snop oglądano. (D-627).

 

„Ujrzy Go wszelkie oko, i ci, którzy Go przebili”. Obj.1:7.

 

 

 

Zestawienie 300

 

 

2Król.4:42 „Daj ludowi, aby jedli” . ------------------------------------------------

 

Obwieszczenie się Proroków będzie zaproszeniem

ludu do restytucyjnego stołu:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah --------------------------------------------------------

 

 

663

 

 

 

2881

 

 

Razem

 

3544

 

2Król.4:43-44 „I rzekł: Daj ludowi, aby jedli; albowiem tak mówi Pan: Będą jedli i zbędzie. A tak położył przed nie i jedli, i zbyło według Słowa Pańskiego”.-------

 

 

 

3544

 

 

Zestawienie 301

 

 

Prawdy o Prorokach – o czasie wzbudzenia ich,

liczbie, będą pokarmem dla ludu:

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli”. -----------------------

 

Poznana Prawda o Restytucji na kanwie chronologii:

 

2Król.2:20 „Tedy rzekł: Przynieście mi bańkę nową, a włóżcie w nią soli. I przynieśli mu”.----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1321

 

 

 

2223

 

 

Razem

 

3544

 

2Król.4:43-44 „I rzekł: Daj ludowi, aby jedli; albowiem tak mówi Pan: Będą jedli i zbędzie. A tak położył przed nie i jedli, i zbyło według Słowa Pańskiego”.-------

 

 

 

3544

 

 

Zestawienie 302

 

 

Wielkie otwarcie wielkiego przedsięwzięcia pt. „Restytucja”:

 

2Król.4:44 „A tak położył przed nie i jedli”.-----------------------------------------

 

15  ·  7  ·  2005 szanah -----------------------------------------------------------

 

 

 

754

 

2382

 

 

Razem

 

3136

 

Oto usługujący Przedstawiciel Boży:

 

Łuk.23:35 „Chrystus, On Wybraniec Boży”. ---------------------------------------

 

 

 

3136

 

 

Zestawienie 303

 

 

Życiodajna Prawda na czasie nasyci wszystkich:

 

Prawda na czasie.------------------------------------------------------------------

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah -------------------------------------------------

 

 

 

2873

 

2873

 

Prawda na czasie  gr.  H alhqeia en tw kairw authj  =  2873  Kom.do Mat.24:45.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas