Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

MIĘDZY  WIEKAMI

 

 

Zestawienie 100

 

 

 

Mat.13:40-42 „Jako tedy zbierają kąkol, a palą go ogniem, tak będzie przy dokonaniu świata tego. Pośle Syn człowieczy Anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia, i te, którzy nieprawość czynią; I wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. ------------------------    pl.

 

CHRYSTUS  KRÓL  IZRAEKA  ·  Kipurim  ·  10 Ethanim  ·  2008 + 10000 ---

 

 

 

 

 

 

 

6551

 

6551

 

 

CHRYSTUS  ON  KRÓL  IZRAELA grec. CRISTOS BASILEUS ISRAHL = 2677

Kipurim hebr. ~yrpk = 350

 

Zestawienie 101

 

 

 

Ijob.33:25 „I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej”. -----------------------------------------------------------------------

 

9. 10. 2008. ----------------------------------------------------------------------

 

Izaj.33:24 „Nie rzecze żaden z obywateli: Zachorowałem; lud, który mieszka w nim, uwolniony będzie od nieprawości”. ----------------------------------------

 

 

 

 

2027

 

2027

 

 

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas