Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

I  STANIE  SIĘ

 

Zestawienie 339

 

 

 

3Moj.23:27 „Lecz dziesiątego dnia tegoż miesiąca siódmego, dzień oczyszczania jest; zgromadzenie święte mieć będziecie, a będziecie trapić dusze wasze, ofiarując ognistą ofiarę Panu”. --------------------------------------------------

 

Obj.1:7 „I ujrzy Go wszelkie oko”  ·  10 Ethanim 2008 haszanah      ----------------

 

 

 

 

 

5635

 

5635

 

 

Zestawienie 340

 

 

 

Dan.12:8-13 „A gdym ja to słyszał a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój! cóż za koniec będzie tych rzeczy? Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni. Ale ty idź do miejsca twego, a odpoczniesz, i zostaniesz w losie twoim aż do skończenia dni.  pl.

 

45  ·  ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008. ---------------------------    hebr. ~yrpkh = 355

Gzyms

2 x 9 x 2 x 4 = 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2924

 

2924

 

 

Liczba 45, to ilość dni między 1290, a 1335. (25 sierpnia 2008 do 9 października 2008).

 

Zestawienie 341

 

 

 

Ps.114:7-8 „Przed obliczem Paskiem zadrżała ziemia, przed obliczem Boga Jakubowego. Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemień w źródło wód”.       pl.

 

144 Elohim ------------------------------------------------------         hebr. ~yhleea = 86

 

 

 

 

230

 

230

 

 

Zestawienie 342

 

 

 

Obj.16:17 „Stało się” -------------------------------- grec. Gegonen =  186 ----        186

 

Ha Kipurim ----------------------------------------------------------------             355

 

Izrael               ---------------------------------------------------------------------     hebr.

 

Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy Prorocy -------------------------------      grec. pl.

 

 

 

541

 

 

541

 

541

 

 

Zestawienie 343

 

 

 

Koniec ---------------------------------------------------------        grec. Teloj (telos)

 

Jom ha Kipurim -----------------------------------------------------      hebr. ~yrpkh ~wy

 

 

 

411

 

411

 

 

Zestawienie 344

 

 

 

Ezech.48:35 „Pan tam mieszka”  ·  10. 7. 2008 szanah ---------------------------

 

Obj.1:7 „I ujrzy Go wszelkie oko”.        ----------------------------------------------

 

 

 

2751

 

2751

 

 

Zestawienie 345

 

 

 

Ps.93:1 „Pan króluje, oblekł się w dostojność; oblekł się Pan w możność, i przepasał się; utwierdził też okrąg świata, aby się nie poruszył. ------------------

 

Ha Kipurim  ·  9. 10. 2008. + 1000 -----------------------------         hebr. ~yrpkh = 355

 

Gzyms

3 x 3 x 8 x 2 = 144

 

 

 

 

3382

 

3382

 

 

 

1290 = 1 + 2 + 9 + 0 = 12                   12 + 12 = 24

1335 = 1 + 3 + 3 + 5 = 12                     12 x 12 = 144

 

 

Zestawienie 346

 

 

 

1Tes.5:4 „Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił”.       ------------------------------------------------------------

 

3°°  ·  6. 3. 2001 – 10. 7. 2008 + 1000   ------------------------------------------

 

 

 

 

5038

 

5038

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas