Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PRZYMIERZE  NOWE

 

Zestawienie 294

 

 

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? I odpowiedział mu: Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołębiątko”.  ----------------------------------------------- 4668

 

10. 7. 2008 szanah --------------------------------------------------------      2380

 

Żyd. 8:8 „Oto dni idą, mówi Pan, gdy uczynię z Domem Izraelskim i z Domem Judzkim Przymierze Nowe”.      ---------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

7048

 

 

 

7048

 

 

Zestawienie 295

 

 

 

Ezech.38:23 „Pokażę się wielmożnym i poświęcę się i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów i dowiedzą się, żem Ja Pan”.       --------------------------

 

Jer.31:31 „Przymierze Nowe”  ·  21. 4. 2008 szanah ---------           hebr. hXdx tyrb = 929

 

Jer.31:31 „Przymierze Nowe”  ·  Mesjasz  ·  10. 7. 2008.       -------- hebr. xyXmh = 363

 

 

 

 

3317

 

3317

 

3317

 

 

 

Zestawienie 296

 

 

 

Jer.31:31 „Przymierze Nowe” · Abraham, Izaak, Jakub · 21. 4.  2008 haszanah  --

 

Liczba lat zwierząt --------------------------------------------------------    11 x 360

 

 

 

3960

 

3960

 

 

Abraham hebr.  ~hrba = 248.  ·  Izaak hebr. qxcy = 208.  ·  Jakub hebr. bq[y = 182.

 

Zestawienie 297

 

 

 

Ps.68:35 „Przyznajcie moc Bogu, nad Izraelem dostojność Jego, a wielmożność Jego na obłokach”. ------------------------------------------------------------

 

Elohim  ·  144  ·  10. 7. 2008.               ---------------------------------- hebr. ~yhleea = 86

Gzyms

2 x 2 x 5 x 5 = 100

Nowa Ziemia  grec. Gh kainh = 100

 

 

 

 

2255

 

2255

 

 

Zestawienie 298

 

 

 

Ps.68:4 „Ale sprawiedliwi weselić się i radować będą przed obliczem Bożym i pląsać będą od radości”.  ------------------------------------------------ 2073

 

10. 7. 2008. --------------------------------------------------------------             2025

 

Jer.31:31 „Oto dni idą mówi Pan, których uczynię z Domem Izraelskim i z Domem Judzkim Przymierze Nowe”.  ---------------------------------------------------

 

 

 

 

4098

 

 

 

4098

 

 

Zestawienie 299

 

 

 

„Przymierze Nowe”  ·  Jom Kipurim ------     hebr. hXdx tyrb = 929  ·  hebr. ~yrpk ~wy = 406

 

 

 

1335

 

 

Zestawienie 300

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.      --------------------------------------------------------------------

 

Książęta  ·  9. 10. 2008. + 1000 --------------------------------             hebr. ~yrXh = 555

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy Prorocy” ---------------------------

 

 

 

 

 

3582

 

3582

 

3582

 

 

Zestawienie 301

 

 

 

Obj.11:19 „Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad”.      --------------------------------------------------------- pl.

 

Jer.31:31 „Przymierze Nowe”  ·  Jom Kipurim  ·  10 Ethanim 2008            -------------

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołębiątko”.           -----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

3859

 

3859

 

 

3859

 

 

Przymierze Nowe  hebr. hXdx tyrb = 929 Jer.31:31.

 

Zestawienie 302

 

 

 

Izaj.52:6 „Dlatego Mój lud pozna Moje Imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem”.               -------------------------------------- 1298

Gzyms 1 x 2 x 9 x 8 = 144

„Przymierze Nowe” ---------------------------------------------------------- 929

 

Dan.12:12 „Tysiąc trzysta trzydzieści pięć”     ---------------------------------------

 

Joz.10:14 „I nie był takowy dzień przedtem, ani potem, w któryby usłuchać miał Pan głosu człowieczego, bo Pan walczył za Izraelem”.    --------------------------

 

 

 

 

 

2227

 

 

2227

 

 

2227

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas