Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

ELIZEUSZ   OMIJA   BETEL

 

„Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się zeń wzgardliwie, mówiąc do niego: ‘Przyjdź no łysku! Przyjdź no łysku!’. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i w imię Jahwe przeklął ich. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały czterdzieści dwoje dzieci spośród nich. Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel...”                                                                  Króla 2:23-24 B.T.

Betel – znaczy „dom Boży” (Konkordancja).

Nie był to dom uznany przez Boga. Nazwę przyszłemu miastu nadał Jakub, ale jego mieszkańcy nie dorośli do miana „dom Boży”. Historia tego miasta dowodzi, że nigdy nie było ono domem Bożym, a jego mieszkańcy nie byli ludem Bożym. Opisany powyżej epizod z życia Proroka, zwraca naszą uwagę na „chłopców” z Betel. Na spotkanie Proroka wybiegło ich z miasta dość duża gromada spośród której aż 42 zostało pokaranych przez Boga. Mogły to być też dzieci z Jerycha. Forma wołania ich „idźże”, wskazuje na żegnanie Proroka opuszczającego Jerycho. Miasta te były blisko siebie. Dzieci z Betel mogły wołać – „wstąp do nas”.

„Największym z cudów Elizeusza jest przywrócenie do życia i zdrowia syna Sunamitki. Jedno z doświadczeń Elizeusza, które skierowało ku niemu wszechświatową uwagę i ogólną krytykę, była jego klątwa rzucona na młodzików. Nazwani oni są dziećmi w tym znaczeniu, że według zakonu każdy do 21 roku życia uważany był za dziecko. Młodzież ta naśmiewała się z Elizeusza słowami: ‘Idźże łysy, idźże łysy’, co w parafrazie mogło oznaczać: ‘Twój pan Eliasz poszedł do nieba w wichrze, czemu więc i ty tam nie idziesz? Ty jesteś łysą głową, czyli tym, co stracił pana. Nie nadajesz się na proroka, ani nie możesz się równać z Eliaszem”.

„Elizeusz nie przeklinał tych młodzików, tak jak obecnie klątwa jest rozumiana. Myślą tego co czytamy jest, że im złorzeczył, że ich zganił lub zgromił, tak jak to i Jezus powiedział niektórym: ‘Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie...’ Podobnie Elizeusz ogłosił biadę lub karę na tych szydzących z niego młodzików różnego wieku. Ogłosił, że coś im się stanie za to szydzenie z niego. Wnet dwie niedźwiedzice wypadły z lasu na ową gromadę młodzików i 42 z nich było poszarpanych i zranionych – mniej lub więcej. Przeciwnicy Biblii czytają w tym, że tyleż dzieci było zabitych! Lecz tak nie jest powiedziane”.

„...Młodzieńcy szydzący z Elizeusza mogli też pochodzić i z Jerycha. W wieku 10 do 20 lat – łobuzy działający, może z namowy ich rodziców, niezawodnie w zamiarze zepsucia reputacji Proroka. Sąd Boży okazany po zgromieniu tych chłopców przez Proroka, zamierzony był niezawodnie, jako sprawiedliwa kara i korzystna lekcja dla tych, co zostali poranieni, dla ich rodziców i dla wszystkich, co później o tym się dowiedzieli”.                       WT.1911-4757.

 

Prorok zrozumiał, że dla dobra mieszkańców Betelu, trzeba ominąć to miasteczko, gdyż narażanie się na dalsze szyderstwa pod swoim adresem, byłoby narażaniem ich na Boską karę. Nieuchronność kary i miłość do naszych nieprzyjaciół, często nakazuje nam unikanie bezpośredniego kontaktu z nimi. Dlatego Elizeusz w Betel nie uczynił żadnego cudu, ominął je i udał się na górę Karmel.

Epizod doświadczeń Elizeusza z naśmiewającymi się z niego młodzikami, niebawem się wypełni. Wówczas poznamy kim są i skąd wyjdą „dowcipni” młodzieńcy. Z tej obrazowej historii płynie ostrzegawcze przesłanie – na dziś i na przyszłość. Pan Bóg potraktuje, każdą formę braku szacunku, każde szyderstwo wobec swoich sług Proroków, Jego Prawdy, w tym i świętych zależności matematycznych – jako obrazę własnej czci i będzie karał natychmiast. Nie będzie wolno psuć reputacji Prorokom, ponieważ są oni reprezentantami Chrystusa Króla. Skończą się możliwości bezkarnego zaprzeczania Prawdzie, metodą szyderstwa. Czas naśmiewców mija – również Apostoł przestrzega:

„Nie łudźcie się, Bóg nie pozwala szydzić z Siebie, Co człowiek posieje, to będzie żął”.

Gal.6:7 B.P.

 

Zestawienie 244

 

 

 

2Król.2:23 „Potem szedł stamtąd do Betel. A gdy szedł drogą, dzieci małe wyszły z miasta i naśmiewały się z niego, i mówiły mu: Idźże łysy, idźże łysy!”----------------

 

 

 

4100

 

 

Fakt obwieszczenia się Proroków, skończy naśmiewanie:

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. ------------------------------------------------ p.l. 1227

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah -----------------------------------------2873

 

 

 

 

 

4100

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

Rok  hebr.  szanah  hnX  =  355.

 

Zestawienie 245

 

 

Żyd.11:10 „Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego Sprawcą i Budownikiem jest Bóg”. --------------------------------------------------------

 

Początek otwartej działalności Miasta Bożego:

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah --------------------------------------------------

 

 

 

6628

 

 

2873

 

 

Razem

 

9501

 

Widzenie dla „naśmiewców”:

 

2Piotr.3:4 „Gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo jako ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia”. -----------------------------------------------

 

 

 

 

9501

 

 

Zestawienie 246

 

 

Koniec naśmiewania:

 

Łuk.13:28 „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych”. ---------------------------------------------------- p.l. 2273 x 2

 

Przedmiot naśmiewania:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Lud Wielki ------------------------------2000 x 2

 

 

 

 

 

4546

 

 

4000

 

 

Razem

 

8546

 

2Król.2:23-24 „Potem szedł stamtąd do Betel. A gdy szedł drogą, dzieci małe wyszły z miasta i naśmiewały się z niego, i mówiły mu: Idźże łysy, idźże łysy. Który obejrzawszy się, ujrzał je i złorzeczył im w Imieniu Pańskim. Przetoż wyszedłszy dwie niedźwiedzice z lasu, rozdrapały z nich czterdzieści i dwoje dzieci”.--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

8546

 

 

Zestawienie 247

 

 

Zach.2:5 „Ja będę, mówi Pan, murem jego ognistym wokoło”.----------------------

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  -------------------------------------

 

 

1063

 

3383

 

 

Razem

 

4446

 

2Król.2:24 „Który obejrzawszy się, ujrzał je i złorzeczył im w Imieniu Pańskim. Przetoż wyszedłszy dwie niedźwiedzice z lasu, rozdrapały z nich czterdzieści i dwoje dzieci”.-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4446

 

 

Zestawienie 248

 

 

Góra Karmel – obraz tematu Restytucji:

 

2Król.2:25 „I szedł stamtąd na górę Karmel, a z onąd zasię wrócił się do Samarii”.--

 

Naśmiewanie się ma miejsce przed obwieszczeniem się Proroków:

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba”. ---------------------------------

 

 

 

2261

 

 

2261

 

 

 

Pieśń stopni.

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syon,

Która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.

Jak Jeruzalem otaczają góry,

Tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki.

Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych

Nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali

Rąk swych ku bezprawiu.

Czyń dobrze, Panie, dobrym

I tym, co są prawego serca.

Ale tych, którzy zbaczają na kręte drogi,

Niech Pan odrzuci wraz ze złoczyńcami.

Pokój nad Izraelem!

Psalm 125

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas