Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

HYMN  POCHWALNY

 

Zestawienie 347

 

 

 

Izaj.12:5 ”Śpiewajcie Panu, albowiem wielkie rzeczy uczynił; niech to będzie wiadomo po wszystkiej ziemi”. -------------------------------------------------

 

Izrael  ·  10. 7. 2008. ------------------------------------------             grec. Israhl = 349

 

 

 

 

2374

 

2374

 

 

Zestawienie 348

 

 

 

Mal.3:4 „Tedy Panu będzie wdzięczna ofiara od Judy i od Jeruzalemu, jako za dni pierwszych i jako za lat starodawnych”.        ---------------------------------------

 

144 Książęta  ·  9. 10. 2008. -------------------------------------             hebr. ~yrX = 550

 

 

 

 

2721

 

2721

 

 

Zestawienie 349

 

 

 

Izaj.49:13 „Śpiewajcie niebiosa, rozraduj się ziemio, i głośno zabrzmijcie góry! albowiem Pan pocieszył lud swój, a nad ubogimi swoimi zmiłował się”.   ---------

 

Szylo  ·  10. 7. 2008. ---------------------------------------------- hebr. hlyX = 345

 

 

 

 

2370

 

2370

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas