Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CZYSTE  WODY  ŻYCIA

 

 

 

Zestawienie 124

 

 

 

Obj.21:6 „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej”.---------------------

 

PAN  JEZUS  CHRYSTUS  ·  10. 7. 6136 szanah          -----------------------------

Gzyms

PAN  JEZUS  CHRYSTUS grec. KURIOS IHSOUS CRISTOS  =  3168

3 x 1 x 6 x 8 = 144

 

 

 

9676

 

9676

 

 

Zestawienie 125

 

 

 

Obj.22:17 „A kto pragnie niech przyjdzie”.          --------------------------------------

 

Chronologia  ·  10. 7. 2008 szanah -------------------------- rec. Cronologia = 1004

 

Armagedon  ·  10. 7. 2008 szanah -------------------------          grec. Armagedwn = 1004

Gzyms

3 x 3 x 8 x 4 = 288

Nogi ich hebr. ~hylgr = 288

 

 

5

3384

 

3384

 

3384

 

 

Zestawienie 126

 

 

 

Zach.14:8 „Dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu”  ·  10. 7. 2008 szanah      --

 

1Moj.35:14 „Zatem postawił Jakub znak na miejscu onym, gdzie Bóg mówił z nim, a znak on był kamienny, i pokropił go pokropieniem, i polał go oliwą”. ----------

 

 

 

3366

 

 

3366

 

 

Zestawienie 127

 

 

 

Ps.50:1 „Psalm Asafowy podany. Bóg nad Bogami, Pan mówił i przyzwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego”. --------------------------------------

 

Amen  ·  21. 4. 2008 szanah ---------------------------------------         hebr. !ma = 91

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie”. -------------------------------------------------------------------------

 

Amen  ·  ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. --------------    grec. Amhn 99  ·  hebr. ~yrpkh = 355

 

 

 

 

2479

 

2479

 

 

 

2479

 

2479

 

 

Asaf – Lewita śpiewak prowadzący, dyrygent, zgromadzający, ulitował się.

 

Zestawienie 128

 

 

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu”.        ----------------- 992

 

JEZUS  CHRYSTUS ------------------------------- grec. IHSOUS CRISTOS 2368

 

1Moj.35:14 „Postawił Jakub znak na miejscu onym, gdzie Bóg mówił z nim, a znak on był kamienny, i pokropił go pokropieniem, i polał go oliwą”.    -----------------

 

 

 

3360

 

 

 

3360

 

 

Zestawienie 129

 

 

 

Mich.5:3 „Przetoż choć ich wyda w rozproszenie aż do czasu, którego by rodząca porodziła, wszakże ostatek braci jego nawrócą się z synami Izraelskimi”. ------

 

Jerozolima  ·  10. 7. 2008 szanah --------------------------------- hebr. ~lXwry = 586

 

 

 

 

2966

 

2966

 

 

Zestawienie 130

 

 

 

Izaj.40:5 „Bo się objawi Chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły”.         -------------------------------------------------------------

 

Czerwona Jałowica  ·  10. 7. 2008.----------------------    grec. Purroj damalij = 848

 

 

 

 

1297

 

2873

 

Razem

 

4170

 

Joel.3:18 „I stanie się dnia onego, że góry kropić będą moszczem a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie strumienie Judzkie będą pełne wody, a z domu Pańskiego wynijdzie źródło, które obleje dolinę Syttym”.  -------------------------

 

 

 

 

 

4170

 

 

Zestawienie 131

 

 

 

Izaj.52:15 „Tak zasię pokropi wiele narodów, i królowie przed nim zatulą usta swe, przeto, że czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czym nie słyszeli, wyrozumieją”. -----------------------------------------------------------------

 

Ha Kipurim  ·  9. 10. 2008. + 1000 szanah       ---------------------- hebr. ~yrpkh = 355

 

4Moj.21:8 „I rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie”. -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3737

 

3737

 

 

 

3737

 

 

Zestawienie 132

 

 

 

Mat.24:14 „Będzie kazana ta Ewangielija królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć przyjdzie koniec”. --------------            pl.

 

Dzień 9  ·  miesiąc 10  ·  rok 2008 -----------                      hebr. ~wy =56  ·  Xdx = 312  ·  hnX = 355

 

Jan.7:37-38 „A w on ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego”. ---------------        pl.

 

 

 

 

2750

 

2750

 

 

 

2750

 

 

Zestawienie 133

 

 

 

Zach.14:6-8 „I stanie się dnia onego, że nie będzie światłości drogiej, ani ciemności gęstej; Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie”.        ------------------------------

 

JEZUS  CHRYSTUS · Jom Kipurim  · 10 Ethanim 2008  grec. IHSOUS CRISTOS = 2368

 

 

 

 

 

 

 

5298

 

5298

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas