Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

WIELKIE  PRZEDSIĘWZIĘCIE  RESTYTUCYJNE

 

Zestawienie 303

 

 

 

Ijob.33:25-26 „I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej. Będzie się modlił Bogu, i przyjmie go łaskawie, i ogląda z weselem oblicze jego, i przywróci człowiekowi sprawiedliwość jego”.    ---------

 

Chrystus Król Izraela · Chrystus Król Izraela · 10. 7. 2008. -     hebr. = 994 · grec. = 2429

 

 

 

 

 

 

5448

 

5448

 

 

Zestawienie 304

 

 

 

Ps.68:35 „Przyznajcie moc Bogu, nad Izraelem dostojność Jego, a wielmożność Jego na obłokach”. ------------------------------------------------------------

 

Elohim  ·  144  ·  10. 7. 2008.               ----------------------------------       hebr. ~yhla = 86

Gzyms

2 x 2 x 5 x 5 = 100

Nowa Ziemia  grec. Gh kainh = 100

 

 

 

 

 

2255

 

2255

 

 

Zestawienie 305

 

 

 

Mat.6:10 „Przyjdź Królestwo Twoje”.         ------------------------------------------

 

Panujący  ·  10. 7. 2008. -------------------------------------------- hebr. !wda = 61

 

 

 

2086

 

2086

 

 

Zestawienie 306

 

 

 

Obj.22:12 „Oto przychodzę rychło”.           --------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  10. 7. 2008.               -----------------------------------              hebr. ~lXwry =  586

 

 

 

2611

 

2611

 

 

Zestawienie 307

 

 

 

Izaj.2:4 „Będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy”.      -----------------------------

 

JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  IZRAELA  ·  10. 7. 2008  .              ----------------------

 

 

 

 

 

 

5590

 

5590

 

 

JEZUS CHRYSTUS KRÓL IZRAELA grec. IHSOUS CRISTOS BASILEUS ISRAHL  =  3565

 

Zestawienie 308

 

 

 

Izaj.25:6 „I sprawi Pan Zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z wina wystałego i czystego”. ----------------------------------------------------

 

Jezus Chrystus · 10. 7. 2008 szanah + 1000 -----------            grec. Ihsouj Cristoj = 1980

 

Ps.122:4 „Bo tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, do świadectwa Izraelowego, aby wysławiały Imię Pańskie”. ----------------------------        3335

 

10. 7. 2008.----------------------------------------------------------------    2025

 

 

 

 

5360

 

5360

 

 

5360

 

 

Zestawienie 309

 

 

 

Mat.27:53.”A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu jego, weszli do miasta świętego, i pokazali się wielom”.  ----------------------------------------------

 

KSIĄŻĘTA  ·  10. 7. 6136. ------------------------------     grec. ARCONTES = 1326

 

 

 

 

7479

 

7479

 

 

Zestawienie 310

 

 

 

Izaj.12:5 „Śpiewajcie Panu, albowiem wielkie rzeczy uczynił; niech to będzie wiadomo po wszystkiej ziemi”. ------------------------------------------------

 

Izrael  ·  10. 7. 2008.       ------------------------------------------        grec. Israhl = 349

 

 

 

 

 

2374

 

2374

 

 

Zestawienie 311

 

 

 

Zach.14:5 „Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci”. --------------------------------------------------      BW

 

Jezus  ·  Jom ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 + 1000 ---------         grec. O Ihsouj = 764

 

 

 

 

 

 

4699

 

4699

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas