Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

JERYCHO

 

 

Zestawienie 91

 

 

 

Jer.16:21 „Dlatego oto Ja sprawię, aby poznali tym razem; sprawię, mówię, aby poznali Rękę Moją i Moc Moją, i dowiedzieli się, że Imię Moje jest Pan”. -----

 

Jezus  ·  ha Kipurim  ·  9. 10. 2008. ----------    grec. Ihsouj = 694  ·  hebr. ~yrpkh = 355

 

144 Książęta  ·  9. 10. 2008 szanah ------------------------------          hebr. ~yrX = 550

 

 

 

 

3076

 

3076

 

3076

 

 

Zestawienie 92

 

 

 

Mat.21:44 „A kto by padł na ten Kamień, roztrąci się, a na kogo by on upadł, zetrze go”.          --------------------------------------------------------------------

 

15 Ethanim 5769 haszanah -------------------------------------------------------

 

 

 

 

6650

 

6650

 

 

Zestawienie 93

 

 

 

Izaj.32:1 „Oto Król będzie królował w sprawiedliwości, a Książęta w sądzie panować będą”.        --------------------------------------------------------------

 

15. 7. 2008.     ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2030

 

2030

 

 

Zestawienie 94

 

 

Abd.1:21 „I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzili górę Ezawa; a tak będzie królestwo samego Pana”. ---------------------------------------- 2930

 

16. 1. 2008 szanah --------------------------------------------------------      2380

 

Joz.6:5 „Gdy przewłocznie trąbić będą w trąby z rogów baranich, skoro usłyszycie głos trąby, wszystek lud uczyni okrzyk bardzo wielki, i upadnie mur miasta na miejscu swym”.         ----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

5310

 

 

 

 

5310

 

 

Zestawienie 95

 

 

 

Joz.6:5 „A gdy przewłocznie trąbić będą w trąby z rogów baranich, skoro usłyszycie głos trąby”.           --------------------------------------------------------

 

21. 4. 2008 haszanah       ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2393

 

2393

 

 

Zestawienie 96

 

 

 

Joz.6:1 „A Jerycho było zamknione, i opatrzone przed synami Izraelskimi, i nikt z niego nie wychodził, ani do niego wchodził”. -----------------------------------

 

Abraham  ·  10. 7. 2008. haszanah ------------------------------     hebr. ~hrba = 248

 

 

 

 

2633

 

2633

 

 

Zestawienie 97

 

 

 

Joz.6:16 „Rzekł Jozue do ludu: Krzyczcież teraz; albowiem Pan podał wam miasto”.  ----------------------------------------------------------------------

 

Jezus  ·  10. 7. 2008. ---------------------------------------------       hebr. [wXy = 386

 

 

 

 

2411

 

2411

 

 

Zestawienie 98

 

 

 

Joz.6:16 „Stało się, gdy siódmy raz obchodzili, a kapłani trąbili w trąby, rzekł Jozue do ludu: Krzyczcież teraz; albowiem Pan podał wam miasto”. ------------------

 

Obj.1:7 „I ujrzy Go wszelkie oko”.  ·  10. 7. 2008. szanah ------------------------

 

 

 

 

5131

 

5131

 

 

Zestawienie 99

 

 

 

Dan.12:6-7 „I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki: Kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom? I usłyszałem tego męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawicę swoją i lewicę swoją ku niebu przysiągł przez Żyjącego na wieki, iż po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach i po połowie czasu, i gdy do szczętu rozproszy siłą ręki ludu świętego, tedy się to wszystko wypełni”.--------

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”  ·  10. 7. 6136 szanah          -------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9855

 

9855

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas