Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

KAMIEŃ   WĘGIELNY  -  SZCZYTOWY

 

 

 

„Kamień, który odrzucili budowniczowie stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych”.                                                                Ps.118:22-23 N.B.

 

Kamień węgielny – jest to mocny i ciężki kamień, który kładzie się pod węgieł, gdzie schodzą się dwa mury tworząc narożnik. A także jako:

-      podstawa jakiejś działalności

-              podstawa jej rozpoczęcia. ----/Słownik/

Miejsce zetknięcia się dwóch ścian zewnętrznych budowli, nazwano „węgłem”. Symbolizuje on „Prawdy na czasie”, odkryte na „styku” dwóch wieków. Prawdy, które dają początek i podstawę rozpoczęcia nowej działalności Chrystusa.

 

Na początku wieku Ewangelii, Prawdą na czasie była obecność Mesjasza i Jego ofiarnicza śmierć. Cielesny Izrael odrzucił tak rozumiany Kamień. Przy końcu wieku Ewangelii dla chrześcijaństwa „Kamieniem” obrażenia stała się Prawda o Wtórej Obecności Chrystusa, liczona od 1874 roku. Dalej „Kamieniem” obrażenia stała się data Końca Wysokiego Powołania w 1977 roku oraz daty zaznaczające koniec wieku Ewangelii – 1981 i 1994 rok. Ostatnią Prawdą, o którą się obrażono był 6 Siwan 2001 rok jako data wzbudzenia Proroków.

 

 

Zestawienie 45

 

 

 

Ps.118:22 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną”.

Data skompletowania Kościoła poza zasłoną:

10  ·  9  ·  1994 --------------------------------------------------------------

 

 

 

1359

 

 

2013

 

Razem

 

 

3372

 

Ps.118:22„Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną”-------------------------------------------------------------------------- 1359

Czas wzbudzenia 144 Książąt i Wielkiego Grona:

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001  --------------------------------------------------2013

 

 

 

 

3372

 

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  -----------------------------------------

 

 

 

3372

 

 

„Kamień Węgielny”, to też szczytowy Kamień umieszczony na szczycie budowli np. w Wielkiej Piramidzie (Zach.4:7).

 

„Nasz Pan zastosował to proroctwo (Ps.118:22) do samego siebie, twierdząc, że był odrzuconym kamieniem, a Izraelici, za pośrednictwem swych budowniczych, kapłanów i faryzeuszy, byli tymi, którzy Go odrzucili (Mat.21:42-44).                             C-329 N.W.

 

Odrzucanie „Kamienia” powtarzało się i metody odrzucania za każdym razem były podobne. Prorok Izajasz zapowiedział doświadczanie tym „Kamieniem” obydwóch domów Izraela – cielesnego i duchowego.

„I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani”.                                                    Izaj.8:14-15 N.B.

 

Dla jednych ów „Kamień” jest opoką, oparciem i mocą w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dla innych stał się obrazą i skałą potknięcia lub upadku – narodową i osobistą tragedią.

 

Zestawienie 46

 

 

1Piotr.2:7 „Kamień, który odrzucili budujący, Ten się stał Głową Węgielną”.  -----

 

Mar.15:32 „Chrystus, Król Izraela”. ----------------------------------------------

 

 

4361

 

2289

 

 

Razem

 

6650

 

Mat.21:44 „A kto by padł na Ten Kamień, roztrąci się, a na kogo by On upadł, zetrze go”.  ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

6650

 

 

Chrystus Król Izraela  gr.  Cristoj Basileuj Israhl  =  2289. Mar.15:32.

 

Mędrzec Pański Salomon, napisał:

 „Droga niezbożnych jest jak ciemność nocy, nie wiedzą o co się potkną”.

Przyp. Sal.4:19 B.P.

Brak „światła” Prawdy na czasie jest częstą przyczyną „potykania się”. Przy każdym „potknięciu” traci się równowagę, lecz nie zawsze się upada. Można stracić równowagę ducha, gdy „potkniemy” się o mały „kamień” lub o „gałąź” jakiejś wiedzy np. o chronologię Biblijną. Gorzej, gdy ktoś „potknie” się o Kamień Główny – wówczas może „upaść”, a nawet  „rozbić się”. Niebezpieczną sprawą jest utrata wiary w Pańską Obecność lub w Jego ofiarnicze dzieło Okupu – wówczas traci się wiarę usprawiedliwiającą.

 „Kto przestrzega rozkazu, tego nie spotka nic złego, a umysł mędrca zna czas i sąd”.

                                                                      Kazn. Sal.8:5 B.P.

„Zachęta aby powstać i rozjaśnić się (Izaj.60:1-3) jest do tych wszystkich, którzy zostali oświeceni poselstwem Prawdy w tym czasie Pańskiej Obecności. Prorok mówi, że owa Prawda, która napełniła serca nasze taką radością i weselem, jest Chwałą Pańską, która wzeszła nad nami. Jak błoga jest ta myśl, jak piękna jest ta Prawda!”.

WT.1896-220.

 

Zestawienie 47

 

 

Wiek Tysiąclecia ma wiele początków

które zaznaczone są działalnością Chrystusa:

Zach.4:10 „Bo któżby wzgardził dniem małych początków? Ponieważ się weselą, patrząc na ten Kamień” . ------------------------------------------------------

 

Kamień Węgielny – Szczytowy:

Jezus Chrystus  ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1772

 

 

749

 

Razem

2521

Ilość lat od wznowienia budowy Świątyni w 520 r. pne. do roku 2001:

520 – 2001 ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

2521

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

 

Zestawienie 48

 

 

 

Ps.118:22-23 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”. ----------

to szczytowy Kamień:

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.------------------------------------429

Jego Królowanie przez lat:

1000 ---------------------------------------------------------------------1000

 

 

 

 

3429

 

 

 

3429

 

 

Chrystus On Król Izraela  gr.  O Cristoj o Basileuj Israhl  =  2429. Mar.15:32.

 

Zestawienie 49

 

 

Wszelka „góra” opozycji, wobec Prawdy na czasie

zostanie poczytana za „równinę”:

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad Nim”.------

 

Nowe Niebo  ·  Nowa Ziemia  ·  2004  +  1000 ---------------------------------

 

 

 

 

 

4046

 

4046

 

 

Nowe Niebo  gr.  Ouranon kainon  = 942  Izaj.66:22 wg.LXX.; Obj.21:1.

Nowa Ziemia  gr.  Gh kainh..  =  100   Izaj.66:22 wg.LXX.

Rok 2004 księżycowy zakończy się na wiosnę 2005 roku.

 

Zestawienie 50

 

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad nim”.--------

Oto daty dwóch okrzyków:

 

3  ·  12  ·  2004      15  ·  7  ·  2005 --------------------------------------------

 

 

 

4046

 

 

4046

 

 

Powyższe zestawienia wskazują na czas dwukrotnego okrzyku „Łaska, Łaska” lub „Cudny, Cudny” – wg innego przekładu.

 

Zestawienie 51

 

 

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.---------------------wg Tischendorfa. 3199

Zach.4:7 „Łaska, łaska nad Nim”.---------------------------------------------151

 

 

 

3350

 

 

Reprezentowany przez Proroków:

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery”.-----------------------------------------------

 

 

 

 

3350

 

 

Zestawienie 52

 

 

 

„Cudny, Cudny”:

 

Zach.4:7 „Kamień Szczytowy”. ---------------------------------------------569

3 Adar  ·  2004 szanah ---------------------------------------------------2567

 

 

 

 

3136

 

 

Łuk.23:35 „Pomazaniec Boga Wybrany”.--------------------------------------

 

 

 

3136

 

 

Pomazaniec Boga Wybrany  gr.  O Cristoj tou Qeou o Eklektoj = 3136.

 

 

Zestawienie 53

 

 

Zach.4:7 „Bo on wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska”.--

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar”.  -------------

 

 

2311

 

2311

 

 

 

 

 

Zestawienie 54

 

 

 

Mat.21:42 ‘Kamień, który odrzucili budujący, Ten się stał Głową Węgielną’ 4405

 

Ps.118:22 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną”. --------------------------------------------------------------------------- 1359

 

 

 

5764

 

 

Kamień Szczytowy i czas Jego objawienia się:

 

Jezus Chrystus · Święto Namiotów · 15 Ethanim · 2005 szanah----------------

 

 

 

 

 

5764

 

 

Jezus Chrystus gr.  Ihsouj Cristoj  = 1980.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twKSh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

 

 

 

 

Zestawienie 55

 

 

Zach.4:10 „Ponieważ się weselą patrząc na Ten Kamień”. ------------------------

Oczekiwana data:

3 Adar  ·  2004 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

1032

 

 

2567

 

 

Razem

 

3599

 

Radosna obietnica:

Izaj.42:9 „Oto pierwsze rzeczy przyszły, Ja też nowe opowiadam, pierwej niż się zaczną, dam wam o nich słyszeć”.  --------------------------------------------

 

 

 

 

3599

 

 

 

 

 

Zestawienie 56

 

 

 

Izaj.9:6 „Nazwą Imię Jego: Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju”.-----------------------------------------------------------------2149

3 Adar  ·  2004 ------------------------------------------------------------2212

 

 

 

 

 

4361

 

 

1Piotr.2:7 „Kamień, który odrzucili budujący, Ten się stał Głową Węgielną”.------

 

 

 

4361

 

 

Kamień Szczytowy w obrazowej Świątyni Zorobabela, opisany przez Proroków: Ezdrasza i Zachariasza odnosi się do tego samego historycznego faktu.  Dokładny czas końca budowy – 3 Adar 516  r. pne. przez równoległość 2520 lat wskazuje na 3 Adar 2004 r. ne.

 

 

 

Zestawienie 57

 

 

 

Zach.4:7 „Bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad Nim”.----------------------------------------------------------------2346

Skończył się czas przygotowań 144 Stolic:

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego”------------------------------------------------------------2582

 

 

 

 

 

 

4928

 

 

 

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar; a ten był rok szósty panowania Dariusza Króla”.--------------------------------------------

 

 

 

 

4928

 

 

 

Zestawienie 58

 

 

Zach.4:7 „Bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad Nim”. ----------------------------------------------------------------------

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar”.  --------------

 

 

 

 

2346

2311

 

 

Razem

 

4657

 

144 Książęta  ·  Lud Wielki  ·  3  ·  12  ·  2004 ----------------------------------

 

 

4657

 

 

Książęta gr. Arcontej  =  1132  Jan.7:26.

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Zestawienia powyższe wskazują, że 3 Adar 2004 roku, zaznacza koniec pracy Wielkiego Grona przy budowie obrazowej Świątyni, oraz koniec przygotowań 144 Proroków do objęcia władzy w Izraelu i w świecie.

 

 

Zestawienie 59

 

 

Izaj.8:15 „I otrąci się wielu ich o nie, upadną i skruszeni będą, usidlą się, a pojmani będą”.---------------------------------------------------------------------------

                                                               aa

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  -------------------------------------------

 

 

 

1976

 

2429

 

 

Razem

 

4405

 

Mat.21:42 „Kamień, który odrzucili budujący, Ten się stał Głową Węgielną”. ------

 

 

4405

 

 

 

Zestawienie 60

 

 

 

Rodzi się pytanie; jakiej treści jest ten napis?

 

Zach.3:9 „Ja sam wyryję na Nim napis – mówi Jahwe Zastępów – i zgładzę winę tej ziemi w jednym dniu”. ---------------------------------------------------p.l.

 

 

 

 

 

3423

 

 

Treść wyrytego napisu w języku greckim i hebrajskim:

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela” ------------------------------------ 2429

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela” -----------------------  wg Delitzscha 994

 

 

 

 

3423

 

 

 

 

Zestawienie 61

 

 

Zach.3:9 „Albowiem oto ten Kamień, który kładę przed Jesuego”. ------------------

 

Ps.118:23 „Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”. ------------------

 

 

2070

 

2070

 

 

 

 

Zestawienie 62

 

 

Zach.4:7 „On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, Łaska nad Nim”.  --------------------------------------------------------------------------

 

3  ·  12  ·  2004 ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2340

 

2019

 

 

Razem

 

4359

 

Izaj.29:5-6 „A to się nagle w okamgnieniu stanie. Od Pana Zastępów nawiedzone będzie gromem i trzęsieniem ziemi i głosem wielkim, wichrem i burzą i płomieniem ognia pożerającego”.------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4359

 

 

3. 12. 2004 – to czas według kalendarza księżycowego (2Moj.12:2) według naszego czasu, to 11/12. 2. 2005.

 

Mylne postawienie znaków interpunkcyjnych w polskim przekładzie wersetów Izaj.29:5-6, zniekształciło trochę prawdę, która zawarta została w tekście hebrajskim. Z tekstu hebrajskiego wynika, że interwencja Pana będzie nagła w oka mgnieniu, a nie, jak wynika z przekładu polskiego – najazd nieprzyjaciół nastąpi nagle. Słowo, które w polskim przekładzie brzmi „w oka mgnieniu” – to hebrajskie ~atp – (Pitom) oznacza: nagle, nagły, wnet, z nagła, natychmiast, niespodzianie, oka mgnienie, prędki, prędko, z prędka, zarazem, zaskoczenie. To samo słowo jest użyte u Mal.3:1, gdzie zostało błędnie zastąpione polskim słowem „a zarazem”, co nie odpowiada prawdziwej intencji przekazu hebrajskiego, który wskazuje na nagłą Apokalipsę Anioła Przymierza.

 

 

 

Zestawienie 63

 

 

Izaj.28:16 „Oto Ja za grunt kładę w Syonie Kamień, Kamień doświadczony, Węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany”.  -------------------------------

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah --------------------------------------------------------

 

 

 

1973

 

2881

 

 

Razem

 

4854

 

Rzeka błogosławieństwa:

 

4Moj.6:24-27 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan Oblicze Swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan Twarz Swoją ku tobie, a niechaj ci da pokój. I będą wzywać Imienia Mego nad synami Izraelskimi, a Ja im błogosławić będę”. ------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas