Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CAFNAT PANEACH – ZBAWCA ŚWIATA

 

 

Zestawienie 238

 

 

 

1Moj.41:43 „Kazał go wozić na wtórym wozie swoim, a wołano przed nim: Kłaniajcie się. I przełożył go nad wszystką ziemią egipską”.  ------------------

 

CHRYSTUS  KRÓL  IZRAELA · 10. 7. 2008. ----- grec. CRISTOS BASILEUS ISRAHL

 

 

 

 

4702

 

4702

 

 

Kłaniajcie się hebr. krba czytaj Abrek = 223

 

Zestawienie 239

 

 

 

1Moj.41:42-43 „Zdjął tedy Faraon pierścień swój z ręki swej i dał go na rękę Józefową; oblekł go też w szatę bisiorową i włożył łańcuch złoty na szyję jego. I kazał go wozić na wtórym wozie swoim, a wołano przed nim: Kłaniajcie się. I przełożył go nad wszystką ziemią egipską”. --------------------------            pl. 1143

 

10. 7. 2008. --------------------------------------------------------------             2025

 

PAN  JEZUS  CHRYSTUS ---------------------         grec. KURIOS IHSOUS CRISTOS

Gzyms

3 x 1 x 6 x 8 = 144

 

 

 

 

 

 

3168

 

 

3168

 

 

Zestawienie 240

 

 

 

Mat. 6:10 „Przyjdź królestwo twoje”.    ---------------------------------------------

 

Adon  ·  10. 7. 2008 ------------------------------------------------    hebr. !wda = 61

 

 

 

2086

 

2086

 

 

Zestawienie 241

 

 

 

Obj.22:12 „Oto przychodzę rychło”.  ---------------------------------------------

 

1Moj.41:43 „Abrek”.  ·  21. 4. 2008 szanah ---------------------           hebr. $rba = 223

 

Jerozolima  ·  10. 7. 2008.---------------------------------------- hebr. ~lXwry = 586

Gzyms

Abraham hebr. ~hrba = 248

Abrek – Wicekról, kłaniać się hebr. $rba = 223  ·  223 + 21. 4. = 248

 

 

 

2611

 

2611

 

2611

 

 

Zestawienie 242

 

 

 

1Moj.49:10 „Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo, i Jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów”.            ----------

 

Mesjasz  ·  10. 7. 2008. -------------------------------------------       hebr. xyXm = 358

 

Gzyms

2 x 3 x 8 x 3 = 144

 

 

 

 

2472

 

2383

 

Razem

 

4855

 

Mal.3:1 „Nagle przyjdzie do Swej Świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest Anioł Przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie mówi Pan Zastępów”. -----

Gzyms

4 x 8 x 5 x 5 = 800

Omega grec. W = 800

PAN grec. KURIOS = 800

 

 

 

 

4855

 

 

Zestawienie 243

 

 

 

Obj.22:13 „Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny”.     -----

 

Elohim  ·  Jom ha Kipurim  ·  10 Ethanim 6136 ----       hebr. ~yhla = 86  ·  ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

7149

 

7149

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas