Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

U  CIEBIE  PANIE  MOC  I  ŁASKA

 

Zestawienie 324

 

 

 

Agg.2:7-8 „Bo tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią, i morzem i suchą; Poruszę, mówię, wszystkie narody, i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów; i napełnię ten dom Chwałą, mówi Pan Zastępów”.           --------------------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  Jom ha Kipurim  ·  10 Ethanim 6136 +1000 -----   hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

 

 

 

8927

 

8927

 

 

Zestawienie 325

 

 

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad nim”. ---

 

12. 2. 2005.  ·  9. 10. 2008.               ---------------------------------------------------

 

 

 

 

4046

 

4046

 

 

 

Zestawienie 326

 

 

 

2Tes.1:7-8 „A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z Aniołami Mocy Jego, W ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. ------------------------------------------------           pl.

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela  ·  Jom ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. --------------

 

Chrystus  ·  144  ·  9. 10. 2008 szanah ----------------------   grec. O Cristoj = 1356

 

 

 

 

 

 

3882

 

3882

 

3882

 

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela hebr. larfy $lm xyfmh  [wXy !wdah = 1446 Mar.15:32 Delitzscha.

Jom ha Kipurim hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

Zestawienie 327

 

 

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołębiątko”.     ------------------------------------------------------

 

1335  ·  10 Ethanim 2008 ---------------------------------------- hebr. ~yntah = 506

 

Obj.11:19 „Tedy otworzony jest kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza jego w kościele jego; i stały się błyskawice i głosy, i grzmienia, i trzęsienia ziemi i grad wielki”. ------------------------------------------------    pl.

 

 

 

 

3859

 

3859

 

 

 

3859

 

 

Zestawienie 328

 

 

 

Abak.3:19 „Panujący Pan jest siłą moją, który czyni nogi moje, jako nogi łani, i po miejscach wysokich poprowadzi mię. Przedniejszemu nad śpiewakami na muzycznym naczyniu moim”.          --------------------------------------------------

 

Jezus  ·  Jom ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. ------- hebr. [wXy = 386  ·  hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

 

 

2822

 

2822

 

 

Zestawienie 329

 

 

 

1Moj.35:14 „Postawił Jakub znak na miejscu onem, gdzie Bóg mówił z nim, a znak on był kamienny, i pokropił go pokropieniem, i polał go oliwą.      -----------------

 

1335  ·  10. 7. 2008. -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3360

 

3360

 

 

Zestawienie 330

 

 

 

Izaj.40:10 „Oto panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a Ramię Jego panować będzie nad nim; oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”.     ---

 

Dzień 10  ·  miesiąc 7  ·  rok 2008 ----  hebr. ~wy =56  ·  hebr. Xdx = 312  ·  hebr. hnX = 355

 

 

 

 

2748

 

2748

 

 

Zestawienie 331

 

 

 

Mat.23:39 „Albowiem powiadam wam, że Mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”.  -----------------------

 

1Sam.7:12 „Ebenezer”  ·  Jom Kipurim  ·  10 Ethanim 6136  ----------------------

 

 

 

 

7393

 

7393

 

 

Kamień Pomocy – „Eben-Haezer” hebr rz[hnba = 335 1Sam.7:12

 

Zestawienie 332

 

 

 

Izaj.52:6 „Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem”.    ----------------------------------------------

Gzyms 1 x 2 x 9 x 8 = 144

Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 -------------------        hebr. ~yrpk = 350  ·  hebr. ~yntah = 506

 

 

 

 

1298

 

2874

 

Razem

 

4172

 

1Sam.7:12 „Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben-Haezer, mówiąc: Aż dotąd pomagał nam Pan”.       -----------------------

 

 

 

 

4172

 

 

Zestawienie 333

 

 

 

1Sam.7:12 „Aż dotąd pomagał nam Pan”.   ----------------------------------- 493

 

Jom Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 -----            hebr. ~yrpk ~wy = 406  ·   ~yntah = 506 --            2930

 

Chrystus Król Izraela  ·  Chrystus Król Izraela ---------------     hebr.994  ·  grec. 2429

 

 

 

3423

 

 

3423

 

 

Zestawienie 334

 

 

 

1Sam.7:12 „Aż dotąd pomagał nam Pan”  ·  Ebenezer         ---------------------------

 

1Moj.41:45 „Zbawca Świata” -----------------------      Cafnat Paneach  hebr. xn[p tnpc

 

 

 

828

 

828

 

 

Kamień Pomocy – „Eben-Haezer” hebr rz[hnba = 335 1Sam.7:12

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas