Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ZJAWISKO  SOLARYZACJI

 

 

Zestawienie 3

 

 

 

Zach.12:6 „Dnia onego położę książąt Judzkich jako węgle ogniste między drwy, a jako pochodnię gorejącą między snopy; i pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne”.   ---------------------------------------------------

 

Izaj.28:16 „Kamień Doświadczony, Węgielny, Kosztowny, gruntownie ugruntowany”.        ---------------------------------------------------------- 1573

 

21. 4. 2008 haszanah -----------------------------------------------------         2393

 

Zach.14:7-8 „Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie”.      --------------------------------

 

Jeruzalem  ·  10. 7. 2008 szanah + 1000 ------------------------- hebr. ~lXwry = 586

 

 

 

 

3966

 

 

 

3966

 

 

 

 

 

3966

 

3966

 

 

 

 

Zestawienie 4

 

 

 

Mat.24:27 „Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego”. -------------------        pl.

 

MESJASZ -------------------------------------------------------        grec. MESSIAS

 

 

 

 

2512

 

656

 

Razem

 

3168

 

PAN  JEZUS  CHRYSTUS ----------------------     grec. KURIOS IHSOUS CRISTOS

Gzyms             

3 x 1 x 6 x 8 = 144

MESIASZ = 656  ·  656 +144 = 800 = W

 

 

 

3168

 

 

 

Zestawienie 5

 

 

 

Izaj.60:1-3 „Powstań, objaśnij się! Ponieważ przyszła światłość twoja, a chwała Pańska weszła nad tobą. Bo oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody; ale nad tobą wejdzie Pan, a Chwała Jego nad tobą widziana będzie. I będą chodzić narody w światłości twojej, a królowie w jasności, która wejdzie nad tobą”.           ------------------------------------------------------------------------

 

Książęta  ·  10. 7. 2008 haszanah + 1000           ----------------------- hebr. ~yrXh = 555

 

 

 

 

 

 

 

3940

 

3940

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas