Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

NAGRODA  ZA  CZYNNE  OCZEKIWANIE

 

 

Zestawienie 10

 

 

 

1Moj.32:9 „I rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama, i Boże ojca mego Izaaka, Panie, któryś do mnie rzekł: Wróć się do ziemi twojej, i do rodziny twojej, a uczynięć dobrze”. --------------------------------------------------------------

 

3Moj.25:13 „W ten miłościwy rok wróci się każdy do osiadłości swojej”. --------

 

Od 28. 05. 2001 do 09. 10. 2008.               ---------------------------------- upływa dni

 

 

 

 

 

2690

 

2690

 

2690

 

 

Zestawienie 11

 

 

 

Dan.12:9 „Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego”.         ----------------------------------------------------------

 

Ha Kipurim  ·  10. 7. 2008.            ------------------------------------ hebr. ~yrpkh = 355

 

 

 

 

2481

 

2380

 

Razem

 

4861

 

Mal.3:1 „A zarazem przyjdzie do Kościoła Swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan Zastępów”.    ---

 

 

 

 

4861

 

 

Zestawienie 12

 

 

 

Abak.2:2-3 „Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał. Przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie; a jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka.     ---------------

 

Jezus · Jom ha Kipurim · 10 Ethanim 2008 --- grec. O Ihsouj = 764 · hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

 

 

 

3699

 

3699

 

 

Zestawienie 13

 

 

 

Dan. 12:8-9 „Panie mój! cóż za koniec będzie tych rzeczy? Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego”.---

 

Pan Jezus Chrystus  ·  Jom ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. ---------------------------

 

Pan Jezus Chrystus  ·  Koniec  ·  10. 7. 2008         --------------------- grec. Teloj 411

 

Gzyms

3 x 2 x 4 x 6 = 144

 

 

 

 

3246

 

3246

 

3246

 

 

Pan Jezus Chrystus  hebr. xyXmh  [wXy !wda = 810 Mar.15:32 Delitzscha

Jom ha Kipurim hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

Zestawienie 14

 

 

 

Dan.12:5-6 ”I widziałem ja Daniel, a oto drudzy dwaj stali, jeden stąd nad brzegiem rzeki, a drugi z onąd nad drugim brzegiem rzeki; I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki: Kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom?” ------------------------------------------------

 

6136 + 1000      --------------------------------------------------------------------

 

Kipurim  ·  10. 7. 5769 + 1000 ---------------------------------            hebr. ~yrpk = 350

 

 

 

 

 

 

 

7136

 

7136

 

7136

 

 

Zestawienie 15

 

 

 

1Moj.28:22 „Kamień ten, którym wystawił na znak, będzie domem Bożym, a ze wszystkiego, co mi dasz, dziesięcinę pewną oddawać ci będę”.   -----------------

 

9. 10. 2008 haszanah     ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2387

 

2387

 

 

Zestawienie 16

 

 

 

Mar.13:37 „A co wam mówię, wszystkimci mówię: Czujcie”. ---------------------

 

Pan Jezus Chrystus  ·  16. 1. 2008 haszanah -------------- hebr. xyXmh [wXy !wdah = 815

 

Pan Jezus Chrystus  ·  10. 7. 2008 haszanah -------------- hebr. xyXmh [wXy !wdah = 815

 

 

 

3200

 

3200

 

3200

 

 

Zestawienie 17

 

 

 

Dan.12:8 „A gdym ja to słyszał a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój! cóż za koniec będzie tych rzeczy?”              ---------------------------------------------------

 

 

 

 

2004

 

 

Zestawienie 18

 

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.---------------------------------------------------------------------

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela ----------------- hebr. larfy $lm xyfmh  [wXy !wda = 1441

 

 

 

 

3045

 

1441

 

Razem

 

4486

 

Dan.12:11 „A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt”. --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4486

 

 

Zestawienie 19

 

 

 

Dan.12:11 „A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt”. ---------------------------------------------------------------

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni.       --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4486

 

 

3045

 

Razem

 

1441

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela ----------------- hebr. larfy $lm xyfmh  [wXy !wda = 1441

 

 

 

1441

 

 

Zestawienie 20

 

 

 

Dan.12:11 „Tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt”.     ----------------------------------

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.          ------------------------------------------------ pl.

 

 

 

1428

 

 

1428

 

 

Zestawienie 21

 

 

 

Pieśń Sal.8:9 „Jeśli że jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowym”.    -------------------------------

 

Dan.12:12 „Tysiąc trzysta trzydzieści i pięć dni”. -----------------------------------

 

 

 

 

2327

 

2327

 

 

Zestawienie 22

 

 

 

2Tes.1:10 „Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących (dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu u was) w on dzień”.--------------------------------------------        pl.

 

9. 10. 2008.     ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2027

 

2027

 

 

Zestawienie 23

 

 

 

Mat.24:3 „Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata?”      ------------------------------------------------------------

 

10 Tiszri 6136 haszanah -------------------------------------------         hebr. yrXt = 910

 

 

 

 

7416

 

7416

 

 

Zestawienie 24

 

 

 

Obj.22:22 „Tak przyjdę szybko”.          -----------------------------------------------

 

144  ·  10. 7  ·  9. 10. 2008.        ----------------------------------------------------

 

 

 

2188

 

2188

 

 

10. 7. – to data według kalendarze księżycowego,

9. 10. – to data według kalendarza słonecznego.

 

Zestawienie 25

 

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami”. --------------------------------------------------

 

144 Starsi  ·  10. 7. 2008 + 1000 -------------------------- grec. Presbuteroi = 1272

 

 

 

4441

 

4441

 

 

Zestawienie 26

 

 

 

Abak.2:3 „Przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie; a jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka”. --------------------------

 

10. 7. 2008. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1637

 

2025

 

Razem

 

3662

 

Mar.13:33 „Patrzcież, czujcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie”.

 

 

 

3662

 

 

Zestawienie 27

 

 

 

Obj.22:12 „Tak przychodzę szybko”.        --------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  10. 7. 2008. ---------------------------------------     hebr ~lXwry = 586

 

 

 

2611

 

2611

 

 

Zestawienie 28

 

 

 

Obj.22:10 „Potem mi rzekł: Nie pieczętuj słów proroctwa księgi tej; albowiem czas blisko jest”       --------------------------------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  ha Kipurim  ·  10 Ethanim 5769 + 1000 ----------        hebr. ~yrpkh = 355

 

 

 

 

8226

 

8226

 

 

Zestawienie 29

 

 

 

Ps.98:2 „Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma pogan oznajmił sprawiedliwość swoją”.       -------------------------------------------------------

 

10. 7. 2008.     ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1785

 

2025

 

Razem

 

3810

 

Izaj.42:1 „Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja. Dam mu Ducha swego, on sąd narodom wyda”. --------

 

 

 

 

3810

 

 

Zestawienie 30

 

 

 

Joz.6:23 „Tedy wszedłszy młodzieńcy oni, co byli wyszpiegowali ziemię, Rachabę i ojca jej, matkę jej i braci jej i wszystko, co było jej i wszystką rodzinę jej wywiedli i zostawili je za obozem Izraelskim”. -----------------------------------

 

Rok 2008 liczony od stworzenia Adama ------------------------------------------

 

 

 

 

 

6136

 

6136

 

 

Zestawienie 31

 

 

 

Abak.2:2-3 „Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał, przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie; a jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka”.         -------------

 

Jezus · Jom ka Kipurim · 10 Ethanim 2008. --      grec. O Ihsouj = 764  ·  hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

 

 

 

3699

 

3699

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas