Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CZYSTY  POKROPI  NIECZYSTEGO

 

 

Zestawienie 141

 

 

 

Zach.13:3 „I stanie się, gdyby kto dalej prorokował, że mu rzekną ojciec jego i matka jego, którzy go spłodzili: Nie będziesz żył, przeto żeś kłamstwo mówił w imieniu Pańskim; i przebiją go ojciec jego i matka jego, którzy go spłodzili, że prorokował”.          -----------------------------------------------------------------

 

144  ·  10. 7. 2008 haszanah + 1000       --------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

3524

 

3524

 

 

Zestawienie 142

 

 

 

4Moj.19:21 „Kto będzie pokrapiał wodą oczyszczenia, upierze szaty swoje”. ----

 

Obj.19:10 „Duch proroctwa”. --------------------------------------         wg Delitzscha

 

 

 

283

 

283

 

 

Zestawienie 143

 

 

 

4Moj.19:22 „Czegokolwiek się dotknie nieczysty, nieczyste będzie; człowiek także, któryby się tego dotknął nieczysty będzie aż do wieczora”. ------       pl. 520

 

21. 4. 2008 haszanah     ------------------------------------------------------ 2393

 

Obj.22:2 „A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan”. -------------------------------- s  pl.

 

JEZUS   10. 7. 2008. ----------------------------------------               grec. IHSOUS = 888

 

 

 

 

 

2913

 

 

 

 

2913

 

2913

 

 

Zestawienie 144

 

 

 

Izaj.52:6 „Dlatego Mój lud pozna Moje Imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem”. ----------------------------------------- 1298

Gzyms – 1 x 2 x 9 x 8 = 144

16 Abib 2008 --------------------------------------------      hebr. bybah = 20 -- 2044

 

Mar.1:15 „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże”. -------------------

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy”  ·  10. 7. 2008. -----------   grec. spodoj damalewj = 1317

Gzyms

3 x 3 x 4 x 2 = 72  ·  72 x 2 = 144

 

 

 

 

3342

 

 

3342

 

3342

 

 

Zestawienie 145

 

 

 

4Moj.19:9 „Zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy, i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym”. ---------------------------------------------- 2408

 

10. 7. 6136 haszanah      ------------------------------------------------------ 6508

 

Judy.1:14 „A prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi”. ---------------------------------------------

 

 

 

 

8916

 

 

 

8916

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas