Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

SZNUR

 

 

Zestawienie 165

 

 

 

4Moj.19:15 „Wszelkie naczynie odkryte, które by nie miało nakrycia na sobie, nieczyste będzie”. --------------------------------------------------------------

 

Rok         -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2008

 

2008

 

 

Zestawienie 166

 

 

 

Izaj.26:9 „Albowiem gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego”.           ------------------------------------ 2359

 

10. 7. 2008 szanah --------------------------------------------------------- 2380

 

Obj.21:27 „I nie wnijdzie do niego nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo”.   ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4739

 

 

 

4739

 

 

Zestawienie 167

 

 

 

Mar.1:15 „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii”.                       ---------------------------------------------------------

 

Chrystus 16. 1. 6136 haszanah + 1000 ---------------------------        hebr. xyXmh = 363

 

Izrael  ·  16 Abib 6136 szanah + 1000 -----------     grec. Israhl = 349   · hebr. bybah = 20

 

 

 

 

7876

 

7876

 

7876

 

 

Zestawienie 168

 

 

 

4Moj.19:15 „Wszelkie naczynie odkryte, które by nie miało nakrycia na sobie, nieczyste będzie”. -------------------------------------------------------- 2008

Nakrycie hebr hymc = 144

Dzień 9  ·  miesiąc 6  ·  rok 2008 ---- grec. hmera = 154  ·  mhn = 98  ·  etoj = 381            2656

 

3Moj.23:15-17 „Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia, któregoście ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupełnych niech będzie. Aż do pierwszego dnia po siódmym tygodniu naliczycie pięćdziesiąt dni; tedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu. Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”. ------   pl.

 

Gzyms

4 x 6 x 6 x 4 = 576

Pojemność Ołtarza – 4 x 12 x 12 = 576

Wartość liczbowa pierwszych liter Ksiąg Starego Testamentu = 576

 

 

 

 

4664

 

 

 

 

 

 

 

4664

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas