Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

ELIZEUSZ  W  GALGAL

 

„Elizeusz wrócił do Galgal. W kraju był głód. Gdy synowie proroków siedzieli przed nim, rzekł do swego sługi: Nastaw wielki kocioł i ugotuj zupy dla synów prorockich. Jeden wyszedł w pole, aby nazbierać polnej sałaty i znalazł dziki krzew winny. Narwał z niego pełen swój płaszcz polnych, oślich ogórków. Przyszedł i nakrajał do kotła z zupą, bo nie wiedziano, że to szkodliwe, i podano mężczyznom do jedzenia. Gdy skosztowali tej zupy, poczęli krzyczeć i wołać: - Śmierć w kotle, mężu Boży. I nie mogli jeść. Wtedy Elizeusz rzekł: - Przynieś mąki. Wsypał ją do kotła i rzekł: - Podaj ludziom, aby jedli. I nie było już nic szkodliwego w kotle”.

2Król.4:38-41 B.P.

Galgal to miejsce, z którego Eliasz z Elizeuszem rozpoczynali wspólną podróż. W pozaobrazie był to rok 1967. Był to czas wielkiego poruszenia umysłowego wśród „panien” (Mat.25:6-9). Czas powrotu Elizeusza do Galgal to rok 2005. Zastał tam głód i siedzących bezczynnie wygłodzonych synów prorockich. Głód słuchania Słowa Pańskiego, słowa wyjaśniającego wypełnianie się proroctw – to czas przednówku. Dlatego gotowanie owej zupy w kotle. Synowie proroccy w Galgal, w przeciwieństwie do młodzieńców z Betel byli sympatycznie ustosunkowani do Elizeusza.

 

„Gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego”.                                    2Król.4:38 N.B.

 

Oni zaś skupili się”, tak jak skupili się w 1967 roku, bowiem wówczas nie było jeszcze opozycji względem Prawdy na czasie. Przez okres czterech lat było „milczenie na niebie”, po którym to czasie „siedem gromów (opozycji) odmówiło głosy swoje” (Obj.10:4). Skupienie tamto zamieniło się w bezczynność, a ta spowodowała głód i apatię. Po 38 latach Elizeusz wróci do nich, jako dobrze pamiętany prorok i jako uzdrowiciel zatrutego pokarmu.

„Gotowanie zupy”, jako próba komentowania faktów bez Biblijnej chronologii, skutkowała zatruciem pokarmowym. Podobnie jest obecnie, gdzie dostępną wiedzę chronologiczną zastąpiono ignorancją. Całkowite i pełne zrozumienie zachodzących wielkich przemian – owo przejście z jednej epoki do drugiej – było celem dania przez Pana proroctw czasowych. Abyśmy uzbrojeni i umocnieni tą znajomością mogli stać pewnie i żeby żaden wierzący „domownik wiary” nie doznał pokarmowego zatrucia. Więcej nawet, aby każdy chory został uzdrowiony, jeśli „ma uszy ku słuchaniu”. U synów prorockich w Galgal zachowała się tendencja, aby cieszyć się tą Prawdą po cichu i w taki sposób, aby nie wzbudzać przeciwności i opozycji – ducha Nikodema, sprzyjającego Prawdzie w sposób sekretny. Zrządzeniem Pańskiej Opatrzności, Elizeusz znalazł się w odpowiednim czasie i miejscu i uzdrowił zatruty niewiarą i niewiedzą duchowy pokarm.

 

„Wtedy Elizeusz rzekł: Przynieś mąki. Wsypał ją do kotła i rzekł. Podaj ludziom aby jedli”.-2Król.4:41 B.P.

 

„Mąka” jako żywnościowy półprodukt, symbolizuje chronologię Biblijną, równoległości i liczbowanie Biblijne. Tak rozumiana mąka jest już przygotowana i pomimo panującego głodu, zdobycie jej nie stanowi problemu. Chronologia Biblijna ogólnie, a równoległości 3960 i 2520 w szczególności, skorygują błędne poglądy składające się na ową zupę w kotle. Liczbowanie Biblijne nada zupie właściwego smaku i aromatu.

 

„Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle”.                                          2Król.4:41 N.B.

 

Zestawienie 297

 

 

2Król.4:38-41 „Potem wrócił się Elizeusz do Galgal, a głód był w onej ziemi i synowie proroccy mieszkali przy nim. Tedy rzekł do sługi swego: Przystaw garniec wielki, a uwarz kaszę synom prorockim. Przetoż wyszedł jeden na pole, aby zbierał zioła i znalazł macicę polną, a nazbierał z niej owoców polnych pełen płaszcz swój, a przyszedłszy nakrajał ich w garniec kaszy; bo tego nie znali. I wylali mężom onym, aby jedli. A gdy jedli oną kaszę zawołali, i rzekli: Śmierć w garncu, mężu Boży! I nie mogli jeść. I rzekł: Przynieście sami mąki; a wsypawszy ją w garniec rzekł: Nalej ludowi. I jedli i nie było nic więcej złego w garncu”.----

 

Początek czasu wypełnienia powyższego zdarzenia:

 

3 Adar  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2567

 

 

2567

 

 

Zestawienie 298

 

 

Struktury, oficjalnie różnie nazywane:

 

Federacja Kościołów --------------------------------------------------------------

 

Oto czas jej upadku:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ---------------------------------------------

 

 

 

3372

 

 

3372

 

Federacja Kościołów są to wszelkie, ponad zborowe struktury organizacyjne – odpowiednik dawnych szkół „synów prorockich”.

 

Zestawienie 299

 

 

2Król.4:41 „I jedli i nie było więcej złego w garncu”.----------------------------------

 

2Król.4:44 „A tak położył przed nie i jedli, a zbyło według Słowa Pańskiego”.--------

 

Po 15 Ethanim 2005 podającymi pokarm będą tylko Prorocy:

 

Starsi --------------------------------------------------------------------------------

 

 

878

 

1634

 

 

1272

 

 

Razem

 

3784

 

Czas inauguracji 1000-letniego karmienie życiodajną Prawdą:

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah------------------------------------

 

 

 

3784

 

Starsi  gr.  Presbuteroi  =  1272  Obj.4:10.

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

Starsi – to 144 Książąt – widzialnych Przedstawicieli Pomazańca Bożego, karmiących Prawdą wszystkich chętnych Obj.22:17.

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas