Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ZBAWIENIE JEST Z ŻYDÓW

 

 

Zestawienie 233

 

 

 

Obj.22:20 „Przyjdę rychło”  ·  10. 7. 2008 haszanah -----------------------------

 

Jan.4:22 „Zbawienie jest z Żydów”.      ----------------------------------------------

 

 

 

4512

 

4512

 

 

Zestawienie 234

 

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili”.    ---

 

Jan.19:37 „Ujrzą kogo przebodli”  ·  10. 7. 6136. + 1000       -----------------------

 

 

 

9199

 

9199

 

 

Zestawienie 235

 

 

 

Mat.24:27 „Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego”. ------------          pl. 2512

 

10. 7. 2008 szanah         -------------------------------------------------------         2380

 

Jan.4:22 „Bo zbawienie jest z Żydów”.          ------------------------------------------

Gzyms

4 x 8 x 9 x 2 = 576

Ezech.43:15-16 – pojemność Ołtarza: 4x 12 x 12 = 576

 

 

 

 

 

4892

 

4892

 

 

Zestawienie 236

 

 

 

Jan.19:37 „Ujrzą, kogo przebodli”.         ---------------------------------------- 2046

 

MESJASZ  ·  10. 7. 2008. ---------------------------              grec. MESSIAS = 656 2681

 

Obj.1:7 „Ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili”.         ------------------------

 

 

 

4727

 

 

4727

 

 

Zestawienie 237

 

 

 

Łuk.23:38 „Król Żydowski”.  -----------------------------------------------------

 

Abraham  ·  Jerozolima  ·  10. 7. 2008 haszanah -------------           hebr. ~hrba  ·  ~lXwry

 

 

 

3219

 

3219

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas