Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

DNI  DANIELA

 

 

Zestawienie 149

 

 

 

Dan.12:11-12 „Od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.       -------------------------------------------------------

 

Wszystkie litery alfabetu hebrajskiego   1495

5500  ·  10. 7. 2008.       --------

Wszystkie litery alfabetu greckiego        4005

 

Gzyms

7 x 5 x 2 x 5 = 350

Kipurim hebr. ~yrpk = 350

 

 

 

 

 

 

7525

 

 

7525

 

 

Zestawienie 150

 

 

 

Dan.12:1-13 „Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty, Danielu! zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego; bo to wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność. I widziałem ja Daniel, a oto drudzy dwaj stali, jeden stąd nad brzegiem rzeki, a drugi z onąd nad drugim brzegiem rzeki; I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki: Kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom? I usłyszałem tego męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawicę swoją i lewicę swoją ku niebu przysiągł przez Żyjącego na wieki, iż po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach i po połowie czasu, i gdy do szczętu rozproszy siłą ręki ludu świętego, tedy się to wszystko wypełni. A gdym ja to słyszał a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój! cóż za koniec będzie tych rzeczy? Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni. Ale ty idź do miejsca twego, a odpoczniesz, i zostaniesz w losie twoim aż do skończenia dni. ------      48977 : 10 = 4897,7 po zaokrągleniu

 

3. 12. 2004  ·  ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008. -----------------         hebr. ~yrpkh = 355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4898

 

4898

 

 

Zestawienie 151

 

 

 

1Moj.33:4 „Obłapiwszy go, upadł na szyję jego, i całował go; i płakali”. ----     1131

 

144 Książęta  ·  10. 7. 2008. -------------------------------       hebr. ~yrXh = 555 2724

 

Dan.12:11 „Dni tysiąc dwieście i dziewięćdziesiąt”. -------------------------      1528

 

Dan.12:12 „Tysiąc trzysta trzydzieści i pięć dni”. ----------------------------   2327

 

 

 

3855

 

 

3855

 

 

 

Dan.12:1-13 wartość liczbowa pierwszych liter wynosi 6423

Gzyms – 6 x 4 x 2 x 3 = 144

 

 

 

Zestawienie 152

 

 

 

Dan.12:1-12 „Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty, Danielu! zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego; bo to wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność. I widziałem ja Daniel, a oto drudzy dwaj stali, jeden stąd nad brzegiem rzeki, a drugi z onąd nad drugim brzegiem rzeki; I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki: Kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom? I usłyszałem tego męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawicę swoją i lewicę swoją ku niebu przysiągł przez Żyjącego na wieki, iż po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach i po połowie czasu, i gdy do szczętu rozproszy siłą ręki ludu świętego, tedy się to wszystko wypełni. A gdym ja to słyszał a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój! cóż za koniec będzie tych rzeczy? Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni. ------------------------------------------------------ pl.

 

Świątynia  ·  10. 7. 6136. ----------------------------------------- grec. Naoj = 127

Gzyms

127 + 10 + 7 = 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6280

 

6280

 

 

Zestawienie 153

 

 

 

Pieśń.Sal.8:9 „Jeśli że jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.       -----------------------------

 

Dan.12:12 „Tysiąc trzysta trzydzieści i pięć dni”.      ---------------------------------

 

 

 

 

2327

 

2327

 

 

Zestawienie 154

 

 

 

Dan.12:1-12 „Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty, Danielu! zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego; bo to wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność. I widziałem ja Daniel, a oto drudzy dwaj stali, jeden stąd nad brzegiem rzeki, a drugi z onąd nad drugim brzegiem rzeki; I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki: Kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom? I usłyszałem tego męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawicę swoją i lewicę swoją ku niebu przysiągł przez Żyjącego na wieki, iż po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach i po połowie czasu, i gdy do szczętu rozproszy siłą ręki ludu świętego, tedy się to wszystko wypełni. A gdym ja to słyszał a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój! cóż za koniec będzie tych rzeczy? Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni. -------------------     46687 : 10 = 4668,7 po zaokrągleniu

 

Chrystus Król Izraela  ·  ha Kipurim    10. 7. 2008     -------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4669

 

4669

 

 

Chrystus, On Król Izraela grec. Cristoj Basileuj Israhl = 2289  ·  Ha kipurim hebr. ~yrpkh = 355

 

Zestawienie 155

 

 

 

Abak.2:3 „Jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka”. -------------------------------------------------------------              906

 

Dan.12:12 „Tysiąc trzysta trzydzieści i pięć”.                ----------------------------- 2227

 

Amen, Amen · Jom ha Kipurim · 10 Ethanim 2008 - grec. Amhn 99  ·  hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

 

3133

 

 

 

3133

 

 

Zestawienie 156

 

 

 

Dan.12:11-12 „A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”. ----------------------------------------------          pl. 1368

 

Ha Kipurim  ·  10. 7. 6136. ------------------------------                  hebr. ~yrpkh = 355 6508

 

Mar.1:15 „Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii”.             ----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

7876

 

 

 

7876

 

 

Zestawienie 157

 

 

 

Dan.12:11 „Dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt”. -----------------------          1528

 

Dan.12:12 „Dni tysiąc trzysta trzydzieści pięć”. ----------------------------         2327

 

2520 + 1335      --------------------------------------------------------------------

 

 

 

3855

 

 

3855

 

 

Zestawienie 158

 

 

 

1335 odjąć 1290 ---------------------------------------------------------       różnica

 

Adam -------------------------------------------------------------------       hebr. ~da

Gzyms

1 x 3 x 3 x 5 = 45

1 + 3 + 3 + 5 = 12

1 + 2 + 9 + 0 = 12

 

 

 

45

 

45

 

 

 

Zestawienie 159

 

 

 

Dan.12:9 „Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego”.             --------------------------------------------------------

 

Jom ha Kipurim  ·  10. 7. 2008  ·  45 --------------------------    hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

 

2481

 

2481

 

 

Liczba 45 to różnica „dni Daniela” – 1335 – 1290

 

Zestawienie 160

 

 

 

Dan.12:8-13 „A gdym ja to słyszał a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój! cóż za koniec będzie tych rzeczy? Tedy rzekł: Idź, Danijelu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni. Ale ty idź do miejsca twego, a odpoczniesz, i zostaniesz w losie twoim aż do skończenia dni. ---------------------------------------------------------- pl.

 

45  ·  Ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 --------------- hebr. ~yrpkh = 355    ~yntah = 506

 

Gzyms

2 x 9 x 2 x 4 = 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2924

 

2924

 

Liczba 45 to różnica „dni Daniela” – 1335 – 1290

 

Zestawienie 161

 

 

 

Mar.13:33 „Patrzcież, czujcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie”. --------------------------------------------------------------------------------

 

1335  ·  Dni tysiąc trzysta trzydzieści pięć -----------------------------        1335 + 2327

 

 

 

 

3662

 

3662

 

 

 

1335 + 1290 + 1335 = 3960

 

 

Zestawienie 162

 

 

 

Od dnia 28. 05. 2001. do 9. 10. 2008. -------------------------------            upływa dni

 

„Dni Daniela”        --------------------------------------------------------------------

 

 

 

2691

 

1335

 

Razem

 

1356

 

Od dnia 28. 05. 2001. do 12. 02. 2005. -------------------------------    upływa dni

 

Chrystus -----------------------------------------------------------     grec. O Cristoj

 

144 Książęta ----------------------------------------------     grec. Oi Arcontej = 1212

 

Pierwszy ------------------------------------------------------------           grec. Prwtoj

 

Gzyms

1356 odjąć 1335 = 21

Aggieusz hebr. ygx = 21

 

 

 

1356

 

1356

 

1356

 

1356

 

 

Zestawienie 163

 

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.       ------------------------------------------------------------------

 

Izaj.40:9 „Oto Bóg wasz”  ·  ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008             -------------------

 

 

 

 

3045

 

3045

 

 

Zestawienie 164

 

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.       ------------------------------------------------------------------

 

Amen  ·  Przymierze Nowe  ·  10. 7. 2008 -----     hebr. !ma = 91  ·  hebr. hXdx tyrb = 929

 

Joel.3:16 „Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos Swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia”.          ------------------------------------------------------

 

 

 

 

3045

 

3045

 

 

3045

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas