Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

OCZYSZCZENIE

 

Kozioł Azazela

 

 

Zestawienie 119

 

 

 

Izaj.6:7 „Oto się dotknął ten węgiel warg twoich, a odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój zgładzony będzie”. ------------------------------------------------

 

Jer.23:6 „Pan Sprawiedliwość nasza”  ·  10. 7. 2008 haszanah     -------------------

 

 

 

 

2661

 

2661

 

 

Zestawienie 120

 

 

 

Izaj.29:7 „Ale jako sen widzenia nocnego, tak będzie zgraja wszystkich narodów walczących przeciwko Arielowi, i wszystkich bojujących przeciwko niemu i twierdzom jego, i tych, którzy go uciskają”. ------------------------------------

 

10. 7. 2008.     ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2025

 

2025

 

 

Zestawienie 121

 

 

 

1Kor.11:26 „Śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”.      ----------------------

 

Pan Jezus Chrystus  ·  9. 10. 2008. --------------- grec. Kurioj Ihsouj Cristoj = 2586

 

 

 

4613

 

4613

 

 

Zestawienie 122

 

 

 

Abak.2:3 „Przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie; a jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka.      -------------------------

 

10. 7. 2008.     ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1637

 

2025

 

Razem

 

3662

 

3Moj.16:10 „Ale kozła, na którego padł los Azazela, postawi żywego przed Panem, aby oczyszczenie uczynił przezeń, a wypuścił go do Azazela na puszczą”.      ---------------------------------------------------------------------

 

Mar.13:33 „Patrzcież, czujcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie”.

 

 

 

 

 

3662

 

3662

 

 

Zestawienie 123

 

 

 

4Moj.19:20 „A mąż, któryby nieczystym będąc nie oczyścił się, wykorzeniona będzie ta dusza z pośrodku zgromadzenia, bo świątnicę Pańską splugawił; wodą oczyszczenia nie będąc pokropionym, nieczystym jest”.         -----------------------

 

Tysiąc trzysta trzydzieści pięć  ·  Jom Kipurim  ·  10. 7. 2008.             ------------------

 

 

 

 

 

4658

 

4658

 

 

Tysiąc trzysta trzydzieści pięć = 2227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas