Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

BENIAMIN  ULUBIENIEC  PANA

 

Błogosławieństwa Mojżesza i Jakuba wypowiedziane dla 12 pokoleń Izraela są proroctwami, na obecne czasy. Mojżesz powiedział o Beniaminie:

 

„A o Beniaminie rzekł; Ulubieniec Pana. Bezpiecznie mieszka przy Nim. Osłania go Pan przez wszystkie dni, a w ramionach Jego przebywa”.                                                      5Moj.33:12.

 

Ulubieńcem jest ten, który darzony bywa sympatią, względami, wyróżniany bardziej od innych. Być ulubieńcem Pana, to bardzo wielka sprawa. Jest to przywilej, który przewyższa wszystkie kategorie ludzkich wyróżnień. Spośród dwunastu pokoleń Izraela tylko Beniamin nazwany został ulubieńcem Pana, podobnie jak spośród dwunastu apostołów tylko Jan nazwany był uczniem, którego Pan miłował.

 

„A Piotr obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa...”.                                                                        Jana 21:20 N.B.

 

Zestawienie 296

 

 

5Moj.33:12 „Ten jest najmilszy Panu; będzie mieszkał przy Nim bezpiecznie; bronić go będzie na każdy dzień”. ----------------------------------------------------------------

 

Jako Ulubieniec Pana przebywa w Jego Ramionach:

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”. --------------------------------------  wg Delitzscha

 

 

 

994

 

 

994

 

Benjamin był jedynym z dwunastu synów Jakuba, który przyszedł na świat w Ziemi Obiecanej koło Betel. Urodził się jako Ben-Oni, ale po zmianie imienia przez ojca – na Benjamin, już nigdy nie używał tego pierwszego. Ta wyjątkowa okoliczność wyjaśnia nam procedurę powstania klasy Wielkiego Grona. Jak wiemy nie ma powołania ani spłodzenia do tej klasy. Jest jedno powołanie i jedno też spłodzenia do Boskiej Natury jako Ben-Oni. Ale z powodu różnych uchybień w poświęceniu, tacy zostają przesunięci do Wielkiego Grona – zostają przemianowani na klasę Benjamina.

Procedura ta zwana też rotacją koron skończyła się w 1977 roku. Natomiast początek klasy Benjamina, to rok 1967. Oznaczać to może, że klasa Wielkiego Grona jest niejednorodna. Ci wyłonieni w okresie 1967 – 1977 objawiali aż do 2000 roku charakterystyki inne – ukazane też w Elizeuszu, w Jakubie, w „siostrze maluczkiej”, w radującym się Wielkim Ludzie (Obj.19:1-10), a najwyraźniej w Beniaminie – stanowią klasę o innym obliczu. Są klasą Benjamina inną, niż dotąd wielu sądziło.

Wielkie Grono z okresu sprzed 1967 roku najwyraźniej ukazane jest w słudze z jednym talentem i jedną grzywną. Postawa owych sług, którzy uzasadniali dlaczego nic nie urobili, dobrze wyraża stan ducha i umysłu klasy, która zetknęła się z Prawdą na czasie po 1967 roku, ale wyraziła swój negatywny stosunek do niej.

Natomiast zupełnie inny stosunek do Prawdy objawiła Klasa Beniamina (Wielkie Grono). Wyraził to w proroczym błogosławieństwie Jakub gdy błogosławił swoich 12 synów:

 

„Beniamin to wilk drapieżny rankiem zdobycz pożera, wieczorem rozdziela łupy”.

 1Moj.49:27.

Charakterystyką wilka jest wojowniczość i dobra organizacja w stadzie.

Oto jak ocenił wojowniczość u braci brat J. Edgar:

 

„Naturalny człowiek, który ma tę właściwość wojowniczą, może być bardzo niebezpiecznym, ale kiedy staje się Nowym Stworzeniem w Chrystusie przekształci ją w duchową wojowniczość. A ta duchowa wojowniczość jest cnotą, która zdobi człowieka Bożego, ponieważ właściwie użyta pozwala mu prowadzić skuteczną walkę ze światem, ciałem i złem, oraz staczać dobrą walkę wiary”.                                                                                                                        „Drzewo Nad Strumieniem Wód” str.10.

 

 

„RANKIEM ZDOBYCZ POŻERA”

 

Wilk nie tylko jest skuteczny w zdobywaniu pokarmu, ale wykazuje wielki apetyt; stąd jest powiedzenie „wilczy apetyt”. Słowo „pożera” zawiera w sobie myśl szybkiego zjadania czegoś; często mówi się też, że ktoś połyka książki. W takim znaczeniu klasa Benjamina „zjadła” książeczkę (Obj.10:9-10) i była tak żywiona na puszczy przez 1260 dni (Obj.12:6). Na on czas, na klasę Jana z Objawienia, składały się tak Kościół jak i Wielkie Grono, i obie klasy miały wspólny pokarm. Prawda na czasie od 1967 roku była „pokarmem” dla czeladzi, „żerowiskiem” dla „orłów”, a także  zdobyczą” dla klasy Benjamina.

 

 

„WIECZOREM ROZDZIELA ŁUPY”

 

Czas wieczoru klasy Benjamina, to praca rozdzielania duchowych korzyści. Największy łup Wieku Ewangelii został już wzięty w całości, tj. „Małżonka nagotowała się”. Następny jest dzielony tj. uczestnictwo w klasie Wielkiego Grona, a dalej do podziału są korzyści w postaci błogosławieństw Restytucyjnych. Mówiąc inaczej jest to dzielenie zasobów Prawdy ne te, które już się stały, te które się wypełniają, oraz na te, które wkrótce się wypełnią. Dzielenie łupów już się odbywa przez ogłaszanie i jest to przywilej klasy Benjamina na wieczorny czas Wieku Ewangelii.

 

Beniamin rzeczywiście objawiał wilczy apetyt wiedzieli o tym bracia pamiętał też Józef. Gdy podejmował ich posiłkiem wyróżnił Beniamina:

 

„Potem kazał podawać im ze swego stołu potrawy, przy czym część Beniamina była pięć razy większa niż części wszystkich innych...”.                                                                     1Moj.43:34.

 

Beniamin zapewne spożył w całości, owe pięć porcji pokarmu. Beniamin jeszcze raz został wyróżniony przez Józefa:

 

„Każdemu z nich dał szaty odświętne, lecz Beniaminowi dał trzysta srebrników i pięć szat odświetnych”.                                                                                                                1Moj.45:22 N.B.

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA BENJAMINA

 

5Moj.33:12 „A do Benjamina rzekł:

 

Zestawienie 297

 

 

„Ten jest najmilszy Panu; będzie mieszkał przy Nim bezpiecznie; bronić go będzie na każdy dzień, a między Ramiony Jego przebywać będzie”. ----------------------------------------

 

Lud Wielki będzie usługiwał Prorokom (Ezech.44:10-14):

 

Lud Wielki  ·  Jerozolima -----------------------------------------------------------------

 

 

1948

 

 

1948

 

Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586.

 

Wyróżnienia Beniamina od dawna były przedmiotem dociekań. W międzyczasie zrozumiano, że srebrny kubek w worze Beniamina, to metoda liczbowania biblijnego. Pięciokrotna porcja pokarmów to uczestnictwo w wieczerzy Wesela Barankowego. Ale ciągle nie wiemy czym jest w pozaobrazie owe trzysta srebrników i pięć szat odświętnych. Niejako równolegle wypełnia się też inny obraz, gdzie Jakub przygotowuje dary dla Ezawa. Różnica pomiędzy tymi darami jest m.in. i ta, że Ezaw (Prorocy) wzbraniał się przed ich przyjęciem a Beniamin nie. W obu przypadkach w pozaobrazie, dary te brane są ze skarbnicy Słowa Bożego. Wielkie Grono (Jakub) przygotowuje prawdy o Prorokach – o ich wzbudzeniu, liczbie i o czasie obwieszczenia. Natomiast nie wiemy nadal co mają przygotowane dla Wielkiego Grona Prorocy (Józef).

Przygotowanie darów często bywa owiane tajemnicą, aby stanowiło przyjemną niespodziankę. Zapewne i tym razem też tak będzie.

 

Zestawienie 298

 

 

1Moj.45:22 „Ale Beniaminowi dał trzysta srebrników, i pięcioro szat odmiennych”. -------

 

Wyróżniający i wyróżnieni za pośrednictwem Książąt:

 

Jezus  ·  Lud Wielki  ·  Wszyscy Prorocy ------------------------------------------------

 

 

3567

 

3567

 

Zestawienie 299

 

 

Obj.7:9 „Lud Wielki” ---------------------------------------------------------------------

 

Mat.11:13 „Wszyscy Prorocy” ------------------------------------------------------------

 

 

1362

 

1511

 

Razem

 

2873

 

1Moj.45:22 „Trzysta srebrników”. „Pięcioro szat odmiennych”. ---------------------------

 

 

2873

 

Zestawienie 300

 

1Moj.45:22 „Ale Beniaminowi dał trzysta srebrników i pięcioro szat odmiennych”. --------

 

3 Adar  ·  2004 szanah  +  1000 ---------------------------------------------------------

 

 

3567

 

3567

 

Wyróżnienie Benjamina (Wielkie Grono) należy do bliskiej przyszłości co potwierdzają powyższe zestawienia.

 

Poniższe zestawienia ilustrują stosunek Pana i Proroków do żyjącej w tym czasie „Reszty” Wielkiego Grona, pokazanej w Beniaminie.

 

Zestawienie 301

 

 

1Moj.44:17 „A on rzekł: Nie daj Boże, abym to uczynić miał! Mąż, w którego ręku znaleziony jest kubek, ten będzie niewolnikiem moim; a wy jedźcie w pokoju do ojca waszego”.  ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3935

 

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. ---

 

 

3935

 

Zestawienie 302

 

 

1Moj.32:28 „Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakub, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem i z ludźmi i przemogłeś”.---------------------------------------------

 

1Moj.45:22 „Trzysta srebrników i pięcioro szat odmiennych”. -----------------------------

 

 

 

3631

 

2879

 

Razem

 

6510

 

Czas otrzymania nagrody, liczony od stworzenia Adama w 4128 r. P.n.e.:

 

15  ·  7  ·  6133 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

6510

 

Zestawienie informuje nas, że zmiana imienia i dar od „Józefa” będzie w tym samym czasie.

 

Zestawienie 303

 

 

1Moj.45:22 „Beniaminowi dał trzysta srebrników i pięcioro szat odmiennych”.-------------

 

Józef i początek wręczania darów:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------

 

 

3561

 

 

3561

 

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larXy $lm xyXmh  =  994    Mar.15:32  wg Delitzscha.

 

Zestawienie 304

 

 

Mat.8:11 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim”.--p.l.

 

144  ·  3°°  ·  3 Adar  ·  2004 ----------------------------------------------------------

 

 

 

1417

 

2359

 

Razem

 

3776

 

1Moj.45:1 „Tedy Józef nie mógł dalej wstrzymać przed wszystkimi, którzy stali przed nim i zawołał: Wyprowadźcie wszystkie ode mnie. I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3776

 

Zestawienie 305

 

 

1Moj.45:1 „I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. ---------------

 

2005 szanah  +  1000 --------------------------------------------------------------------

 

 

1568

 

3360

 

Razem

 

4928

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar; a ten był rok szósty panowania Dariusza króla”.-------------------------------------------------------------

 

 

4928

 

Zestawienie 306

 

 

Izaj.8:17 „Tedy będę oczekiwał Pana, który skrył oblicze swoje od domu Jakubowego”. --

 

Koniec oczekiwania – początek błogosławieństw:

 

2005 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2005

 

 

2005

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas