Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

MOCOWANIE  SIĘ  JAKUBA  Z  PANEM

 

„I pozostał sam jeden. Wtenczas Ktoś zmagał się z nim aż do wzejścia jutrzenki”.

„Nie będą cię już zwali imieniem Jakub, lecz Izrael, bo z Bogiem się potykałeś i z ludźmi i zwyciężyłeś”.                                                                                                                                            1Moj.32:25 ; 29 B. P.

 

Tajemnicze nocne przeżycia Jakuba, były na on czas podsumowaniem jego 20-letnich doświadczeń związanych ze służbą u Labana. Tak opisał on ówczesne swoje kłopoty:

 

„Bywało, że we dnie trapiło mnie gorąco, a mróz w nocy tak, że odchodził sen mój od oczu moich.  Rozszarpanego od zwierza nie przynosiłem ci, jam szkodę nagradzał”.

1Moj.31:39-40.

Podobne utrapienia, również w 20-letnim okresie (1981 – 2001) przeżywało Wielkie Grono. Nieraz bywało „gorąco” gdy odpierało różne ataki na prawdy chronologiczne, wyszukując argumenty ich obrony. Innymi razy doświadczało „zimna” ignorancji. Klasa ta w taki sposób, spełniła rolę przedmurza prawdy (Pieśń.Sal.8:8-9).

 

Oto Pańska ocena tego 20-lecia:

 

„Boś sobie mężnie poczynał z Bogiem i z ludźmi i przemogłeś”.                                        1Moj.32:28.

 

Nadszedł w końcu czas na radosne przeżycia – na spotkanie z bratem Ezawem. Na tą okoliczność, Jakub tak bardzo pragnął błogosławieństw: „nie puszczę Cię dopóki nie pobłogosławisz mi”

1Moj.32:27.

 

Mocowanie się z Panem, to mocowanie się z Prawdą. Sztandarową Prawdą 2001 roku jest „Pięćdziesiątnica” czyli „6 Siwan 2001 szanah”. Prawda ta jest Pańskim kluczem z którym „mocujemy” się, usiłując otworzyć zrozumienie różnych proroctw, wizji i przypowieści. Ta data poprzez swą wartość liczbową (2488) występuje we wszystkich rozważanych tematach.

Mocowanie niebawem skończy się, a klasa Wielkiego Grona otrzyma pożądane błogosławieństwo wraz ze zmianą imienia z Jakub (trzymający za piętę) na Izrael (możny u Boga). To może oznaczać zmianę charakteru pracy. Imię w symbolice biblijnej jest synonimem charakteru. Imię „Izrael” obejmuje wszystko co mieści się w określeniu „Nowy Izrael”.

Tym błogosławieństwem będzie widzialny fakt potwierdzający 6 Siwan 2001, jako czas wzbudzenia Proroków. Wówczas to dopiero, Wielkie Grono wypuści z uścisku prawdę o Pięćdziesiątnicy 2001 na korzyść komentowania faktów. Fakty bowiem będą znakiem błogosławieństwa dla wszystkich którzy wcześniej uznali wiarą „6 Siwan 2001 szanah”. To dla nich zaświeci słońce i skończy się czas zimnej obojętności. W świetle tego słońca ujrzą Ezawa (Proroków) i czterystu mężów (Kościół) (1Moj.32:31 i 33:1).

 

Póki co mocujmy się jeszcze z Panem i jeśli potrzeba – z ludźmi też. Bowiem Pan akceptuje tak rozumiane mocowanie się. Czyńmy tak – aż nam pobłogosławi.

 

Zestawienie 276

 

 

 

1Moj.32:25-33 „A pozostał Jakub sam jeden i mocował się ktoś z nim aż wzeszła jutrzenka. I ujrzał, że nie pokona go i uderzył w staw biodrowy jego i zwichnął staw biodrowy Jakuba podczas zmagania jego z nim. I powiedział: Puść mnie, bo wzeszła jutrzenka. I powiedział: nie puszczę cię dopóki nie pobłogosławisz mi. I powiedział do niego: Jakie jest imię twoje? I powiedział: Jakub. I powiedział: Nie Jakub będzie nazwane dłużej imię twoje, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i pokonałeś. I zapytał Jakub i powiedział: Powiedz proszę imię twoje. I odpowiedział: Dlaczego to pytasz o imię moje? I błogosławił mu tam. I nazwał Jakub nazwę temu miejscu Penuel, bo widziałem Boga twarzą w twarz i ocalała osoba moja! I wzeszło mu słońce gdy przechodził Penuel ale on utykał z powodu biodra jego. Dlatego nie jedzą synowie Izraela ścięgna mięśnia biodrowego, które jest w stawie biodrowym, aż do dziś tego bo uderzył w staw biodrowy Jakuba, w ścięgno mięśnia biodrowego. ------------------------------------------------------------------------------------ Tłumaczenie Interlinearne p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4995

 

Mocny Anioł i początek zmagań:

 

Jan.11:25 „Jam jest Zmartwychwstanie i Żywot”. --------------------------------2504

 

3°°  · 6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------- 2491

 

 

 

 

4995

 

 

Zestawienie 277

 

 

1Moj.32:25 „I ujrzał że nie pokona go i uderzył w staw biodrowy jego i zwichnął staw biodrowy Jakuba podczas zmagania Jego z nim”.----------------- Tłumaczenie Interlinearne

 

Sof.3:16 „Dnia onego rzeką do Jeruzalemu: Nie bój się! a do Syonu: Niech nie mdleją ręce twoje!”---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2121

 

 

2121

 

Zestawienie 278

 

 

 

Izaj.26:19 „Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu”. ------------------------------------------- 2461

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  ------------------------------------------------------- 2488

 

 

 

 

4949

 

 

1Moj.32:25-33 „I mocował się ktoś z nim aż wzeszła jutrzenka. I ujrzał, że nie pokona go i uderzył w staw biodrowy jego i zwichnął staw biodrowy Jakuba podczas zmagania jego z nim. I powiedział: Puść mnie, bo wzeszła jutrzenka. I powiedział: nie puszczę cię dopóki nie pobłogosławisz mi. I powiedział do niego: Jakie jest imię twoje? I powiedział: Jakub. I powiedział: Nie Jakub będzie nazwane dłużej imię twoje, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i pokonałeś. I zapytał Jakub i powiedział: Powiedz proszę imię twoje . I odpowiedział: Dlaczego to pytasz o imię moje? I błogosławił mu tam. I nazwał Jakub nazwę temu miejscu Penuel, bo widziałem Boga twarzą w twarz i ocalała osoba moja! I wzeszło mu słońce gdy przechodził Penuel ale on utykał z powodu biodra jego. Dlatego nie jedzą synowie Izraela ścięgna mięśnia biodrowego, które jest w stawie biodrowym, aż do dziś tego bo uderzył w staw biodrowy Jakuba, w ścięgno mięśnia biodrowego”.------------------------------------------------ Tłumaczenie Interlinearne p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4949

 

Zestawienie 279

 

 

1Moj.32:29 „I powiedział: Nie Jakub będzie nazwane dłużej imię twoje, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i ludźmi i pokonałeś”.------------------------ Tłumaczenie Interlinearne

 

Poznanie tej Prawdy jest pierwszym błogosławieństwem:

 

Przymierze Nowe  ·  Dzień Pięćdziesiąty  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ---------------------

 

 

 

3888

 

 

3888

 

Przymierze Nowe grec.  Diaqhkh kainh  = 149.

Dzień Pięćdziesiąty  grec. Hmeran penthkosthj  =  1251 Dz.Ap,2:1.

 

Zestawienie 280

 

 

1Moj.32:23-33 „I powstał w nocy tej i wziął dwie żony swoje i dwie służące swoje i jedno i dziesięcioro dzieci swoich i przekroczył strumień Jabbok. I wziął ich i przeprowadził ich przez potok i przeprowadził to co było jego. A pozostał Jakub sam jeden i mocował się ktoś z nim aż wzeszła jutrzenka. I ujrzał, że nie pokona go i uderzył w staw biodrowy jego i zwichnął staw biodrowy Jakuba podczas zmagania jego z nim. I powiedział: Puść mnie, bo wzeszła jutrzenka. I powiedział: nie puszczę cię dopóki nie pobłogosławisz mi. I powiedział do niego: Jakie jest imię twoje? I powiedział: Jakub. I powiedział: Nie Jakub będzie nazwane dłużej imię twoje, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i pokonałeś. I zapytał Jakub i powiedział: Powiedz proszę imię twoje. I odpowiedział: Dlaczego to pytasz o imię moje? I błogosławił mu tam. I nazwał Jakub nazwę temu miejscu Penuel, bo widziałem Boga twarzą w twarz i ocalała osoba moja! I wzeszło mu słońce gdy przechodził Penuel ale on utykał z powodu biodra jego. Dlatego nie jedzą synowie Izraela ścięgna mięśnia biodrowego, które jest w stawie biodrowym, aż do dziś tego bo uderzył w staw biodrowy Jakuba, w ścięgno mięśnia biodrowego”. ---------- p.l

 

Dokładny czas wzbudzenia Proroków liczony od stworzenia Adama w 4128 r. pne.:

 

9°°  ·  28  ·  5  ·  6129  -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6171

 

 

6171

 

Tekst  32:23-33 wg tłumaczenia interlinearnego.

Czas podany wg kalendarza słonecznego.

 

Zestawienie 281

 

 

 

1Moj.32:26 „Puść mię, bo już wschodzi zorza”.----------------------------------1046

 

Mat.27:53 „I pokazali się wielom”.-----------------------------------------------1416

 

3°°  · 6  Siwan  ·  2001 szanah -------------------------------------------------2491

 

 

 

 

4953

 

 

Mocowanie trwa nadal z tymi „ludźmi”, którzy objawili bojaźń:

 

Obj.11:11 „A bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli”.------------------------

 

 

 

4953

 

Zestawienie 282

 

 

Napisane świadectwo:

 

Obj.19:9 „I rzekł mi; napisz”. -------------------------------------------------------------

 

Jest dowodem Pańskiej opatrzności:

 

1Moj.32:30 „Iżem widział Boga twarzą w twarz”.-----------------------------------------

 

 

1128

 

 

1128

 

Zestawienie 283

 

 

Mocowanie skończy się wEpifanii Pańskiej Obecności:

 

1Moj.32:25 „Aż do wejścia zorzy”. -------------------------------------------------------

 

PAROUSIA  ·   JEZUS CHRYSTUS  ---------------------------------------------------

 

 

 

1093

 

2842

 

Razem

 

3935

 

Oto błogosławieństwa klasy Jakuba:

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę Wesela Barankowego”. --------

 

 

 

3935

 

1Moj.32:25 mówi o Epifanii Pańskiej Parouzji.

 

Zestawienie 284

 

 

1Moj.32:25-26 „A pozostał Jakub sam jeden i mocował się ktoś z nim aż wzeszła Jutrzenka. I ujrzał, że nie pokona go i uderzył w staw biodrowy jego i zwichnął staw biodrowy Jakuba podczas zmagania jego z nim”. ---------------- Tłumaczenie Interlinearne

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

4606

 

2491

 

Razem

 

7097

 

Mat.27:53 „I wyszedłszy z grobowców po podniesieniu się Jego, do świętego miasta, stały się widoczne licznym”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

7097

 

Zestawienie 285

 

 

Wołanie Wielkiego Grona, najpierw o czasie

wzbudzenia, potem o obwieszczeniu się Proroków:

 

Obj.7:10 „I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i Barankowi”. ------------------------------------------------------------- p.l.

 

1Moj.32:30 „Penuel”  --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2090

 

171

 

Razem

 

2261

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba”.-----------------------------------------

 

 

2261

 

Zestawienie 286

 

 

1Moj.32:27 „Nie puszczę Cię, dopóki nie pobłogosławisz mi”. ---------- Tłum. Interlinearne

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  -----------------------------------------------------------------

 

 

1143

 

2488

 

Razem

 

3631

 

Oczekiwana nagroda:

 

1Moj.32:29 „Nie Jakub będzie nazwane dłużej imię twoje, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i pokonałeś” ---------------------------------- Tłumaczenie Interlinearne

 

 

 

 

3631

 

Zestawienie 287

 

 

Sof.3:16 „Dnia onego rzeką do Jeruzalemu: Nie bój się! a do Syonu: Niech nie mdleją ręce twoje!” ---------------------------------------------------------------------------------

 

2001 roku --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2121

 

2321

 

Razem

 

4442

 

Dalszy rozwój Prawdy jest dla Wielkiego Grona

bodźcem zachęcającym i wzmacniającym:

 

Izaj.35:3-4 „Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie. Mówcie do zatrwożonych w sercu: Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was”.-----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4442

 

Roku  grec.  etei  =  320.

 

Zestawienie 288

 

 

1Moj.32:26 „Nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił”.--------------------------------

 

1Moj.32:29 „I tamże mu błogosławił”. ----------------------------------------------------

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.   ------------------------------------------------------------------------------ p.l.

 

 

1143

 

985

 

 

689

 

Razem

 

2817

 

Oto bliska przyszłość na którą czeka klasa Jakuba:

 

1Moj.32:31 „I weszło mu słońce, kiedy minął miejsce Fanuel, a on uchramował na biodrę swoję”. --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2817

 

Zestawienie 289

 

 

 

1Moj.32:29 „I tamże mu błogosławił”. -------------------------------------------- 985

 

Chrystus, On Król Izraela ------------------------------------------------------- 2429

 

 

 

3414

 

 

1Moj.35:15 „I nazwał Jakub imię miejsca onego, gdzie Bóg z nim mówił, Betel”.-----------

 

 

3414

 

Jan.3:29 „Przetoż to wesele moje wypełnione jest”.  ---------------------------------------

 

 

3414

 

Zestawienie 290

 

 

 

1Moj.32:29 „Oznajmij mi proszę Imię Twoje”.  ---------------------------------  438

 

1Moj.32:29 „Czemu się pytasz o Imieniu Moim?” ------------------------------ 1198

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”. ---------------------------------------- 2429

 

 

 

 

4065

 

 

Łuk.23:28 „Tenci jest On Król Żydowski”.------------------------------------------------

 

 

4065

 

Zestawienie 291

 

 

1Moj.28:12 „Śniło mu się, a oto drabina stała na ziemi, a wierzch jej dosięgał nieba: A oto Aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.--------------------------------------

 

Chrystus, On Król Izraela-----------------------------------------------------------------

 

 

 

2429

 

2429

 

Zestawienie 292

 

 

1Moj.33:4 „I zaszedł mu drogę Ezaw i obłapiwszy go, upadł na szyję jego i całował go i płakali”. -------------------------------------------------------------------------------

 

„Jakub” i czas spotkanie:

 

„One drugie panny”  ·  3  ·  12  ·  2004  -------------------------------------------------

 

 

 

2556

 

 

2556

 

One drugie panny  gr.  Ai loipai parqenoi  =  537  Mat.25:11.

 

Zestawienie 293

 

 

1Moj.45:14 „Zatem padł na szyję Beniamina, brata swego i płakał; Beniamin też płakał na szyi jego”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  -------------------------------------------------------------

 

 

 

1346

 

1210

 

Razem

 

2556

 

1Moj.33:4 „I zaszedł mu drogę Ezaw i obłapiwszy go, upadł na szyję jego i całował go i płakali”. -------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2556

 

Zestawienie nasuwa myśl, że spotkanie Jakuba i Ezawa i powitanie Józefa z Beniaminem wskazują na ten sam pozaobraz

 

Zestawienie 294

 

 

1Moj.32:28 „Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakub, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem i z ludźmi i przemogłeś”. --------------------------------------------

 

1Moj.35:10 „Imię twoje jest Jakub, nie tylko będzie zwane imię twoje na potem Jakub, ale też Izrael będzie imię twoje”. -----------------------------------------------------------

 

 

 

3631

 

 

2508

 

Razem

 

6139

 

Początek zmagań Jakuba o błogosławieństwo

w roku 2001, liczony od wejścia grzechu w roku 4126 pne.

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  6127 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

6139

 

Zestawienie 295

 

 

 

1Moj.32:29 „Tamże mu błogosławił”. -------------------------------------------- 979

 

Chrystus, On Król Izraela -------------------------------------------------------- 994

 

 

 

1973

 

 

Izaj.28:16 „Oto Ja kładę w Syonie Kamień, Kamień Doświadczony, Węgielny, Kosztowny, gruntownie ugruntowany”. ------------------------------------------------

 

 

 

1973

 

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larfy $lm xyfMh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas