Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PASCHA

 

Liczbowania odnoszące się do Paschy 2008 roku sugerują nam, że była to ostatnia Pascha Wieku Ewangelii obchodzona według formuły dotąd obowiązującej.

 

Zestawienie 169

 

 

 

Pascha Pana  ·  2008 ----------------------------------------------    hebr .hwhiiyl xsp

 

Strażnica Wieży -------------------------------------------------------------    grec.

 

Izaj.28:10 „Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę ówdzie”.      -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

2212

 

2212

 

 

2212

 

 

Zestawienie 170

 

 

 

Przaśniki  ·  14. 1. – 21. 1. 2008. --------------------------------     hebr. twcmh = 541

 

Pan Jezus Chrystus ------------------------------------     grec. Kurioj Ihsouj Cristoj

 

 

 

2586

 

2586

 

 

Zestawienie 171

 

 

 

1Kor.11:26 „Ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”.       -----------------------------------------------

 

Jezus Chrystus  ·  JEZUS CHRYSTUS  ·  15 – 21. 1. 6136 --   hebr.749 + grec. 2368

 

 

 

 

 

9290

 

9290

 

 

Zestawienie 172

 

 

 

1Kor.11:26 „Ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”.       -----------------------------------------------

 

Mal.3:1Oto Ja posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim; a zarazem przyjdzie do Kościoła Swego Panujący, którego wy szukacie i Anioł Przymierza, którego wy żądacie; oto przyjdzie, mówi Pan Zastępów”. -----        4861

 

Pascha  ·  14 Nisan 2008 szanah + 1000 ---     grec. Pasca = 882  ·  hebr. !syn = 170 4429

 

 

 

 

9290

 

 

 

9290

 

 

Zestawienie 173

 

 

 

4Moj.28:16-25 „Ale miesiąca pierwszego w dzień czternasty tegoż miesiąca, Święto Przejścia będzie Panu. A w piętnasty dzień tegoż miesiąca uroczyste święto będzie; przez siedem dni chleby przaśne jeść będziecie. Pierwszego dnia zgromadzenie święte; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić weń; Ale ofiarować będziecie ofiarę ognistą na całopalenie Panu: dwóch cielców młodych i barana jednego, i siedem baranków rocznych; zupełni niech wam będą. A na ofiarę ich śniedną pszennej mąki nagniecionej z oliwą trzy dziesiąte części efy do każdego cielca, a dwie dziesiąte części do każdego barana ofiarować będziecie. Jedną dziesiątą część ofiarować będziesz przy każdym baranku z onych siedmiu baranków; Kozła też jednego na ofiarę za grzech ku oczyszczeniu was. Nad całopalenie poranne, które ma być całopalenie ustawiczne, ofiarować to będziecie. Tak ofiarować będziecie każdego dnia przez onych siedem dni pokarm ofiary ognistej na wdzięczną wonność Panu, oprócz całopalenia ustawicznego i mokrej ofiary jego. A dnia siódmego święte zgromadzenie mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić”.          ---------------- pl.

 

Pan   ·  14 Nisan – 21 Nisan 6136 szanah              --------- hebr. !wdah = 66  ·  hebr. !syn = 170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6932

 

6932

 

 

Zestawienie 174

 

 

 

4Moj.28:17-18 „A w piętnasty dzień tegoż miesiąca uroczyste święto będzie; przez siedem dni chleby przaśne jeść będziecie. Pierwszego dnia zgromadzenie święte; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić weń”. --------------------

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela  ·  16. 1. 2008.             --------------------------------

 

 

 

 

 

 

5614

 

5614

 

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela grec.  Kurioj Ihsouj Cristoj Basileuj Israhl = 3589.

 

Zestawienie 175

 

 

 

Izaj.52:6 „Dlatego Mój lud pozna Moje Imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem”.              --------------------------------------------

Gzyms 1 x 2 x 9 x 8 = 144

Izaj.62:11 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie”. ---------------

 

 

 

 

1298

 

1298

 

Razem

 

2596

 

Święto Przaśników  ·  16 Abib 2008 ---------------------------        hebr. twcmh-gx = 552

 

 

 

2596

 

 

Zestawienie 176

 

 

 

Mat.26:29 „Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z wami nowy w Królestwie Ojca Mego”. --------------------------------------------------------------------- pl.

 

Król Izraela  ·  144  ·  16 Abib 2008 ------------------- grec. Basileuj Israhl = 1003

 

 

 

 

 

3191

 

3191

 

 

Zestawienie 177

 

 

 

4Moj.28:16-25 „Ale miesiąca pierwszego w dzień czternasty tegoż miesiąca, Święto Przejścia będzie Panu. A w piętnasty dzień tegoż miesiąca uroczyste Święto będzie; przez siedem dni chleby przaśne jeść będziecie. Pierwszego dnia zgromadzenie święte; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić weń. Ale ofiarować będziecie ofiarę ognistą na całopalenie Panu: dwóch cielców młodych i barana jednego i siedem baranków rocznych; zupełni niech wam będą. A na ofiarę ich śniedną pszennej mąki zagniecionej z oliwą trzy dziesiąte części efy do każdego cielca, a dwie dziesiąte części do każdego barana ofiarować będziecie. Jedną dziesiątą część ofiarować będziesz przy każdym baranku z onych siedmiu baranków. Kozła też jednego na ofiarę za grzech ku oczyszczeniu was. Nad całopalenie poranne, które ma być całopalenie ustawiczne, ofiarować to będziecie. Tak ofiarować będziecie każdego dnia przez onych siedem dni pokarm ofiary ognistej na wdzięczną wonność Panu, oprócz całopalenia ustawicznego i mokrej ofiary jego. A dnia siódmego święte zgromadzenie mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić”. ----------------------------------------------------------- 32698 : 10 = 3269,8           po zaokrągleniu

 

Pascha  ·  21. 4. 2008 szanah -----------------------------------       grec. Pasca = 882

 

Książęta  ·  14 – 21 Abib 2008 -----------          grec. Oi Arcontej = 1212  ·  hebr. byba = 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3270

 

3270

 

3270

 

 

Zestawienie 178

 

 

 

2Piotr.1:19 „I mamy mocniejszą mowę prorocką”.  -------------------------------

 

Pascha  ·  16. 1. 2008 haszanah --------------------------------         grec. Pasca = 882

 

 

 

3267

 

3267

 

 

Zestawienie 179

 

 

 

3Moj.23:10-14 „Gdy wnijdziecie do ziemi którą Ja wam dawam, a będziecie żąć zboże wasze, tedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop przed Obliczem Pańskim, aby był przyjemny za was; nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan. Zabijecie też dnia, którego obracać będziecie on snop, baranka zupełnego, rocznego na ofiarę całopalenia Panu; Przy tym ofiarę jego śniedną ze dwu dziesiątych części efy mąki pszennej, zadziałanej z oliwą na paloną ofiarę Panu dla wdzięcznej wonności; także ofiarę jego mokrą, wina czwartą część hynu. A chleba i prażma, i nowego zboża jeść nie będziecie aż do dnia, którego przyniesiecie ofiarę Bogu waszemu; ustawa to wieczna będzie w narodziech waszych, we wszystkich mieszkaniach waszych”. ----------------------------------------        pl.

 

Jezus  ·  16 Abib 2008 + 1000 ---------------- grec. O Ihsouj = 764  ·  hebr. bybah = 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3808

 

3808

 

 

Snop Podnoszenia

 

Zestawienie 180

 

 

 

3Moj.23:11 „Będzie tam i sam obracał on snop przed Obliczem Pańskim, aby był przyjemny za was; nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan”.    -----------

 

PAN  JEZUS  CHRYSTUS ---------------------             grec. KURIOS IHSOUS CRISTOS

Gzyms

3 x 1 x 6 x 8 = 144

 

 

 

 

3168

 

3168

 

 

Zestawienie 181

 

 

 

3Moj.23:10-14 „Powiedz synom Izraelskim i rzecz im: Gdy wnijdziecie do ziemi, którą Ja wam dawam, a będziecie żąć zboże wasze, tedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop przed Obliczem Pańskim, aby był przyjemny za was; nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan. Zabijecie też dnia, którego obracać będziecie on snop, baranka zupełnego, rocznego na ofiarę całopalenia Panu. Przy tym ofiarę jego śniedną ze dwóch dziesiątych części efy mąki pszennej, zadziałanej z oliwą na paloną ofiarę Panu dla wdzięcznej wonności; także ofiarę jego mokrą, wina czwartą część hynu. A chleba i prażma i nowego zboża jeść nie będziecie aż do dnia, którego przyniesiecie ofiarę Bogu waszemu; ustawa to wieczna będzie w narodzie waszym, we wszystkich mieszkaniach waszych”.       ---------------------

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela  ·  21. 4. 2008 szanah          --------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3829

 

3829

 

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela hebr. larfy $lm xyfmh  [wXy !wda = 1441 Mar.15:32 Delitzscha.

 

Zestawienie 182

 

 

 

3Moj.23:10 „Powiedz synom izraelskim, mówiąc i rzecz im: Gdy wnijdziecie do ziemi, którą Ja wam dawam, a będziecie żąć zboże wasze, tedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana”.  ---------------------------------

 

Obj.20:5 „Zmartwychwstanie” --------------------------     grec. H anastasij = 777 x 10

 

Jan.12:29 „Zagrzmiało”  ----------------------------  grec. bronthn gegonenai = 777 x 10

 

 

 

 

 

 

7770

 

7770

 

7770

 

 

Zestawienie 183

 

 

 

3Moj.23:10-11 „Powiedz synom Izraelskim, i rzecz im: Gdy wnijdziecie do ziemi którą Ja wam dawam, a będziecie żąć zboże wasze, tedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop przed obliczem Pańskim, aby był przyjemny za was; nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan”.      --------------------------------------------------

 

Chrystus Król Izraela · Chrystus Król Izraela · 21. 4. 6136 haszanah + 1000     ----

 

 

 

 

 

 

 

10944

 

10944

 

 

Chrystus Król Izraela  hebr.  larXy $lm xyXmh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

Chrystus Król Izraela  grec.  O Cristoj o Basileuj Israhl  =  2429. Mar.15:32.

 

Zestawienie 184

 

 

 

Obj.10:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzą Wesela Barankowego”.-------------------------------------------------------- pl.1043

 

16. 1. 2008. ---------------------------------------------------------------    2025

 

Jozue.5:12 „I przestała manna nazajutrz, gdy poczęli jeść zboża onej ziemi; i nie mieli więcej synowie Izraelscy manny”.              --------------------------------------

 

4Moj.19:2-6 „Tać jest ustawa Zakonu, którą rozkazał Pan, mówiąc: Powiedz synom Izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową, na której by nie było zmazy i na której by nie postało jarzmo. Tę oddacie Eleazarowi Kapłanowi, który ją wywiedzie za obóz i zabita będzie przed nim. A wziąwszy Eleazar Kapłan ze krwi jej na palec swój, kropić będzie przeciw namiotowi zgromadzenia oną krwią siedem kroć. Potem każe tę jałowicę spalić przed oczyma swymi, skórę jej i mięso jej i krew jej, z gnojem jej spali. I weźmie kapłan drzewo cedrowe i hizop i karmazyn dwakroć farbowany, a wrzuci do ognia, gdzie się jałowica pali”. -----------------------------------------------    pl.

 

 

 

 

3068

 

 

3068

 

 

 

 

 

 

 

 

3068

 

 

Zestawienie 185

 

 

 

Abak.2:2-3 „Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał, Przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie; a jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka”. -------- 3699

 

Chrystus Król Izraela · 21. 4. 2008 szanah + 1000 --   grec. Cristoj Basileuj Israhl 5682

 

3Moj.23:10-11 „Gdy wnijdziecie do ziemi którą Ja wam dawam, a będziecie żąć zboże wasze, tedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop przed obliczem Pańskim, aby był przyjemny za was; nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan”.   -------------------------

 

 

 

 

 

 

 

9381

 

 

 

 

 

9381

 

 

Zestawienie 186

 

 

 

1Moj.32:29-32 „Oznajmij mi proszę imię twoje; a on odpowiedział; Czemu się pytasz o imieniu moim? I tamże mu błogosławił. Tedy nazwał Jakub imię miejsca onego Fanuel mówiąc: Iżem widział Boga twarzą w twarz, a zachowana jest dusza moja. I weszło mu słońce, kiedy minął miejsce Fanuel, a on uchramował na biodrę swoją. Przetoż nie jadają synowie Izraelscy żyły skurczonej, która jest przy stawie biodry aż do dnia tego, iż był uderzył w staw biodry Jakubowej i w żyłę skurczoną”. ------------------------------------------------------     pl. 2810

 

21. 4. 2008. ---------------------------------------------------------------        2033

 

Joz.5:12 „Przestała manna nazajutrz, gdy poczęli jeść zboża onej ziemi; i nie mieli więcej synowie Izraelscy manny, ale jedli z urodzajów ziemi Chananejskiej onegoż roku”.   ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4843

 

 

 

 

4843

 

 

Święto Przaśników

 

Zestawienie 187

 

 

 

Ezdr.6:22 „I obchodzili święto uroczyste Przaśników przez siedem dni z radością, przeto, że ich Pan był rozweselił”. ----------------------------------------------

 

Izrael  ·  144 Elohim · 19. 4. 2008.------------- grec. Israhl = 349  ·  hebr. ~yhleea = 86

 

Święto Przaśników  ·  14 – 21 Abib · 2008         ---------   hebr twcm-gx = 547  ·  bybah = 20

 

 

 

 

2610

 

2610

 

2610

 

 

Zestawienie 188

 

 

 

Ezdr.6:22 „Obchodzili święto uroczyste Przaśników przez siedem dni z radością, przeto, że ich Pan był rozweselił”.  ---------------------------------------------

 

Izrael  ·  14 – 21 Abib 2008              -------------------       hebr. larXy = 541  ·  hebr. bybah = 20

 

Izrael  ·  144 Elohim · 16. 1. 2008.----------               grec. Israhl  =  349  ·  hebr. ~yhleea = 86

Gzyms

Izrael hebr. larXy = 541

Przaśniki hebr. twcmh = 541

 

 

 

 

2604

 

2604

 

2604

 

 

Zestawienie 189

 

 

 

Ezech.37:9 „Prorokuj do ducha, prorokuj synu człowieczy i rzecz do ducha: Tak mówi Panujący Pan: Od czterech wiatrów przyjdź duchu i natchnij te pobite, a niech ożyją”. ---------------------------------------------------------------     pl.

 

Ezdr.6:16-22 „Tedy synowie Izraelscy, kapłani i Lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali on Dom Boży z radością. A ofiarowali przy poświęcaniu onego Domu Bożego cielców sto, baranów dwieście, baranków czterysta i kozłów z kóz na ofiarę za grzech za wszystkiego Izraela, dwanaście według liczby pokolenia Izraelskiego. I postawili kapłanów w rzędach swych i Lewitów w przemianach swoich, nad służbą Bożą w Jeruzalemie jako napisane w księgach Mojżeszowych. Obchodzili też ci, co przyszli z niewoli, Święto Przejścia czternastego dnia miesiąca pierwszego. Bo się oczyścili kapłani i Lewitowie jednostajnie, wszyscy byli oczyszczeni; przetoż ofiarowali baranka Święta Przejścia za wszystkich, którzy przyszli z niewoli i za braci swoich kapłanów i za siebie samych. A tak jedli synowie Izraelscy, którzy się wrócili z niewoli i każdy, który się odłączył od sprośności narodów onej ziemi do nich, aby szukał Pana, Boga Izraelskiego. I obchodzili Święto uroczyste Przaśników przez siedem dni z radością, przeto, że ich Pan był rozweselił, a obrócił serce króla Asyryjskiego do nich, aby wzmocnił ręce ich w robocie około Domu Bożego, Boga Izraelskiego”. ------------------------------------------------      pl.

 

 

 

 

 

 

3333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3333

 

 

Zestawienie 190

 

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.  ---------------------------------------------------------------- pl.

 

Pascha  ·  Przaśniki --------------------------------    hebr.xsp – 148  ·  hebr twcmh = 541

 

 

 

 

689

 

689

 

 

Zestawienie 191

 

 

 

Ezdr.6:16-22 „Tedy synowie Izraelscy, kapłani i Lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali on Dom Boży z radością. A ofiarowali przy poświęcaniu onego Domu Bożego cielców sto, baranów dwieście, baranków czterysta i kozłów z kóz na ofiarę za grzech za wszystkiego Izraela, dwanaście według liczby pokolenia Izraelskiego. I postawili kapłanów w rzędach swych i Lewitów w przemianach swoich, nad służbą Bożą w Jeruzalemie jako napisane w księgach Mojżeszowych. Obchodzili też ci, co przyszli z niewoli, Święto Przejścia czternastego dnia miesiąca pierwszego. Bo się oczyścili kapłani i Lewitowie jednostajnie, wszyscy byli oczyszczeni; przetoż ofiarowali baranka Święta Przejścia za wszystkich, którzy przyszli z niewoli i za braci swoich kapłanów i za siebie samych. A tak jedli synowie Izraelscy, którzy się wrócili z niewoli i każdy, który się odłączył od sprośności narodów onej ziemi do nich, aby szukał Pana, Boga Izraelskiego. I obchodzili Święto uroczyste Przaśników przez siedem dni z radością, przeto, że ich Pan był rozweselił”. -------------- pl.

 

Izrael  ·  Przaśniki · 14 – 21. 1. 2008.----------------      hebr.  larXy = 541  ·  twcmh = 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3126

 

3126

 

 

Zestawienie 192

 

 

 

Ezech.45:21 „Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieć Święto Przejścia, święto siedem dni, których chleby przaśne jedzone będą”.   ------------------------------------------------------------------------

 

Mat.12:28 „Królestwo Boże” · 14. 1 – 21. 1. 2008.         ---- grec. H Basileia Tou qeou

 

 

 

 

 

 

3566

 

3566

 

 

Zestawienie 193

 

 

 

Ezech.41:17 „Od wierzchu drzwi, aż do wewnętrznej i zewnętrznej strony domu i wszystek mur zewsząd w około wewnątrz i zewnątrz dobrze wymierzony”.    ----

 

Izrael  ·  21. 4. 2008 szanah --------------------------------------       hebr. larXy = 541

 

Przaśniki  ·  21. 4. 2008 szanah ----------------------------------          hebr. twcmh = 541

 

 

 

 

2929

 

2929

 

2929

 

 

Zestawienie 194

 

 

 

2Moj.12:18 „Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tegoż miesiąca, na wieczór jeść będziecie przaśniki, aż do dnia dwudziestego pierwszego tegoż miesiąca na wieczór”.  ---------------------------------------------------------------------

 

Chrystus Król Izraela  ·  14. 1. 2008. -----------          grec.  O Cristoj o Basileuj Israhl

 

 

 

 

 

4452

 

4452

 

 

Zestawienie 195

 

 

 

Ezdr.6:21-22 „A tak jedli synowie Izraelscy, którzy się wrócili z niewoli i każdy, który się odłączył od sprośności narodów onej ziemi do nich, aby szukał Pana, Boga Izraelskiego. I obchodzili Święto uroczyste Przaśników przez siedem dni z radością, przeto, że ich Pan był rozweselił”.      -----------------------------------

 

Chronologia Biblijna  ·  15. 1. 2008 – 21. 1. 2008 szanah  --      grec. Cronologia Bibliou = 1528

 

 

 

 

 

 

 

5937

 

5937

 

 

Zestawienie 196

 

 

 

Ps.118:26 „Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie; błogosławimy wam z Domu Pańskiego”.          -----------------------------------------------------------

 

21. 4. 2008 haszanah     ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1420

 

2393

 

Razem

 

3813

 

3Moj.23:6 „Dnia piętnastego tego miesiąca, Święto Przaśników będzie Panu; przez siedem dni chleby przaśne jeść będziecie”. ----------------------------------------

 

 

 

 

3813

 

 

Zestawienie 197

 

 

 

1Kor.11:26 „Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”.  -----------------------------------------

 

Jezus Chrystus  ·  JEZUS  CHRYSTUS  ·  15 – 21. 1. 6136. --------------------

 

 

 

 

9290

 

9290

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

JEZUS CHRYSTUS grec.  IHSOUS CRISTOS  =  2368 (duże litery greckie).

 

Zestawienie 198

 

 

 

3Moj.23:5-8 „Miesiąca pierwszego, dnia czternastego tegoż miesiąca, między dwoma wieczorami Święto Przejścia Pańskiego. Potem dnia piętnastego tegoż miesiąca, Święto Przaśników będzie Panu; przez siedem dni chleby przaśne jeść będziecie. A dnia pierwszego zgromadzenie święte mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej czynić nie będziecie. Ale będziecie ofiarowali ofiarę ognistą Panu przez siedem dni, dnia także siódmego zgromadzenie święte będzie; żadnej roboty służebniczej czynić nie będziecie”.  ---------------------------- pl.

 

Izrael  ·  14. 1. – 21. 1. 2008 szanah        ----------------------------- hebr. larXy = 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2941

 

2941

 

 

Zestawienie 199

 

 

 

2Moj.12:18 „Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tegoż miesiąca, na wieczór jeść będziecie przaśniki, aż do dnia dwudziestego pierwszego tegoż miesiąca na wieczór”.        ---------------------------------------------------------------------

 

Jan.12:15 „Oto Król twój”  ·  15 – 21 Nisan 2008 haszanah ----------------------

 

 

 

 

 

4452

 

4452

 

 

Oto Król twój grec. Idou o Basileuj sou  =  1878 Jan.12:15  ·  Nisan  hebr. !syn = 170.

 

Zestawienie 200

 

 

 

Ezech.29:21 „Róg domu Izraelskiego”.        ------------------------------------------

 

Pascha  ·  Święto Przaśników -----------------------          hebr.xsp = 148  ·  twcmh-gx = 552

 

 

 

1333

 

700

 

Razem

 

2033

 

21. 4. 2008.     ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

2033

 

 

Zestawienie 201

 

 

 

Izaj.21:12 „Przyszedł poranek, także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie, nawróćcie się, a przyjdźcie”. -------------------------------------------------------   2220

 

21. 4. 2008 haszanah         ----------------------------------------------------- 2393

 

1Kor.11:26 „Śmierć Pańską opowiadajcie ażby przyszedł”. ----------------------

 

 

 

 

4613

 

 

4613

 

 

Zestawienie 202

 

 

 

3Moj.23:6 „Dnia piętnastego tegoż miesiąca, Święto Przaśników będzie Panu; przez siedem dni chleby przaśne jeść będziecie”.-------------------------    3813

 

19 – 26. 4. 2008.     ---------------------------------------------------------- 2057

 

Jan.12:15 „Nie bój się córko Syońska! Oto Król twój idzie”.             --------------------

 

 

 

 

5870

 

 

5870

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas