Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

UBOGA   WDOWA

 

2Król.4:1-7.

 

Po uzdrowieniu wód w bogatym Jerycho, Elizeusz nawiedził ubogą wdowę. Niewiasta ta występuje tu, jako bezimienna bohaterka. Wiemy o niej tylko tyle, że była ubogą wdową po proroku. Miała dwóch synów, bańkę oliwy i po zmarłym mężu – dług, którego nie była w stanie spłacić. Pojawił się też wierzyciel z żądaniem spłaty długu i na końcu Elizeusz jako mąż Boży, który natychmiast wdrożył naprawczy plan zaistniałej sytuacji.

Niewiasta uboga, spełniała trzy warunki:

1/ posiadała bańkę i trochę oliwy

2/ miała możliwość pożyczenia pustych naczyń

3/ posiadała dom w którym mogła zamknąć drzwi i dokonać napełnienia naczyń oliwą.

 

Występujący w opisie „wierzyciel”, musiał czekać na zewnątrz domu. Reprezentuje on opozycję względem Prawdy na czasie, która kategorycznie domaga się odpowiedzi – „jak się to i owo wypełniło”? Opozycja musi również poczekać na zewnątrz, aż rozmnożona oliwa zapełni wszystkie naczynia. Nalewanie oleju – w przeciwieństwie do innych płynów odbywa się cichutko – bez niepotrzebnego szumu, jako „...głos cichy i wolny...” (1Król.19:12).

Po napełnieniu wszystkich naczyń przyszedł czas sprzedaży oliwy. Wierzyciel otrzymał żądane pieniądze – (nie proponowano mu oleju jako rekompensaty za dług). Podobnie rzecz się ma w pozaobrazie. Opozycja względem Prawdy na czasie nie otrzymuje wykładni proroctw (oleju) – nie chce jej – żąda faktów. Niebawem je otrzyma (pieniądze). Po 15 Ethanim 2005, nikt już nie będzie żądał odwołania dat, nie będzie kategorycznych pytań „jak to się wypełniło”? W Królestwie Chrystusa Pana – Króla Izraela – nie będzie miejsca na działanie tak rozumianych wierzycieli.

 „A oni czy słuchają, czy nie – są bowiem ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok był wśród nich”.                                                      Ezech.2:5 B.T.

 

Prorok Elizeusz zaznaczał swoją obecność w wybranych miejscach – domach, rodzinach, miasteczkach – poprzez znamienne czyny. Podobnie jest z klasą Elizeusza – jest za mała liczebnie, aby mogła być brana w rachubę. Działa „na świadectwo”, dla przyszłości, w ograniczonym kręgu zainteresowanych.

 

CUD Z OLIWĄ

 

Oliwa z oliwek, występuje w Słowie Bożym jako symbol o wielorakim znaczeniu. Jej cudowne rozmnożenie uwzględnia wszystkie aspekty tego symbolu.

„Ziemia Obiecana – to ziemia piękna, obfitująca w potoki, źródła i strumienie wód, to ziemia pszenicy, jęczmienia, winnic i granatów, ziemia oliwek, oliwy i miodu. Zbiory oliwek odbywały się w końcu lata (sierpień, wrzesień). Dla uzyskania dobrego zbioru oliwek izraelski rolnik musiał przeorać ziemię w oliwnym sadzie, aż cztery razy w roku, aby ziemia wchłonęła jak najwięcej wody, bez której zbiór oliwek byłby bardzo słaby”.-Spotkanie z Biblią – 257.

 

Wobec powyższego, cudowne rozmnożenie oliwy było tym bardziej cennym darem Bożym. Praca ograniczała się do podstawiania wypożyczonych naczyń i odstawiania pełnych. W obecnym czasie jest podobnie. Nie ma warunków na zakładanie oliwnych sadów i budowę tłoczni oleju. Pan w cudowny sposób rozmnaża olej. Cud z oliwą dokonuje się za zamkniętymi drzwiami – w domu ubogiej wdowy. Zadłużona wdowa, nie była w stanie produkować oleju w inny sposób, np.; założyć oliwny sad, zbudować tłocznię i ciągle orać – stąd cud. Oto różnorodne znaczenie rozmnożonej oliwy, która niebawem potwierdzona będzie faktami.

 

OLIWA JAKO POKARM

 

„Jego dar stanowiła srebrna misa, ważąca 130 syklów i srebrny kociołek o wadze 70 syklów według wagi świątynnej. Oba były napełnione najprzedniejszą mąką zmieszaną z oliwą – na ofiarę z pokarmów”.                                                   4Moj.7:13 B.P.

 

Oliwa z oliwek nadal jest produktem żywnościowym, znanym na świecie. Symbolizuje też duchowy pokarm. Rozmnożenie oliwy, to rozmnożenie pokarmu. Jednak, żeby owo rozmnożenie mogło nastąpić w bańce musiało znajdować się trochę zapasu oliwy. Oznaczać to może, że trzeba posiadać trochę znajomości i wiary w rozwijający się Plan Zbawienia – ową przemożną chęć doskonalenia tejże znajomości. Pusta bańka u wdowy, nie gwarantowałaby rozmnożenia oliwy. Chodzi tu o znajomość doktryn zdobytą normalnym trybem badania wykładni Wiernego Sługi – Prawd zawartych w siedmiu tomach wykładów Pisma Świętego i Strażnic (WT. i TW).

Owo trochę zapasu oliwy, odnosić się będzie do dalszych aspektów tego symbolu.

 

OLIWA JAKO SYMBOL ŚWIATŁA

 

„Synom Izraela polecisz, aby ci dostarczali do świecznika czystej oliwy z tłoczonych oliwek dla stałego podtrzymania płomienia”.                                2Moj.27:20 B.P.

 

Oliwa w Świeczniku, to symbol światła – świecenia duchem prawdy. Świecznik był napełniany oliwą przez Najwyższego Kapłana każdego poranka i wieczora, (2Moj.30:8). To oznacza, że kontrolę nad światłem zrozumienia tajemnic Bożych sprawuje Głowa Kościoła Bożego – Nasz Pan Jezus Chrystus. Rozmnożenie obecne oliwy jest również pod Jego kierownictwem (Pieśń Sal.8:8-9).

 

OLIWA JAKO ZNAK BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

„Będzie cię miłował, pobłogosławi ci i rozmnoży cię. Pobłogosławi twoje potomstwo i owoc twej ziemi: twoje zboże, moszcz i oliwę”.                               5Moj.7:13 B.P.

 

Pomnożenie oliwy jest namacalnym dowodem błogosławieństwa – specjalnego błogosławieństwa dla Wielkiego Grona (KPO-700).

 

OLIWA – SYMBOL DUCHOWEGO LEKARSTWA

 

„...A blizny jeszcze świeże nie są opatrzone ani przewiązane, ani zmiękczone oliwą”.

Izaj.1:6 B.P.

 

Oliwa ma właściwości kojące, podobnie i duch czyli usposobienie zdrowego umysłu – umysłu Bożego – pozwala znieść przykrości, własny ból i ułomności drugich.

„A pewien podróżny Samarytanin przyszedł na to miejsce i zobaczywszy go, ulitował się. Podszedł więc, nalał oliwy i wina na jego rany i obwiązał je”.               Łuk.10:33-34 B.P.

 

Oliwa łagodziła rany, wino je dezynfekowało. Rozmnożenie tak rozumianej oliwy to okazanie ducha miłości i zainteresowania się duchowym dobrem braci i bliźnich.

 

OLIWA SYMBOLEM WESELA I RADOŚCI

 

„Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, przeto namaścił cię Jahwe, Bóg twój, olejkiem wesela, ciebie ponad wszystkich twych towarzyszy”.                 Ps.45:8 B.P.

 

Olej pomazania wylany na Głowę Kościoła (Ps.133), spływał na cały Kościół Pierworodnych dając, aż dotąd orientację w naukach i nauczycielach.

„Olejek radości zamiast szat żałobnych  Izaj.61:3.

Wdowa po proroku (Abdyjaszu) otrzymała też tak rozumiany olejek radości w miejsce żałoby.

 

OLEJEK SYMBOLEM UZNANIA

 

„Zastawiasz dla mnie stół na oczach moich ciemięzców; namaszczasz głowę moją olejkiem”.                                                                  Ps.23:5 B.P.

Przy ucztach namaszczano gościom głowy (Łuk.7:46) wonnym olejkiem. Podobnie jest z uczestnikami Wieczerzy Wesela Barankowego.

 „Czy jesteśmy przygotowani na czas ogólnego rozproszenia się, jak na on czas, gdy ‘wszyscy rozpierzchli się i uciekli’? Jak odważnymi okażemy się w naszej godzinie próby, będzie prawdopodobnie zależeć od tego, czy pójdziemy za przykładem Pana i starać się będziemy o zupełne upewnienie, że mamy nad sobą Boskie uznanie. Przeto nie unikajmy getsemańskich chwil”.                                                                 WT.-1906 – 3885.

 

Rozmnożony olejek jest dowodem Pańskiego uznania dla Wielkiego Grona w obecnym czasie.

ZIELONA OLIWKA – SYMBOLEM

USPRAWIEDLIWIONYCH Z WIARY

 

„Ja zaś jestem jak zielona oliwka w Domu Bożym; zawsze i na wieki pokładam ufność w Miłosierdziu Bożym”.                                                       Ps.52:10 B.P.

 

W przeciwieństwie do niezbożnych, których Bóg unicestwi i wykorzeni z ziemi żyjących (Ps.52:7), „oliwki w Domu Bożym” będą zawsze zielone, obdarzone życiem wiecznym. Każda jednostka ludzka – będzie restytucyjną oliwką, wszczepioną „gałązką” w pień „oliwnego drzewa” (Rzym.11:23-24).

„Dom wiary” już obecnie może stanowić takie pierwsze zielone gałązki oliwek, jeśli postępuje wiarą, służy Bogu, Prawdzie i braciom z miłością. Cud z oliwą zawiera dla nas bardzo wiele pocieszającej nauki. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach – w „czasie wielkich prędkości”. „W pracy Pańskiej spieszmy się, z pracy tej cieszmy się”. Pan czyni sprawę przyśpieszoną.

„Na ziemię posyła Orędzie, pośpiesznie mknie Jego Słowo”.   Ps.147:15 B.T.

 

Pieśń pielgrzymek. Dawidowa.

O, jak dobrze i miło,

Gdy bracia w zgodzie mieszkają!

Jest to jak cenny olejek na głowie,

Który spływa na brodę,

Na brodę Aarona,

Sięgającą brzegu jego szaty.

Jest to jak rosa Hermonu,

Która spada na góry Syjonu.

Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo,

Życie na wieki wieczne.

Ps.133 N.B.

 

Zestawienie 265

 

 

 

2Król.4:1-7 „A niewiasta jedna z żon synów prorockich wołała do Elizeusza, mówiąc: Sługa twój, mąż mój, umarł. A ty wiesz, iż sługa twój bał się Pana. A teraz przyszedł pożyczalnik, aby sobie wziął dwóch synów moich za niewolniki. Do której rzekł Elizeusz: Cóż ci mam uczynić? Powiedz mi, co masz w domu? A ona odpowiedziała: Nie ma służebnica twoja nic więcej w domu, jedno bańkę oliwy. I rzekł: Idźże, napożyczaj sobie naczynia z inąd u wszystkich sąsiadek twoich, naczynia próżnego nie mało. A wszedłszy zamknij drzwi za sobą i za synami twymi, a nalej we wszystkie te naczynia, a które będzie pełne, rozkaż odstawić. A tak odszedłszy od niego, zamknęła drzwi za sobą i za synami swymi. Oni przynosili do niej, a ona nalewała. I stało się, gdy napełniła one naczynia, rzekła do syna swego: Przynieś mi jeszcze naczynie. A on jej odpowiedział: Nie masz więcej naczynia. I zastanowiła się oliwa. Potem ona przyszedłszy, oznajmiła to mężowi Bożemu, który do niej rzekł: Idźże, sprzedaj tę oliwę, a oddaj pożyczalnikowi twemu, a ty i synowie twoi żywcie się ostatkiem”. -------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4356

 

 

Początek rozwoju Prawd o bliźniaczych klasach:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Lud Wielki  ·  2001 szanah---------------------------

 

 

 

4356

 

 

Nogi ich  ·  Nogi ich  ·  2001 szanah  -------------------------------------------------

 

 

4356

 

Izaj.21:12 „Przyszedł poranek, także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie, nawróćcie się, a przyjdźcie”. ------------------------------------------- 2220

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 --------------------------------------------------- 2136

 

 

 

 

4356

 

Nogi ich hebr.  ~hylgr  =  288  wg Delitzscha  Obj.11:11.

Nogi ich gr.  podaj autwn  =  1712.

 

Zestawienie 266

 

 

2Król.4:4 „A wszedłszy zamknij drzwi za sobą i za synami twymi”. ------------------

 

Oto Prawdy dotyczące dwóch klas wymagające szczegółowego wyjaśnienia:

 

144 Książęta  ·  Lud Wielki  -------------------------------------------------------

 

 

1777

 

 

2056

 

 

Razem

 

3833

 

Święto Szałasów  ·  15 Tiszri  ·  2005----------------------------------------------

 

 

3833

 

Święto Szałasów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

Tiszri  hebr.  yrXt  =  910.

 

Zestawienie 267

 

 

 

2Król.4:7 „Potem ona przyszedłszy, oznajmiła to mężowi Bożemu, który do niej rzekł: Idźże, sprzedaj tę oliwę, a oddaj pożyczalnikowi twemu, a ty i synowie twoi żywcie się ostatkiem”. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5399

 

 

Pierwsze fakty, jako pieniądze dla pożyczalnika:

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego do Jeruzalemu”.-------2873

 

15 Ethanim  ·  2005 --------------------------------------------------------2526

 

 

 

 

 

5399

 

 

Rozwój Prawdy o Wielkim Gronie:

 

Lud Wielki  ·  6  ·  3  ·  2001    15  ·  7  ·  2005  ---------------------------------

 

 

 

5399

 

 

Ostateczny koniec rozmnażania oleju przez wykładnię proroctw:

 

Duch Proroctwa  ·  Święto Szałasów  ·  15 Ethanim  ·  2005 ------------------------

 

 

 

5399

 

 

Rozwój Prawdy o Prorokach:

 

Duch Proroctwa  ·  144 Książęta  ·  2005 szanah  ------------------------------------

 

 

 

5399

 

 

Czas od dnia ustawy o Święcie Kuczek do jej wypełnienia:

 

Święto Szałasów  ·  15 Ethanim  ·  3620 szanah -------------------------------------

 

 

 

5399

 

 

Duch Proroctwa  ·  Izrael  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005  ----------------------------

 

 

5399

 

Duch proroctwa   gr.  pneuma thj profhteiaj  =  1970  Obj.19:10.

Duch proroctwa   gr.  To pneuma thj profhteiaj  =  2340  Obj.19:10.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

3620 – to rok 2005 liczony od Przymierza Zakonu (1615 + 2005 = 3620).

 

Zestawienie 268

 

 

2Król.4:2 „Cóż ci mam uczynić? Powiedz mi, co masz w domu? A ona odpowiedziała: Nie ma służebnica twoja nic więcej w domu, jedno bańkę oliwy”. -------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o czasie narodzenia bliźniąt:

 

Książęta  ·  Lud Wielki  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001---------------------------------

 

 

 

 

3930

 

 

3930

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Zestawienie 269

 

 

2Król.4:4 „A wszedłszy zamknij drzwi za sobą i za synami twymi, a nalej we wszystkie te naczynia, a które będzie pełne, rozkaż odstawić”. -----------------

 

Oto jedno z ważnych napełnionych naczyń:

 

Przymierze Nowe  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah -------------------------------------

 

 

 

3311

 

 

3311

 

 

Zestawienie 270

 

 

2Król.4:6 „I stało się, gdy napełniła one naczynia, rzekła do syna swego: Przynieś mi jeszcze naczynie. A on jej odpowiedział: Nie masz więcej naczynia. I zastanowiła się oliwa”. ---------------------------------------------------------

 

Fakty w Izraelu zmienią charakter pracy:

 

Izrael  ·  Izrael  ·  2005 -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

2895

 

 

2895

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541      Izrael  gr.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 271

 

 

2Król.4:6 „I stało się, gdy napełniła one naczynia, rzekła do syna swego”. ----------

 

Pełne zrozumienie Prawdy w odniesieniu do żyjącej

„Reszty” Wielkiego Grona:

 

Lud Wielki  ------------------------------------------------------------------------

 

 

1362

 

 

1362

 

 

Zestawienie 272

 

 

 

Nie wszystkie szczegóły Boskiej obietnicy dotyczące Opatrzności

będą na sprzedaż, część zostanie na użytek wewnętrzny:

 

2Król.4:7 „Potem ona przyszedłszy, oznajmiła to mężowi Bożemu, który do niej rzekł: Idźże, sprzedaj tę oliwę, a oddaj pożyczalnikowi twemu, a ty i synowie twoi żywcie się ostatkiem”. ---------------------------------------------------

 

Obłok Opatrzności zakrywa sposób wstępowania na niebo:

 

Obj.11:12 „Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku”.  ----------------------------------------p.l. 2526

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah------------------------------------------ 2873

 

 

 

 

 

5399

 

 

 

5399

 

 

Zestawienie 273

 

 

2Król.4:1 „A teraz przyszedł pożyczalnik, aby sobie wziął dwóch synów moich za niewolniki”. ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

1914

 

Z powyższej wartości liczbowej wynika, że pożyczalnik, to ci wszyscy, którzy żądają, aby odwołać wszystkie spostrzeżenia i daty chronologiczne wyprowadzone po roku 1914.

 

Zestawienie 274

 

 

Fakty zaspokoją pożyczalnika:

 

2Król.4:7 „Idźże, sprzedaj tę oliwę, a oddaj pożyczalnikowi twemu, a ty i synowie twoi żywcie się ostatkiem”. -----------------------------------------------------

 

 

 

 

3888

 

 

1Moj.32:28 „I rzekł: Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakub, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem i z ludźmi i przemogłeś”. -----------------------

 

 

 

3888

 

 

Koniec wszelkich sporów z opozycją:

 

Lud Wielki  ·  15 Ethanim  ·  2005 ------------------------------------------------

 

 

 

3888

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas