Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

MEROZ

 

Jest to nieznana miejscowość i wina jego mieszkańców też nie jest dokładnie opisana. Wiemy tylko, że: „ nie przyszli na pomoc Panu” Sędz.5:23.

Może to wskazywać na upadłych Aniołów, których działalności (winy) także do końca nie znamy. Mieszczą się one bowiem w kategorii „rzeczy tajemnych” (patrz Manna „Ślub Panu”). Zajmują oni podobnie jak wcześniej ich „pan” władzę na powietrzu. Efez.2:2. Pan wraz z uwielbionym Kościołem zajął to miejsce 1Tes.1:17, co umożliwi podjąć skuteczną walkę z „bestią i królami ziemi” jako tworem władz duchowych ciemności.

 

Temat upadłych Aniołów należy do prawd mało znanych i trochę niedocenianych.

Jest to niższy rodzaj umiejętności, który traktuje o błędach diabelskich, rozmaitych pokusach, które przychodzą do nas ze świata i naszego ciała. Musimy wiedzieć o nich abyśmy mogli powiedzieć wraz z apostołem Pawłem ‘Zamysły Szatana nie są nam tajne’. Jeżeli sądzicie, że niepotrzebna wam jest znajomość złośliwości diabelskiej to wiedzcie, że zabraknie wam przezorności i z braku tejże nie będziecie mieli doświadczenia i wcześniej czy później padniecie ofiarą przeciwnika”.                                                                            „Drzewo nad Strumieniem” – 13.

Powyższe przestrogi są aktualne szczególnie w obecnym czasie, gdy Szatan jest związany, a upadli Aniołowie jeszcze nie.

 

Zestawienie 172

 

 

Sedz.5:23 „Przeklinajcie Meroz, rzekł Anioł Pana, przeklinajcie jego mieszkańców za to, że nie przyszli na pomoc Panu, na pomoc Panu wśród bohaterów”. -------------------. N.B.

 

Izaj.24:21 „A dnia onego nawiedzi Pan wojsko wysokie na wysokości, także i królów ziemskich na ziemi”.---------------------------------------------------------------------

 

 

 

3564

 

 

1509

 

Razem

 

5073

 

Od narodzenia Noego (kaznodziei

sprawiedliwości)w 3072 r.pne. do roku  2001 ne. upływa lat:

 

3072  +  2001  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5073

 

„...Pierwszy świat czyli epoka przed potopem znajdował się pod nadzorem i szczególną opieką aniołów, którym dozwolono spróbować co potrafią uczynić dla uzdrowienia upadłego i zdegenerowanego rodzaju ludzkiego... Ich niezdolność do zreformowania rodzaju ludzkiego jest pokazana przez fakt, iż ludzka niegodziwość stała się tak wielka, że Bóg w swoim gniewie i sprawiedliwej zapalczywości zniszczył całą wówczas ludzkość w potopie z wyjątkiem ośmiu osób (1Moj.7:13)”.                                                                                                                          A – 220.

„Pierwszy z trzech okresów, czyli światów pod zarządem aniołów zakończył się niepowodzeniem. Drugi pod władzą Szatana uzurpatora jest istotnie złym światem. Lecz trzeci okres będzie erą sprawiedliwości i błogosławieństwa dla wszystkich narodów ziemi”.             A-67.

Upadli aniołowie materializowali się przed potopem by wejść w bezpośredni kontakt z ludźmi. Obecna forma ich oddziaływania na ludzkość, odbywa się poprzez partie polityczne i sekty religijne, którymi manipulując bawią się ze szkodą dla ludzi. Z braku znajomości tych spraw, ludzkość zamiast przeklinać Meroz, przeklinają nawzajem jedni drugich. Pan ukróci ich działalność w czasie Przymierza Nowego. „Na świętej górze Jego Królestwa” nikt nikomu nie będzie mógł szkodzić (Izaj.11:9).

 

Zestawienie 173

 

 

 

Obj.19:19 „I widziałem bestię i królów ziemskich, i wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę z siedzącym na koniu i z wojskiem jego”.---------------------------- p.l. 3376

 

Data początku Armagieddonu:

 

14  ·  1  ·  1981 szanah  --------------------------------------------------------2351

 

 

 

 

5727

 

 

Obj.16:16 „I zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagieddon”.---------

 

 

5727

 

Zestawienie 174

 

 

Pośrednik Przymierza Nowego zniszczy Szatana:

 

1Moj.3:15 „Głowę ci zmiażdży On”. ------------------------------------------------------

 

Jer.31:31 „Przymierze Nowe”. ------------------------------------------------------------

 

 

 

929

 

929

 

Zestawienie 175

 

 

Ezech.38:18-23 „Wszakże w on dzień, w dzień, którego przyciągnie Gog na ziemię izraelską, mówi panujący Pan, wzruszy się gniew mój w popędliwości mojej; A w gorliwości mojej i w ogniu gniewu mego mówić będę, że dnia onego będzie wielki rozruch w ziemi izraelskiej; I zadrżą od obliczności  mojej ryby morskie i ptactwo niebieskie i zwierz polny i wszelka gadzina płazająca się po ziemi i wszyscy ludzie, którzy są na obliczu ziemi; i porozwalają się góry i upadną wysokie wieże i każdy mur obali się na ziemię. Bo przywołam przeciwko niemu po wszystkich górach  moich miecz, mówi panujący Pan; miecz każdego obróci się na brata jego. I będę się z nim sądził morem i krwią, a deszcz gwałtowny i grad kamienny, ogień i siarkę spuszczę nań i na wojska jego i na wiele narodów, które z nim będą. I pokażę się wielmożnym i poświęcę się i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów i dowiedzą się, żem Ja Pan”.----- p.l.

 

Jer.51:13 „O ty, który mieszkasz nad wodami wielkimi! o bogaty w skarby! Przyszedł koniec twój, kres łakomstwa twego”. --------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3357

 

 

3357

 

Zestawienie 176

 

 

Uwielbiony Kościół – Głowa i Ciało oraz czas początku końcowej bitwy z bestią:

 

Jezus  ·   Kościół Boży  ·  2001----------------------------------------------------------

 

Obj.19:19 „I widziałem bestię i królów ziemskich, i wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę z siedzącym na koniu i z wojskiem jego”.--------------------------------------------- p.l.

 

 

 

3376

 

 

3376

 

Zestawienie 177

 

 

 

Obj.16:17 „Tedy wylał siódmy Anioł czaszę swoją na powietrze”. ---------------3778

 

Kiedy:

 

14  ·  1  ·  1981 szanah ---------------------------------------------------------2351

 

Ilość lat od stworzenia Adama do wydarzeń ukrytych pod siódmą czaszą :

 

4128 + 2001--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6129

 

 

 

6129

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas