Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

MAN  HU

 

 

Zestawienie 203

 

 

 

2Moj.16:35 „Synowie Izraelscy jedli mannę przez czterdzieści lat, aż przyszli do ziemi mieszkania; mannę jedli, aż przyszli do granic ziemi Chananejskiej”. -------

 

14. 1. 2008 – 10. 7. 2008 haszanah          ---------------------------------------------

 

Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijne  ·  144 Książęta ----         grec. Arcontej = 1132

 

 

 

 

4408

 

4408

 

4408

 

 

Chronologia, Rachunki, Liczby Biblijne grec. Cronologia H ariqmhtikh oi ariqmoi tou bibliou = 3132

 

Zestawienie 204

 

 

 

2Moj.16:35 „A synowie Izraelscy jedli mannę przez czterdzieści lat, aż przyszli do ziemi mieszkania”. -------------------------------------------------------------

 

Chronologia  ·  16. 1. 2008. -----------------------------     grec. H Cronologia = 1012

 

Chronologia  ·  21. 4. 2008. -------------------------------      grec. Cronologia = 1004

 

Chronologia  ·  10. 7. 2008. -----------------------------     grec. H Cronologia = 1012

 

 

 

 

3037

 

3037

 

3037

 

3037

 

 

Zestawienie 205

 

 

 

Joz.5:12 „Przestała manna nazajutrz, gdy poczęli jeść zboża onej ziemi; i nie mieli więcej synowie Izraelscy manny, ale jedli z urodzajów ziemi Chananejskiej onegoż roku”. --------------------------------------------------------------  pl.

 

10. 7. 2008 haszanah     ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

333

 

2385

 

Razem

 

2718

 

4Moj.6:24-26 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan Oblicze Swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan Twarz Swoją ku tobie, a niechaj ci da pokój”.        ------------------------------------------

 

 

 

 

 

2718

 

 

Zestawienie 206

 

 

 

Jozue.5:12 „I przestała manna nazajutrz, gdy poczęli jeść zboża onej ziemi; i nie mieli więcej synowie Izraelscy manny”.              --------------------------------------

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. ----------------------------------------------------------------------- pl. 1043

 

10. 7. 2008. --------------------------------------------------------------           2025

 

 

 

3068

 

 

 

3068

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas