Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE  DROGI  PAŃSKIEJ

 

 

Zestawienie 222

 

 

 

Izaj.40:3-5 „Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieżkę Boga naszego. Każda dolina niech podniesiona będzie, a każda góra i pagórek niech poniżony będzie; co jest krzywego, niech się wyprostuje, a miejsca nierówne niech będą równiną. Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły”. ----------------

 

Pan Jezus Chrystus · 10. 7. 2008 haszanah + 1000 -    grec. Kurioj Ihsouj Cristoj = 2586

 

Żyd.11:30 „Wiarą mury Jerycha upadły, gdy je obchodzono przez siedem dni”. ---

 

 

 

 

 

 

 

 

5971

 

5971

 

5971

 

 

Zestawienie 223

 

 

 

Izaj.40:3 „Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieżkę Boga naszego”. ---------------------------------------------------------------- 1448

 

10. 7. 6136. ---------------------------------------------------------------- 6153

 

Obj.22:20 „Tak mówi Ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź Panie Jezusie!”.  -------------------------------

 

 

 

 

7601

 

 

 

7601

 

 

Zestawienie 224

 

 

 

Oz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości jego w ostatnie dni”.           ----------------------------------------------------------

 

10. 7. 2008 szanah                     ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

3570

 

2380

 

Razem

 

5950

 

Mal.3:1 „Oto ja posyłam Anioła Mego, który zgotuje drogę przed Obliczem Moim; a zarazem przyjdzie do Kościoła Swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł Przymierza, którego wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan Zastępów”.       --

 

 

 

 

 

 

5950

 

 

Zestawienie 225

 

 

 

Mal.3:1 „Oto Ja posyłam Anioła Mego, który zgotuje drogę przed Obliczem Moim”.             ----------------------------------------------------------------------

 

10. 7. 6136 szanah    ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1089

 

6508

 

Razem

 

7597

 

Łuk.19:38 „Błogosławiony Król, który idzie w Imieniu Pańskim; pokój na niebie, a chwała na wysokościach”. ------------------------------------------------------

 

 

 

 

7597

 

 

Zestawienie 226

 

 

 

Jan.1:23 „Jam jest głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską”.         -------

 

Izrael  ·  10. 7. 6136. + 1000 -----------------------------------         grec. Israhl = 349

 

Chrystus Król Izraela  ·  10. 7. 6136 szanah ------------            hebr. larXy $lm xyXmh = 994

 

 

 

7502

 

7502

 

7502

 

 

Zestawienie 227

 

 

 

Jan.4:25 „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, którego zowią Chrystusem, Ten gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko”.           -------------------------------------------

 

Jezus Chrystus Król Izraela  ·  3°° 6 Siwan 2001 szanah + 1000       -----------------

 

3°° 6 Siwan 2001 szanah – 10. 7. 2008 szanah          ---------------------- hebr. !wys = 12

 

 

 

 

4871

 

4871

 

4871

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  hebr. larXy $lm xyXmh [wXy = 1380 Mar.15:32 wg Delitzscha

 

Zestawienie 228

 

 

 

Jan.4:25 „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, którego zowią Chrystusem, Ten gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jam jest Ten który z tobą mówię”. -----------

 

Jan.19:37 „Ujrzą kogo przebodli”  ·  Chrystus  ·  10. 7. 2008 haszanah             ---------

 

 

 

 

5717

 

5717

 

 

Zestawienie 229

 

 

 

Mat.24:27 „Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego”. -------------------  pl.

 

JEZUS  CHRYSTUS  ·  144     ---------------------- grec.  IHSOUS CRISTOS = 2368

 

Świątynia  ·  10. 7. 2008 haszanah -------------------------------          grec. Naoj = 127

 

 

 

 

2512

 

2512

 

2512

 

 

Zestawienie 230

 

 

 

Dan.12:11-12 „A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.       -------------------------------------------------------

 

Mesjasz · 12. 2. 2005 haszanah · 26. 8. 2008 haszanah · 9. 10. 2008 haszanah --

 

 

 

 

 

 

7531

 

7531

 

 

Mesjasz hebr. xyXmh = 363.

 

Zestawienie 231

 

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.       ------------------------------------------------------------------

 

Izaj.40:9 „Oto Bóg wasz”  ·  10 Ethanim 2008 szanah             --------------------------

 

Izaj.40:9 „Oto Bóg wasz”  ·  ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 ----   hebr. ~yrpkh = 355

 

Joel.3:16 „Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos Swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia”.               -----------------------------------------------------

 

 

 

 

3045

 

3045

 

3045

 

 

3045

 

 

Zestawienie 232

 

 

 

1Moj.32:9 „I rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama, i Boże ojca mego Izaaka, Panie, któryś do mnie rzekł: Wróć się do ziemi twojej, i do rodziny twojej, a uczynię ci dobrze”       ------------------------------------------------------------

 

Ilość dni od 28. 5. 2001 do 9. 10. 2008 ------------------------------------------

 

Izaj.40:9 „Oto Bóg wasz”  ·  10 Ethanim 2008. -----------------------------------

 

 

 

 

 

2690

 

2690

 

2690

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas