Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

HISTORIA  SIEDMIU  POKŁONÓW

 

 

 

Zestawienie 32

 

 

 

Dan.11:31 „Wojska wielkie przy nim stać będą, które splugawią Świątnicę, i twierdze zniosą; odejmą też ustawiczną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia”.      ------------------------------------------------------------------

 

144 Starsi  ·  3. 12. 2004 ---------------------------------- grec. Presbuteroi = 1272

 

144 Starsi  ·  12. 2. 2005 ---------------------------------- grec. Presbuteroi = 1272

 

 

 

 

 

3435

 

3435

 

3435

 

 

Zestawienie33

 

 

 

Izaj.19:19-20 „Dnia onego stanie Ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo Panu Zastępów w ziemi Egipskiej”. ---------------------------------------------

 

Starsi  ·  3 Adar  ·  2004   ---------------------------------          grec. Presbuteroi = 1272

 

 

 

 

 

3484

 

3484

 

 

Zestawienie 34

 

 

 

Izaj.19:19 „Stanie Ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej”.      ---------------- 1242

 

1Moj.33:20 „A postawił tam Ołtarz i nazwał go: Mocny Bóg Izraelski”.       ---- 1476

 

144  ·  Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004       --------------------------- hebr. ~yrXh  =  555

 

4Moj.6:24-26 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan Oblicze Swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan Twarz Swoją ku tobie, a niechaj ci da pokój”.        ----------------------------------------

 

 

 

2718

 

 

2718

 

 

 

2718

 

 

Zestawienie 35

 

 

 

Ezech.47:1 „Przeniósł ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły spod progu domu na wschód słońca”              -----------------------------------------------------

 

„Pięćdziesiątnica”  ·  „Chrystus, On Król Izraela”  ·  3 Adar 2004 szanah          --- hebr.

 

 

 

 

4350

 

4350

 

 

Zestawienie 36

 

 

 

Ezech.41:17 „Od wierzchu drzwi aż do wnętrznej i zewnętrznej strony domu i wszystek mur zewsząd wokoło wewnątrz i zewnątrz dobrze wymierzony”.-------

 

Książęta           -------------------------------------------------------------- hebr. ~yrXh

 

 

 

 

2929

 

555

 

Razem

 

3484

 

Izaj.19:19-20 „Dnia onego stanie Ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo Panu Zastępów w ziemi Egipskiej”. ---------------------------------------------

 

Świątynia Boga  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 rok.              ------------------------------

 

 

 

 

 

3484

 

3484

 

 

Zestawienie 37

 

 

 

Izaj.19:19 „Dnia onego stanie Ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego”.               ----------------------------------

 

Pański Ołtarz:

 

144 Książęta           ---------------------------------------------------------  hebr. ~yrXh

 

 

 

 

1683

 

 

699

 

Razem

 

2382

 

15  ·  7  ·  2005 rok --------------------------------------------------------------

 

 

 

2382

 

 

Zestawienie 38

 

 

 

Izaj.19:19 „Dnia onego stanie Ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej”. -----------

 

Książęta        -------------------------------------------------------- grec.  Oi Arcontej

 

 

 

1317

 

1212

 

Razem

 

2529

 

Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005        -----------------------------------------------

 

 

 

2529

 

 

Zestawienie 39

 

 

 

Izaj.19:19 „Dnia onego stanie Ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego”.          -----------------------------------

 

Książęta  ·  Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·   2005      ------- grec Arcontej  ·  hebr.  twksh-gh

 

 

 

 

1683

 

3661

 

Razem

 

5344

 

1Moj.28:18 „I wstał Jakub bardzo rano, a wziąwszy kamień, który był podłożył pod głowę swoją, postawił go na znak i nalał oliwy na wierzch jego”.    -----------

 

 

 

 

5344

 

 

Słowo „słup” i słowo „znak”, to hebrajskie słowo hb[m (macceba).

 

Zestawienie 40

 

 

 

Izaj.19:19 „Słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego”.         ---------------- 360

 

15  ·  7  ·  2005 ------------------------------------------------------------ 2027

 

1Moj.28:22 „Kamień ten, którym wystawił na znak będzie Domem Bożym”.   -----

 

 

 

2387

 

 

2387

 

 

Zestawienie 41

 

 

 

Izaj.26:1 „Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury baszty jego”.       ---

 

22 Tiszri  ·  2007           ---------------------------------------------------------------

 

 

 

2058

 

2939

 

Razem

 

4997

 

Neh.8:15 „Wynijdźcie na górę, a nanoście gałęzia oliwnego, i gałęzia sosnowego, i gałęzia myrtowego, i gałęzia palmowego, i gałęzia drzewa gęstego abyście poczynili kuczki jako jest napisane”. --------------------------------------------

 

 

 

 

 

4997

 

 

Zestawienie 42

 

 

 

Dz.Ap.2:4 „I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch on dawał wymawiać”. ----------------------------------

 

6  ·  3  ·  2007 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2016

 

2016

 

 

Zestawienie 43

 

 

 

Obj.22:20 „Tak, przychodzę szybko”. -------------------------------- Interlinearne

 

144  ·  23  ·  5  ·  2007 ----------------------------------------------------------

 

 

 

2188

 

2188

 

 

Zestawienie 44

 

 

 

1Moj.33:1 „A podniósłszy Jakub oczy swe ujrzał, a oto Ezaw idzie”.          -------------

 

6  ·  3  ·  2007    -------------------------------------------------------------------

 

 

 

1307

 

2016

 

Razem

 

3323

 

Ezech.38:23 „I pokażę się wielmożnym i poświęcę się, i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów, i dowiedzą się żem Ja Pan”.   ----------------------

 

 

 

 

3323

 

 

Zestawienie 45

 

 

 

1Moj.33:3 „Sam szedł przed nimi i pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”.       ----------------------------------------------------

 

Król Izraela  ·  6  ·  3  ·  2007 ------------------------ grec.  Basileuj Israhl  =  1003

 

 

 

 

3019

 

3019

 

 

Zestawienie 46

 

 

 

Mal.4:5 :Oto, Ja wam poślę Eliasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański”. ---------------------------------------------------------

 

6  ·  3  ·  2007    -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1661

 

2016

 

Razem

 

3677

 

Dz.Ap.2:33 „Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie”. --------------             pl.

 

 

 

 

3677

 

 

Zestawienie 47

 

 

 

Mal.4:5-6 „Oto, Ja wam poślę Eliasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański, aby odwrócił serca”.        ------------------------------------

 

6  ·  3  ·  2007 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2016

 

2016

 

 

Zestawienie 48

 

 

 

Mal.3:1 „I nagle przyjdzie do Kościoła Swego Panujący, którego wy szukacie i Anioł Przymierza, którego wy żądacie; oto przyjdzie, mówi Pan Zastępów”. -----

 

Obj.11:12 „I wstąpili na niebo w obłoku”  ·  1. 7. 2007 szanah             -----------------

 

 

 

 

4861

 

4861

 

 

Zestawienie 49

 

 

 

Obj.22:20 „Tak przychodzę szybko”. ------------------------------               Interlinearne

 

144  ·  9°° 23. 5. 2007   -----------------------------------------------------------

 

144  ·  15°° 13. 9. 2007                       -------------------------------------------------------

 

144  ·  16 Abib 2008 --------------------------------------------           hebr. bybah = 20

 

 

 

2188

 

2188

 

2188

 

2188

 

 

Zestawienie 50

 

 

 

Izaj.16:5 „I będzie zgotowana stolica w miłosierdziu, a usiądzie na niej w prawdzie w Przybytku Dawidowym Ten, któryby sądził i szukał sądu, a czynił prędką sprawiedliwość”.    ---------------------------------------------------------------

 

Jer.31:31 „Przymierze Nowe”  ·  1. 7. 2007       ---------------------      hebr.  hXdx tyrb

 

Gzyms

2 x 9 x 4 x 4 = 288 = 144 x 2

 

 

 

 

 

2944

 

2944

 

 

Zestawienie 51

 

 

 

Ezech.29:21 „Dnia onego uczynię, że wyrośnie róg domu Izraelskiego, tobie też usta twoje otworzę w pośrodku ich; i dowiedzą się, żem Ja Pan”. ---------------

 

Chronologia  ·  1. 7. 2007 szanah       ------------------------- grec. Cronologia = 1004

 

 

 

 

3374

 

3374

 

 

Zestawienie 52

 

 

 

Neh.8:8 „Bo czytali w księgach Pańskich wyraźnie”. ------------------------------

 

13. 9. 2007 szanah             --------------------------------------------------------------

 

9°° 1. 7. 2007 haszana ------------------------------------------------------------

 

1Moj.33:10 „Ujrzałem twarz twoją jak gdyby ujrzało się twarz Boga i okazałeś życzliwość mi”. ----------------------------------------------------- Interlinearne

 

1Moj.32:29-31 „I spytał Jakub mówiąc: Oznajmij mi proszę imię twoje; a on odpowiedział: Czemu się pytasz o imieniu moim? I tamże mu błogosławił. Tedy nazwał Jakub imię miejsca onego Fauel mówiąc; iżem widział Boga twarzą w twarz, a zachowana jest dusza moja. I weszło mu słońce, kiedy minął miejsce Fanuel, a on uchramywał na biodrę swoją”.          --------------------------------- pl.

 

1Król.8:65 „A tak obchodził Salomon na on czas święto zacne, i wszystek  Izrael z nim”.             --------------------------------------------------------------------------

 

Mal.3:16 „I obaczył Pan, a usłyszał i napisano księgę pamiątki przed obliczem Jego dla bojących się Pana”.      --------------------------------------------------------

 

 

 

2384

 

2384

 

2384

 

 

2384

 

 

 

 

 

2384

 

 

2384

 

 

2384

 

 

Zestawienie 53

 

 

 

Joel.2:21 „Nie bój się, ziemio! Wesel się, a raduj się; bo Pan wielkie rzeczy uczyni”.         -----------------------------------------------------------------------

 

JAHWE  ·  2007 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2033

 

2033

 

 

Zestawienie 54

 

 

 

1Moj.50:21 „A przeto nie bójcie się, ja żywić będę was i dziadki wasze; a tak cieszył je i mówił z nimi łagodnie”. ---------------------------------------------

 

Chrystus Król Izraela.--- grec. ristoj Basileuj Israel = 2289 · hebr.  larXy $lm xyXmh = 994

 

144 Książęta  ·  2007       --------------------------------------          grec. Arcontej = 1132

 

Dz.Ap.2:17 „I będzie w ostateczne dni, (mówi Bóg) wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny się śnić będą.”       ---------- pl.

 

Gzyms

3 x 2 x 8 x 3 = 144

 

 

 

 

3283

 

3283

 

3283

 

 

 

3283

 

 

Zestawienie 55

 

 

 

Mat.24:48 „Zwleka mój Pan”.     ---------------------------------------------------

 

9°° 15. 7. 2007             -----------------------------------------------------------------

 

Abak.2:3 „A jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań, boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka”. -----------------------------------------------------------              906

 

Książęta    ------------------------------------------------------  grec. Arcontej 1132

 

 

2038

 

2038

 

 

2038

 

 

Zestawienie 56

 

 

 

Mat.10:41 „Zapłatę proroka weźmie”          -------------------------------------------

 

Chrystus Król Izraela  ·  2007 -------------------------------            hebr. larXy $lm xyXmh

 

Izaj.21:12 „Rzekł stróż: Przyszedł poranek, także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie nawróćcie się, a przyjdźcie”.       --------------------------------------------------

 

 

 

3001

 

3001

 

 

3001

 

 

Zestawienie 57

 

 

 

1Moj.33:3 „A sam szedł przed nimi, i pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”.       ---------------------------------------------------

 

Mesjasz  ·  21. 4. 2008. --------------------------------------            grec. Messiaj = 462

 

 

 

 

3025

 

2495

 

Razem

 

5520

 

4Moj.19:9 „Zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy, i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym, a będzie dla zgromadzenia synów Izraelskich chowany do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech”. --------------------

 

 

 

 

 

5520

 

 

Zestawienie 58

 

 

 

1Moj.33:3 „A sam szedł przed nimi i pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”.       ----------------------------------------------------

 

Chrystus Król Izraela  ·  16. 1. 2008.                 ------------------ hebr. larXy $lm xyXmh = 994

 

 

 

 

3019

 

3019

 

 

Zestawienie 59

 

 

 

1Moj.33:3-4 „A sam szedł przed nimi, i pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego. I zaszedł mu drogę Ezaw, i obłapiwszy go, upadł na szyję jego, i całował go; i płakali”. ---------------------------------------------

 

16 Abib 2008 -----------------------------------------------------         hebr. byba = 15

 

 

 

 

 

5581

 

2039

 

Razem

 

7620

 

Łuk.13:30 „A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.      ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7620

 

 

Zestawienie 60

 

 

 

1Moj.33:3 „I pokłonił się aż do ziemi siedem kroć niż przyszedł do brata swego”. -

 

Od 28. 05. 2001 – 21. 04. 2008 upłynęło         ---------------------------------------

 

 

 

2520

 

2520

 

 

Zestawienie 61

 

 

 

1Moj.33:3 „Pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”. --

 

16 Nisan 2008 roku -------------------------------             hebr. !syn = 170  ·  grec. etei = 320

 

 

 

2514

 

2514

 

 

Zestawienie 62

 

 

 

Izaj.52:15 „Tak zasię pokropi wiele narodów i królowie przed Nim zatulą usta swe, przeto, że czego im nie powiadano, to oglądają, a to o czym nie słyszeli, wyrozumieją”. ------------------------------------------------------------------

 

Izrael  ·  21. 4. 2008. szanah + 1000           --------------------------- grec. Israhl = 349

 

4Moj.21:8 „Rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie”. -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3737

 

3737

 

 

3737

 

 

Zestawienie 63

 

 

 

Sędz.2:16 „Potem Pan wzbudził sędzie, którzy je wyzwalali z rąk łupieżców ich”. ----------------------------------------------------------------------------- 1538

 

16 Abib  ·  2008 -------------------------------------------               hebr. Bybah = 20 2044

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3582

 

 

 

 

3582

 

 

Zestawienie 64

 

 

 

Ezech.37:9 „Od czterech wiatrów przyjdź duchu i natchnij te pobite, a niech ożyją”. ------------------------------------------------------------------          1616

 

16 Abib  ·  2008 --------------------------------------           hebr. Bybah = 20----- 2044

 

Obj.11:12 „Wstąpcie sam. I wstąpili na niebo w obłoku”.             -----------------------

 

 

 

 

3660

 

 

 

3660

 

 

Zestawienie 65

 

 

 

Jan.19:37 „Ujrzą, kogo przebodli”.         ----------------------------------------------

 

MESJASZ  ·  16. 1. 2008. ---------------------------------         grec. MESSIAS = 656

 

 

 

2046

 

2681

 

Razem

 

4727

 

Obj.1:7 „Ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili”.         ------------------------

 

 

 

4727

 

 

Zestawienie 66

 

 

 

1Moj.33:3 „Pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”. --

 

6. 3. 2008 haszanah             ------------------------------------------------------------

 

 

 

2520

 

2377

 

Razem

 

4897

 

5Moj.16:10 „A potem będziesz obchodził święto tygodni Panu, Bogu twemu; z dostatku ręki twej dobrowolnie dasz według tego, jako cię ubłogosławił Pan, Bóg twój”.            -------------------------------------------------------------------

Gzyms

4 x 8 x 9 x 7 = 2016

6. 3. 2007 = 6 + 3 + 2007 = 2016

 

 

 

 

 

4897

 

 

Zestawienie 67

 

 

 

1Sam.2:8 „Wzbudza z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, aby je posadził z Książęty, a dał im stolicę chwalebną osiadać; albowiem Pańskie są grunty ziemi, a na nich założył świat”.            -----------------------------------------

 

Jezus Chrystus Król Izraela  ·  6 Siwan 2008 + 1000 -- hebr. larXy $lm xyXmh [wXy = 1380

 

 

 

 

 

4520

 

4520

 

 

Zestawienie 68

 

 

 

1Moj.33:3 „I pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Abraham  ·  3°° 6. 3. 2008 szanah -----------------------------            grec. Abraam = 145

 

 

 

 

2520

 

2520

 

 

Zestawienie 69

 

 

 

1Moj.33:4 „I zaszedł mu drogę Ezaw, i obłapiwszy go, upadł na szyję jego, i całował go; i płakali”.       ----------------------------------------------------------

 

Jakub  ·  6. 3 baszanah 2008 --------------------------------------       hebr. bq[y = 182

Gzyms

2 x 5 x 5 x 6 = 300

 

 

 

 

2556

 

2556

 

 

Zestawienie 70

 

 

 

Dan.12:6 „I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki: Kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom?” -------------------------

 

Judy.1:14 „Oto Pan idzie z świętymi tysiącami Swoimi”. ---------------------------

 

JEZUS  ·  6. 3. 2008 szanah -----------------------------------   grec. IHSOUS = 888

 

 

 

 

3260

 

3260

 

3260

 

 

Zestawienie 71

 

 

 

Mat.28:18 „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi”. -----------------------

 

Mesjasz  ·  6 Siwan 2008 haszanah --------------              hebr. xyXmh = 363  ·  hebr. !wys = 126

 

Chrystus  ·  3°° 6 Siwan 2008 szanah --------------- hebr. swjsyrk = 365 wg. Delitzscha

Gzyms

2 x 8 x 6 x 3 = 288

Nogi ich hebr. ~hylgr = 288 wg Delitzscha

 

 

 

2863

 

2863

 

2863

 

 

Zestawienie 72

 

 

 

Jan.4:25 „Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, którego zowią Chrystusem, Ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko”. -----------------------

 

Jezus Chrystus  ·  6. 3. 6136. --------------------       hebr. xyXmh [wXy = 749 wg Delitzscha

Gzyms

6 x 8 x 9 x 4 = 1728

1Moj.28:22 „A kamień ten, którym wystawił” = 1728

Kubatura Nowego Miasta w skali 1 do 1000 – Obj.21:16 – 12 x 12 x 12 = 1728.

 

 

 

 

6894

 

6894

 

 

Zestawienie 73

 

 

 

1Moj.33:4 „Zaszedł mu drogę Ezaw”.  ·  10. 7. 2008.   ----------------------------

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.  ------------------------------------------------

 

1Moj.33:4 „I zaszedł mu drogę Ezaw i obłapiwszy go, upadł na szyję jego i całował go i płakali”. ----------------------------------------------------          2556

 

Pascha ---------------------------------------------------------- grec. Pasca = 882

Gzyms

3 x 4 x 3 x 8 = 288

Nogi ich hebr. ~hylgr = 288

 

 

3438

 

 

3438

 

 

 

3438

 

 

Zestawienie 74

 

 

 

1Moj.33:4 „Zaszedł mu drogę Ezaw i obłapiwszy go, upadł na szyję jego i całował go i płakali”.    -------------------------------------------------------------------

 

JAHWE  ·  144  ·  10. 7. 2008 szanah             --------------------------- hebr. hwhy = 26

 

Zach.9:9 „Oto Król twój”  ·  10. 7. 2008 szanah   ---------------------------------

 

170  ·  ha Kipurim  ·  10. 7. 2008 ------------------------------             hebr. ~yrpkh = 355

 

 

 

 

2550

 

2550

 

2550

 

2550

 

 

170 to ilość dni od 16. 1. 2008. do 10. 7. 2008.

 

Zestawienie 75

 

 

 

1Moj.33:3 „I pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Abraham  ·  Kipurim  ·  10. 7. 2008 ----------         grec. Abraam = 145  ·  hebr. ~yrpk = 350

 

 

 

 

2520

 

2520

 

 

Zestawienie 76

 

 

 

1Moj.33:3 „A sam szedł przed nimi i pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”. -----------------------------------------------------

 

Chrystus Król Izraela  ·  10. 7. 2008             ------------------- hebr. larXy $lm xyXmh = 994

 

 

 

 

3019

 

3019

 

 

Zestawienie 77

 

 

 

1Moj.33:3 „Sam szedł przed nimi, i pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”.       ----------------------------------------------------

 

Abraham  ·  Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 -----         grec. Abraam = 145  ·  hebr. ~yrpk = 350

 

 

 

 

3019

 

3019

 

 

Zestawienie 78

 

 

 

Mat.8:11 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim”.        ---------------------------------------------------- pl.

 

10. 7. 2008 -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3570

 

2025

 

Razem

 

5595

 

1Moj.33:4 „Zaszedł mu drogę Ezaw, i obłapiwszy go, upadł na szyję jego, i całował go; i płakali”. ----------------------------------------------------- 2550

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”. ---------------------------------------------------------------- 3045

 

 

 

 

5595

 

 

Zestawienie 79

 

 

 

1Moj.33:4 „I zaszedł mu drogę Ezaw i obłapiwszy go, upadł na szyję jego i całował go i płakali”. -----------------------------------------------------------

 

Penuel (jawny)  ·  10. 7. 2008 haszanah --------------------------        hebr. laynp = 171

 

 

 

 

2556

 

2556

 

 

Zestawienie 80

 

 

 

1Moj.33:4 „Zaszedł mu drogę Ezaw, i obłapiwszy go, upadł na szyję jego, i całował go; i płakali”. -----------------------------------------------------------

 

Ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008. --------------------------------- hebr. ~yrpkh = 355

 

Gzyms

2 x 8 x 7 x 9 = 1008

Armageddon grec. Armageddwn = 1008

 

 

 

 

2550

 

2879

 

Razem

 

5429

 

Ezech.37:25 „I będą mieszkać w onej ziemi, którąm był dał słudze memu Jakubowi, w której mieszkali ojcowie wasi; będą, mówię, w niej mieszkali oni i synowie ich, i synowie synów ich aż na wieki, a Dawid, sługa mój, będzie książęciem ich na wieki”. -------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

5429

 

 

Zestawienie 81

 

 

 

1Moj.33:4 „Zaszedł mu drogę Ezaw”  ·  1335        -----------------------------------

 

Dzień 10  ·  miesiąc 7  ·  rok 2008 ------------         hebr. ~wy =56  ·  Xdx = 312  ·  hnX = 355

 

 

 

2748

 

2748

 

 

Zestawienie 82

 

 

 

1Moj.37:7 „Otośmy wiązali snopy na polu, a oto, wstawszy snop mój stanął, a około niego stojące snopy wasze kłaniały się snopowi mojemu”.   ----------------

 

Amen, Amen  ·  Duch Proroctwa  ·  10. 7. 2008 szanah                 -----------------------

Gzyms

4 x 9 x 1 x 8 = 288

Nogi ich hebr. ~hylgr = 288

 

 

 

 

4918

 

4918

 

 

Amen, Amen grec. Amhn Amhn = 198  ·  Duch proroctwa grec. To pneuma thj profhteiaj = 2340  Obj.19:10.

 

Zestawienie 83

 

 

 

1Moj.37:9 „Śnił mu się taż jeszcze drugi sen i powiedział go braci swej mówiąc: Oto mi się znowu śnił sen: a ono słońce i miesiąc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się”.         --------------------------------------------------------------------------

 

Duch Proroctwa  ·  10. 7. 2008 haszanah ----         grec..To pneuma thj profhteiaj = 2340

 

 

 

 

 

4725

 

4725

 

 

Zestawienie 84

 

 

 

1Moj.37:11 „I nienawidzili go bracia jego, ale ojciec jego pilnie uważał tę rzecz”. --

 

1Tym.2:5-6 „Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na Okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego”. ----------------------------         pl.

 

 

 

1171

 

 

1171

 

 

Zestawienie 85

 

 

 

3Moj.16:29 „Miesiąca siódmego, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, trapić będziecie dusze wasze, i żadnej roboty nie będziecie robić, tak w domu zrodzony, jako przychodzień, który gościem jest między wami”.         -------------------------------

 

PAN  JEZUS  CHRYSTUS  ·  ha Kipurim  ·  10. 7. 2008.            ----- hebr. ~yrpkh = 355

Gzyms

5 x 5 x 4 x 8 = 800

OMEGA grec. W = 800

PAN grec. KURIOS = 800

 

 

 

 

 

5548

 

5548

 

 

PAN JEZUS CHRYSTUS grec. KURIOS IHSOUS CRISTOS = 3168.

 

Zestawienie 86

 

 

 

1Moj.33:4 „Zaszedł mu drogę Ezaw”  ·  1335        -----------------------------------

 

Dzień 10  ·  miesiąc 7  ·  rok 2008 ------------         hebr. ~wy =56  ·  Xdx = 312  ·  hnX = 355

 

 

 

2748

 

2748

 

 

Zestawienie 87

 

 

 

1Moj.33:3 „I pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”.

 

Abraham  ·  Kipurim  ·  10. 7. 2008 ----------         grec. Abraam = 145  ·  hebr. ~yrpk = 350

 

 

 

2520

 

2520

 

 

Zestawienie 88

 

 

 

1Moj.33:3 „Sam szedł przed nimi, i pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego”.       ----------------------------------------------------

 

Abraham  ·  Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 -----         grec. Abraam = 145  ·  hebr. ~yrpk = 350

 

 

 

 

 

3019

 

3019

 

 

Zestawienie 89

 

 

 

Mat.8:11 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim”.        ---------------------------------------------------- pl.

 

10. 7. 2008 ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3570

 

2025

 

Razem

 

5595

 

1Moj.33:4 „Zaszedł mu drogę Ezaw, i obłapiwszy go, upadł na szyję jego, i całował go; i płakali”.           --------------------------------------------------- 2550

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.           ------------------------------------------------------------ 3045

 

 

 

 

5595

 

 

Zestawienie 90

 

 

 

1Moj.33:4 „Zaszedł mu drogę Ezaw, i obłapiwszy go, upadł na szyję jego, i całował go; i płakali”.       ----------------------------------------------------------

 

Ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008. --------------------------------       hebr. ~yrpkh = 355

Gzyms

2 x 8 x 7 x 9 = 1008

Armageddon grec. Armageddwn = 1008

 

 

 

 

2550

 

2879

 

Razem

 

5429

 

Ezech.37:25 „I będą mieszkać w onej ziemi, którąm był dał słudze memu Jakubowi, w której mieszkali ojcowie wasi; będą, mówię, w niej mieszkali oni i synowie ich, i synowie synów ich aż na wieki, a Dawid, sługa mój, będzie książęciem ich na wieki”. -------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

5429

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas