Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

MOŻNY  ODKUPICIEL

 

„Drogoście kupieni; nie bądźcie niewolnikami ludzkimi”.                                                      1Kor.7:23.

 

Często zajmujemy się opłakaną sytuacją ludzkości przed odkupieniem oraz przyszłością odkupionej ludzkości, a mniej koncentrujemy się na osobie Odkupiciela. Nauka o Okupie i Odkupicielu zalicza się do głębokości Bożych. Niektórym umysłom trudno jest uchwycić logikę Boskiej metody w odniesieniu do Okupu. Ci, którzy nie są w stanie właściwie tego wyrozumieć powinni uznać i przyjąć świadectwo Słowa Bożego w tym przedmiocie. Jest to bezpieczna i właściwa droga. „Okup za wszystkich” to proste stwierdzenie a z drugiej strony złożony został za Adama. Jak to się ma do równoważnej ceny „antilutron”? pyta wielu.

 

„Potomstwo Adama nie było jeszcze narodzone w chwili przestępstwa Adama, zostało (jednak) skazane pośrednio na skutek czego nie wymagało bezpośredniego, lecz pośredniego wykupienia. Nienarodzone nasienie w biodrach człowieka Jezusa Chrystusa stało się zadośćuczynieniem czyli równoważną ceną za nasienie Adama nienarodzone jeszcze w chwili  przestępstwa”.                                                                                                                           E-453

 

Przy narodzeniu Zbawiciela Aniołowie zwiastowali „radość wszystkiemu ludowi”. Apostoł Paweł napisał, że „On dał Samego Siebie na Okup za wszystkich” (1Tym.2:6) oraz, że „Jezus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował” (Żyd.2:9). Oto wyraźne i jednoznaczne oświadczenia Słowa Bożego. O Okupie uczy każda stronica Biblii – poprzez figury, typy, obrazy i słowa prorocze. Skoncentrujmy się na jednym znanym obrazie:

 

WĄŻ  MIEDZIANY  I  JEGO  POZAFIGURA

 

Jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy aby każdy kto weń wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny”.                                               Jan.3:14-15.

 

Wydarzenie to miało miejsce na puszczy 38 lat po wyjściu z Egipskiej niewoli.

 

„Izraelici znowu zaczęli się buntować i szemrać, tak jak 38 lat przedtem ich ojcowie buntowali się przeciwko Mojżeszowi, a tym samym i przeciwko Bogu, że ich stan niewoli w Egipcie rzekomo miał być lepszy od obecnych doświadczeń”.                                                    W.T.-1907-252.

 

Karą za ten bunt była plaga węży ognistych. Izraelici pojęli, że to była kara Boża, więc wołali do Mojżesza aby ten modlił się za nimi.

 

„I modlił się Mojżesz za nimi 4Moj.21:7”. „Z Boskiego rozporządzenia Mojżesz wywiesił na słupie węża zrobionego z miedzi. Niezawodnie był on znacznych rozmiarów, taki, aby mógł być widziany przez Izraelitów z pewnej odległości. Tym sposobem Bóg chciał udzielić cielesnemu Izraelowi lekcji wiary. Oni zgrzeszyli i kara za ów grzech była nad nimi, lecz Boskie miłosierdzie mogło dojść do tych którzy uznali je wiarą. Możemy sobie wyobrazić powątpiewanie ludu na początku. Może mówili: jaka korzyść może wyniknąć z patrzenia na miedzianego węża zawieszonego na słupie? Jaki wpływ może to mieć na rany? Jak może to uleczyć konającego? Czy aby nie jest to oszustwo? Cóż ten Mojżesz nasz wielki Wódz sobie myśli? Dlaczego on tak igra z nas i nie przyrządza jakiegoś specjalnego balsamu? Ale gdy rozeszła się wieść, że ci co spojrzeli na onego węża miedzianego, zostali uleczeni to można się domyślać, że wszyscy starali się dopomagać drugim aby mogli na owego węża spojrzeć i żyć. Możemy sobie wyobrazić jak rodzice wskazywali dzieciom na stojący w obozie słup. Drudzy starali się sami lub byli wspierani przez innych aby przy ich pomocy wyjść choćby do drzwi namiotu lub innego dogodnego miejsca skąd mogliby zobaczyć błyszczącego w słońcu węża miedzianego. Można sobie to lepiej wyobrazić aniżeli opisać, jak wielki ruch powstał w obozie z tego powodu. Widzimy również, że nie tylko ponieśli wówczas wielką karę za przestępstwo ale zarazem otrzymali wielką lekcję wiary na przyszłość...”.

W.T.1907-252.

 

Nie ma figury na Okup – sprawa ta jest filozoficznie trudna, że nie może jej pokazać jeden obraz lub figura. Figury i obrazy pokazują sposób zastosowania Okupu. Figura węża miedzianego jest jednym z wielu takich obrazów. Obrazowe wydarzenie miało miejsce tuż przed wejściem do ziemi Chanan i dobrze ilustruje sposób korzystania z Okupu na początku Tysiąclecia. Czas od 3 Adar 2004 do 15 Ethanim 2005 przeznaczony jest na stawianie w obozie wiary, owego „słupa z wężem miedzianym”.

Nasz Pan sam zwraca naszą uwagę na fakt, że Izraelici ukąszeni przez owe węże przedstawiali, czyli byli figurą na grzeszników ukąszonych przez grzech i ponoszących skutki tego – ogólny upadek. Pan oświadczył, że On sam był pozafigurą onego węża miedzianego podwyższonego na puszczy. Będąc ukrzyżowanym, On który nie zaznał grzechu został uczyniony przekleństwem za nas przestępców. Z objaśnienia podanego przez Pana poznajemy tę wielką prawdę wykazaną w tej figurze mianowicie, że jedyny sposób, jaki Bóg przygotował ku przywróceniu ludziom wiecznego życia, jest przyjęcie Chrystusa i to Onego Ukrzyżowanego”.

W.T. 1907-252.

Nasz drogi Pan i Odkupiciel – Jezus Chrystus jest Możnym Władcą rasy ludzkiej, Panem życia i śmierci.

„Nie bój się! Jam jest On Pierwszy i Ostatni i żyjący, a byłem umarły a otom jest żywy na wieki wieków. I mam klucze piekła (grobu) i śmierci”.                                                    Obj.1:17-18.

 

Zestawienie 599

 

 

 

1Tym.2:5-6 „Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na Okup za wszystkich”.  ------------------------------------------------------------- p.l. 1171

 

Początek korzyści dla domu wiary z Jego Okupowej Ofiary:

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004   --------------------------------------------2742

 

 

 

 

3913

 

 

Mat.27:37 „Jezus, Król Żydowski” -------------------------------------------------------

 

 

3913

 

Zestawienie 600

 

 

 

Ps.118:22-23 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”. -------------------- z D.m. 3488

 

Czas położenia Kamienia Szczytowego:

 

3  ·  12  ·  2004 ----------------------------------------------------------------2019

 

 

 

 

5507

 

 

4Moj.21:8-9 „Uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu”. „Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu”.  --------------------------------

 

 

 

5507

 

Zestawienie 601

 

 

 

4Moj.21:8-9 „Uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie. Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu; i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został”. -------------------------------8227

 

Ujrzą, kogo przebodli  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ----------------5418

 

 

 

 

 

 

13645

 

 

Jan.3:14 „A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy”.  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

13645

 

Ujrzą kogo przebodli = 2046 Jan.19:37.

 

Zestawienie 602

 

 

4Moj.21:8-9 „I rzekł Pan do Mojżesza: Uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie. Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu; i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został”. ----------------------------- p.l.

 

Jan.3:14-15 „A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto Weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  ------- p.l.

 

 

 

 

 

987

 

 

2894

 

Razem

 

3881

 

Początek 1000 letniego uzdrawiania przez uznanie

drogocennej Ofiary Okupowej Pana Naszego Jezusa Chrystusa:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah  +  1000   ----------------------------------------------------

 

 

 

 

3881

 

Zestawienie 603

 

 

Jan.3:14-15 „A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto Weń wierzy”.  ----------------------------------------- p.l.

 

Początek uzdrawiania:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah ---------------------------------------------------------------

 

 

 

2881

 

2881

 

Zestawienie 604

 

 

 

4Moj.21:8-9 „Uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu”. „Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu”.  --------------------------------

 

 

 

5507

 

Ołtarz był centralnym miejscem Świątyni:

 

Ezech.43:18 „I rzekł do mnie: Synu Człowieczy teć są ustawy około ołtarza w dzień, w którym zbudowany będzie, aby na Nim ofiarowano całopalenie i krwią na Nim kropiono”. ------------------------------------------------------------------ 3480

 

15  ·  7  ·  2005  -------------------------------------------------------------- 2027

 

 

 

 

 

 

5507

 

 

Zestawienie 605

 

 

Jan.5:28 „Przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego”. -------

 

Jezus Nazareński, Król Żydowski   ·  Chrystus, On Król Izraela --------------------------

 

 

7457

 

7457

 

Jezus Nazareński, Król Żydowski grec.Ihsouj o Nazwraioj o Basileuj twn Ioudaiwn  =  5028  Jan.19:19.

Chrystus, On Król Izraela  grec.  O Cristoj o Basileuj Israhl  =  2429 Mar.15:32.

 

Zestawienie 606

 

 

Jan.1:33 „A jam Go nie znał”. -------------------------------------------------------------

 

Początek Jego Epifanii:

 

3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------------------------------------

 

Józef  ·  Jezus ----------------------------------------------------------------------------

 

 

2212

 

 

2212

 

2212

 

Józef  grec.  Iwshf  =  1518;  Żyd.11:22.

Jezus.  grec.  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.

 

Zestawienie 607

 

 

Jan.1:31 „A jam Go nie znał; ale aby był objawiony Izraelowi, dlategom Ja przyszedł chrzcząc wodą”.  ----------------------------------------------------------------------

 

Boży Pomazaniec i początek Jego Epifanii:

 

Chrystus, On Wybrany Boży  ·  3 Adar  ·  6132   ----------------------------------------

 

 

 

9406

 

 

9406

 

Zestawienie 608

 

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.  --------------------------------------------  3438

 

Początek uzdrawiania w Izraelu duchowym:

 

3 Adar  ·  2004 szanah  -------------------------------------------------------- 2567

 

 

 

 

6005

 

 

Jer.33:15-16 „W one dni w onym czasie uczynię to, iż wyrośnie Dawidowi Latorośl Sprawiedliwa, która czynić będzie sąd i sprawiedliwość na ziemi. Onych dni będzie zbawiony Juda, a Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie. A toć jest Imię, którem ją nazowią: Pan Sprawiedliwość Nasza”. -------------------------------------------------

 

 

 

 

 

6005

 

Zestawienie 609

 

 

 

Jer.33:16 „A toć jest Imię, którem ją nazowią: Pan Sprawiedliwość Nasza”.----- 1141

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  ---------------------------------------- 2429

 

 

 

3570

 

 

Ozeasz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego i Dawida, Króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości Jego w ostatnie dni”.   -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3570

 

Cafnat Paneach  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004  -----------------------------------

 

 

3570

 

Cafnat Paneach  hebr. xn[p tnpc = 828   1Moj.41:45.

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.         Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.          Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas