Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

SYSTEM  KOMUNIKACJI – DRABINA

 

Zestawienie 277

 

 

 

1Moj.28:12 „I śniło mu się, a oto drabina stała na ziemi, a wierzch jej dosięgał nieba; a oto, Aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”. -----------------

 

10. 7. 2008.         ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2435

 

2025

 

Razem

 

4460

 

JEZUS  NAZAREŃSKI  KRÓL  ŻYDOWSKI     ---------------------------------

 

 

 

4460

 

 

JEZUS NAZAREŃSKI KRÓL ŻYDOWSKI grec. IHSOUS O NAZWRAIOS O BASILEUS IOUDAIWN = 4460

 

Zestawienie 278

 

 

 

1Moj.28:12-13 „Śniło mu się, a oto drabina stała na ziemi, a wierzch jej dosięgał nieba, a oto Aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej. A Pan stał nad nią i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego i Bóg Izaaka, ziemię tę, na której ty śpisz tobie dam i nasieniu twemu”.        -----------------------------------

 

Elohim  ·  10. 7. 6136. ------------------------------------------             hebr. ~yhleea = 86

 

 

 

 

 

 

6239

 

6239

 

 

Zestawienie 279

 

 

 

1Moj.28:21-22 „A wrócę się w pokoju do domu ojca mego; tedy będzie mi Pan za Boga. A kamień ten, którym wystawił na znak, będzie Domem Bożym, a ze wszystkiego co mi dasz, dziesięcinę pewną oddawać ci będę”.      ----------------

 

144 Książęta  ·  10. 7. 6136. -------------------------------------             hebr. ~yrX = 550

 

Jezus  ·  10. 7. 6136. -------------------------------------------             grec. Ihsouj = 694

 

 

 

 

 

 

6847

 

6847

 

6847

 

 

Zestawienie 280

 

 

 

Ezech.38:23 „I pokażę się wielmożnym i poświęcę się i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów i dowiedzą się, żem Ja Pan”.           -------------------

 

Urim Tumim  ·  Izrael  ·  10. 7. 2008.------        hebr. ~ymth ~yrwah = 757  ·  hebr. LarXy = 541

 

 

 

 

3323

 

3323

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas