Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

OBÓZ  JAKUBA  OCZYSZCZA  SIĘ  PIERWSZY

 

 

Zestawienie 146

 

 

 

Izaj.6:13 „Wszakże jako one dęby, które są przy bramie Zallechet podporą, tak nasienie święte jest podporą jej”.      ---------------------------------------------

 

Jezus  ·  21. 4. 2008 haszanah --------------------------------          grec O Ihsouj = 764

 

Jerozolima  ·  Izrael  ·  10. 7. 2008. -----------------        hebr. ~lXwry = 586  ·  larXy = 541

 

 

 

 

3152

 

3152

 

3152

 

 

Zestawienie 147

 

 

 

Zach.13:2 „I stanie się dnia onego, mówi Pan Zastępów, że wykorzenię imiona bałwanów z ziemi, tak, że nie będą więcej wspominane; do tego i tych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi”.  ------------------------------------------------

 

Jezus Chrystus Król Izraela  ·  21. 4. 2008 haszanah  -----------------------------

 

Chrystus Król Izraela  ·  144 Książęta  ·  21. 4. 2008 haszanah    ------------------

 

 

 

 

 

 

5376

 

5376

 

5376

 

 

Jezus Chrystus Król Izraela  grec. Ihsouj Cristoj Basileuj Israhl = 2983.

Chrystus Król Izraela  grec. Cristoj Basileuj Israhl =  2289. Mar.15:32.

Książęta  hebr. ~yrX = 550.   Izaj.32:1.

 

Zestawienie 148

 

 

 

1Moj.35:9-10 „Ukazał się Bóg znowu Jakubowi, gdy się wracał z Padan Syryjskiego, i błogosławił mu. I rzekł mu Bóg: Imię twoje jest Jakub; nie tylko będzie zwane imię twoje na potem Jakub, ale Izrael będzie imię twoje; i nazwał imię jego Izrael”.            -------------------------------------------------------------

 

10. 7. 6136. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

6153

 

6153

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas