Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

POPIÓŁ  JAŁOWICY

 

 

Zestawienie 134

 

 

 

Żyd.9:13 „Popiół jałowicy pokrapiający splugawione”. ----------------------------

 

16. 1. 2008 haszanah  ·  21. 4. 2008 haszanah         ----------------------------------

 

 

 

4778

 

4778

 

 

Zestawienie 135

 

 

 

Żyd.9:13 „Popiół jałowicy pokrapiający splugawione”.      ---------------------------

 

21. 4. 2008 haszanah  ·  10. 7. 2008 haszanah           ----------------------------------

 

 

 

4778

 

4778

 

 

Zestawienie 136

 

 

 

Obj.21:1 „I widziałem Niebo Nowe i Ziemię Nową”  ·  10. 7. 2008.            ------------

 

Izaj.4:2 „W on dzień Latorośl Pańska zacna i sławna będzie, a owoc ziemi bujny i pozorny tym, którzy zachowani będą z Izraela”.  -------------------------------

 

4Moj.19:2 „Powiedz synom Izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową, na której by nie było zmazy i na której by nie postało jarzmo”.        -------

 

JEZUS  CHRYSTUS + 1000 ----------------------- grec. IHSOUS CRISTOS = 2368

 

 

 

3368

 

 

3368

 

 

3368

 

3368

 

 

Zestawienie 137

 

 

 

4Moj.19:9 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy, i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym, a będzie dla zgromadzenia synów Izraelskich chowany do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech”.    -------------------

 

Chronologia  ·  Miary  ·  Liczby Biblijne  ·  16 Abib 2008 szanah ---     hebr. byba = 15

 

Mal.3:3 „I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości”. -------------------------------------------------------- 3501

 

10. 7. 2008. --------------------------------------------------------------         2025

Gzyms

5 x 5 x 2 x 6 = 300

 

 

 

 

5526

 

5526

 

 

 

 

5526

 

 

Chronologia, Rachunki, Liczby Biblijne grec. Cronologia H ariqmhtikh oi ariqmoi tou bibliou = 3132

 

Zestawienie 138

 

 

 

4Moj.19:9-10 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy, i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym, a będzie dla zgromadzenia synów Izraelskich chowany do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech. I upierze ten, co będzie zbierał popiół onej jałowicy, szaty swe, i będzie nieczystym aż do wieczora”. ------------------------------------------------------------- pl. 383

 

10. 7. 2008. --------------------------------------------------------------         2025

 

4Moj.19:9 „Zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy, i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym”. -----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

2408

 

 

 

2408

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas