Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

DRUDZY  Z  NASIENIA  JEJ

 

„I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł  aby walczył z drugimi z nasienia jej, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa”.                                          Obj.12:17.

 

Rozdział dwunasty księgi Objawienia zawiera wizje, które wypełniały się głównie w 1977 roku. Wówczas to rozgrywały się dramatyczne zmagania w sferach duchowych. Wydarzenia te aczkolwiek początkowo niewidzialne rychło skutkowały faktami na skalę globalną. Od 1980 roku rozpoczął się Armagiedon, a jego pierwsze starcie na linii wschód – zachód miało miejsce w Polsce. W wyniku tego starcia upadł Komunizm. Przeciwstawne siły Armagiedonu, przegrupowały się następnie na inne pozycje – bogata północ kontra – biedne południe. „Wojenne” narady odbywają się równocześnie – północ naradza się w USA, południe w Brazylii. Drugie starcie jest jednak nieuchronne. W jego wyniku przeminie stary porządek świata czyniąc tym samym miejsce Nowemu. Według proroctw, ten ostatni konflikt owej „wojny wielkiego dnia „będzie miał miejsce w Palestynie”. (D-554).

„Drudzy z nasienia jej” aczkolwiek nie biorą bezpośrednio udziału w żadnych publicznych debatach, to jednak w swoich umysłach i sercach ciągle czuwają, by duchowo zawsze być po właściwej stronie. Szczególnie gdy rządzący tego świata przeciwstawiają prawu Bożemu tzw. „prawo międzynarodowe” by przy jego pomocy dzielić dowolnie ziemię Izraela, a nawet miasto Wielkiego Króla – Jeruzalem. A oni w duchu a często i ustami mówią: „to się nie uda”, lub to się nie może udać. Żaden plan pokojowy, żaden proces z Oslo, nie może się udać. W ten sposób prowadzą „dobry bój wiary” –będąc przedmurzem prawdy na czasie (Pieśń.Sal.8:8-9).

Drudzy z nasienia jej według obietnicy Abrahamowej są również „gwiazdami” – duchową klasą drugą – i to aż drugą. W tak zwanym międzyczasie klasa Wielkiego Grona miała być jedynym reprezentantem Sprawy Bożej na ziemi. Oznacza to przywilej patrzenia na te sprawy „okiem w oko” (Izaj.52:8).

„Innymi słowy, upłynie pewien czas pomiędzy uwielbieniem Kościoła, a wzbudzeniem Ojców Świętych. Ludzie znajdą się w kłopocie bo nie będą widzieli żadnej drogi wyjścia z wielkiego zamętu w jakim będą pogrążeni. Jedynie ci, którym przyświecać będzie światło Słowa Bożego, będą zdolni ocenić rzeczywisty stan rzeczy. Tymi którzy zrozumieją prawdziwą sytuacje będzie Wielkie Grono, które też radować się będzie w Panu”.                                               W.T.1914 Straż 1961-9

 

Minione dwudziestolecie charakteryzowało się ciągłą walką obronną prawdy na czasie – ciągłym manifestowaniem wiary w rozwijający się Boski Plan Zbawienia. I chociaż Pańska ocena tego okresu jest pozytywna „boś sobie mężnie poczynał z Bogiem i z ludźmi i przemogłeś” – to jednak wielu odczuło boleśnie trudy tego okresu. Do boleśniejszych przeżyć zaliczyć można fakt, że wielu „padło” na polu walki, inni wyszli zwycięsko ale z licznymi ranami zadanymi przez „przyjaciół”.

Gorycz trudów tej walki, zostaje obecnie sowicie nagrodzona, duchowym błogosławieństwem przez Wielkiego Wodza Naszego Zbawienia. Dlatego „wołamy głosem wielkim (na miarę naszych możliwości) Zbawienie należy Bogu Naszemu Siedzącemu na Stolicy i Barankowi” (Obj.7:10).

 

Amen !

 

Zestawienie 265

 

 

Obj.7:10 „I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i Barankowi” -------------------------------------------------------------- p.l.

 

Mat.21:5 „Oto król twój”. ----------------------------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah   ---------------------------------------------------------

 

 

 

2090

 

1878

 

2491

 

Razem

 

6459

 

Mar.13:32 „Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

6459

 

Zestawienie 266

 

 

Łuk.20:38 „Bo Jemu wszyscy żyją”.------------------------------------------------------

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”.---------------------------------------------------------------------

 

 

3114

 

1362

 

Razem

 

4476

 

Obj.12:17 „Drudzy z nasienia jej”. --------------------------------------------------------

 

 

4476

 

Zestawienie 267

 

 

1Moj.25:26 „A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę Ezawa i nazwano imię jego Jakub”. ----------------------------------------------------------------------

 

Równoległy tekst:

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli”. --------------------- p.l.

 

 

 

2258

 

 

 

2399

 

Razem

 

4657

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”.------------------------------------------

 

 

4657

 

Zestawienie 268

 

 

 

Obj.12:17-18 „I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł aby walczyć z drugimi z nasienia jej, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. I stanął na piasku morskim”.  ---------------------------------------- p.l

 

Drudzy z nasienia niewiasty:

 

Obj.7:9 „Lud Wielki” ----------------------------------------------------------- 1362

 

Ich nagroda od Pana:

 

1Moj.32:28 „Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakub, ale Izrael”. --------- 1516

 

1Moj.35:10 „I nazwał imię jego Izrael”. ----------------------------------------- 1605

 

 

 

 

4483

 

 

 

4483

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas