Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

KWITNĄCY  RÓG

 

Zestawienie 335

 

 

 

Ps.130:6 „Dusza moja oczekuje Pana, pilniej niż straż świtania, która strzeże aż do poranku”. ----------------------------------------------------------------------

 

JHWH  ·  21. 4. 2008 haszanah -----------------------------------          hebr. hwhy = 26

 

Ps.132:17 „Róg Dawidowy”  ·  10. 7. 2008. ------------------        hebr. dwdl !rq = 394

 

 

 

 

2419

 

2419

 

2419

 

 

Zestawienie 336

 

 

 

Ezech.29:21 „Dnia onego uczynię, że wyrośnie róg Domu Izraelskiego, tobie też usta twoje otworzę w pośrodku ich; i dowiedzą się, żem Ja Pan”. ---------------

 

Chrystus Król Izraela  ·  10. 7. 2008 szanah ---- hebr. larXy $lm xyXmh = 994 wg Delitzscha

 

Chrystus Król Izraela  ·  ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. -------------- hebr. ~yrpkh = 355

 

Izrael  ·  10. 7. 2008. + 1000 ------------------------------------   grec. Israhl = 349

 

 

 

 

3374

 

3374

 

3374

 

3374

 

 

Zestawienie 337

 

 

 

Pieśń Sal. 8:14 „Pospiesz się, miły mój! a bądź podobnym sarnie, albo młodemu jelonkowi na górach ziół wonnych”. --------------------------------------      1661

 

10. 7. 2008. ---------------------------------------------------------------       2025

 

Obj.1:1 „Objawienie Jezusa Chrystusa”. ------------------------------------------

 

Mal.4:5 „Oto, Ja wam poślę Eliasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański”. ---------------------------------------------------    1661

 

10. 7. 2008. --------------------------------------------------------------           2025

Gzyms

3 x 6 x 8 x 6 = 864

Jerozolima grec. Ierousalhm = 864

 

 

 

 

 

3686

 

 

3686

 

 

 

3686

 

 

Zestawienie 338

 

 

 

1Sam.2:10 „Pan pokruszy przeciwniki swoje, a zagrzmi na nie z nieba; Pan będzie sądził granice ziemi, a da moc Królowi swemu, i wywyższy róg Pomazańca Swego”.                    --------------------------------------------------------------------

 

1Moj.41:45 „Cafnat Paneach” · ha Kipurim · 10 Ethanim 2008  --  hebr. xn[p tnpc = 828

 

 

 

 

 

3707

 

3707

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas