Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CZAS  WSTAWANIA  LEŻĄCYCH  ŚWIADKÓW

 

Doświadczenia ludu Bożego w 1981 roku spowodowały okres zastoju i oczekiwania – pewnej bezczynności połączonej z czuwaniem. Postawa taka określona została jako „leżenie trupem na ulicy miasta wielkiego” (Obj.11:8). Owo leżenie było trudnym doświadczeniem, bowiem określa ono znamiona porażki. Było to leżenie na ulicy a nie w pokoju na łożu.

Bezczynność i wystawianie się na widok publiczny, nie należą do spraw przyjemnych. Leżący zrozumieli, że sytuacja ta jest przewidziana przez Pana i jej czas został proroczo określony tak, że mogli powtórzyć za psalmistą:

 

„Panie doświadczyłeś i doznałeś mię, tedy znasz siedzenie moje i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka. Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął...”.      Ps.139:1-3.

 

Przedziwna jest Boska wszechwiedza, odczytał On myśli ludzkie daleko przed naszym narodzeniem.

 

„Zbyt dziwna jest dla mnie ta wiedza i wzniosła; nie mogę jej pojąc”.                      Ps.139:6.

 

„Po pół czwarta dnia” czyli po 20 latach dały się słyszeć głosy; „Ocuć się” (Izaj.52:1-2). „Wstąpcie na górę i zwoźcie drzewo, budujcie ten Dom...” (Agg.1:8). W ten sposób świadectwa i świadkowie poczęły wstawać na stopy swoje, bez zbytniego przeciągania się i bez pośpiechu czy też popłochu.

 

„Bo macie wyjść nie z pośpiechem, ani uchodzić w popłochu, albowiem Jahwe idzie przed wami i Bóg Izraela wasz pochód zamyka”.                                                                    Izaj.52:12B.P.

 

Pochód tak zabezpieczony – z przodu i z tyłu – jest bezpieczny i zwycięski.

 

Zestawienie 143

 

 

 

„Świadectwo Jezusa”:

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa”. ------------------------------------------------------------

 

Prawda:

 

2Król.2:13 „Płaszcz Eliaszowy”.   ---------------------------------------------------------

 

 

 

2340

 

 

1058

 

Razem

 

 

3398

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. -----------------------------------------3378

 

Po dwudziestu latach:

 

20   ------------------------------------------------------------------------------- 20

 

 

 

3398

 

Zestawienie 144

 

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia”.   ------------------------------------------------------

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

1954

 

2488

 

Razem

 

4442

 

Po okresie bezczynności Wielkie Grono wymaga duchowego wzmocnienia:

 

Izaj.35:3-4 „Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie. Mówcie do zatrwożonych w sercu: Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was”.--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4442]

 

Zestawienie 145

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”.--

 

3°°  ·   6 Siwan  ·  2001  -----------------------------------------------------------------

 

 

1242

 

2136

 

Razem

 

3378

 

Prawda o wzbudzeniu bliźniaczych klas postawiła Wielkie Grono na nogi:

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.  --------------------------------------------------

 

 

 

3378

 

Zestawienie 146

 

 

I stanęli na:

 

Obj.11:11 „Stopach ich”. -----------------------------------------------------------------

 

Początek stawania na stopy:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2488

 

 

2488

 

Stopach ich grec. „Touj podaj autwn” = 2488   Obj. 11:11wg tłumaczenia Interlinearnego.

 

Zestawienie 147

 

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.---------------------------------------------------

 

Obj.11:15 „Stało się”. --------------------------------------------------------------------

 

Obj.16:17 „Stało się”. --------------------------------------------------------------------

 

 

3378

 

438

 

186

 

Razem

 

4002

 

Podwójnie ukazany rok 2001 dla dwóch bliźniaczych klas:

 

2001  +  2001  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

4002

Obj.11:15 grec. egeneto = 438      Obj.16:17 grec. gegonen = 186

 

Zestawienie 148

 

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.  --------------------------------------------------

 

Jan.11:16 „Bliźniak”  ·  „Bliźniak” --------------------------------------------------------

 

3°°  ·  6  Siwan  ·  2001 szanah ---------------------------------------------------------

 

 

3378

 

1068

 

2491

 

Razem

 

6937

 

Wyjście Wielkiego Grona z 20 letniego ucisku:

 

Obj.7:14-17 „Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, jako  namiotem zasłoni ich. Nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej pragnąć, i nie uderzy na nich słońce, ani żadne gorąco. Albowiem Baranek, który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich”.  ---------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

6937

 

„Bliźniak” grec. Didumoj = 534 Jan11:16.

 

Zestawienie 149

 

 

1Moj.25:26 „A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę Ezawa i nazwano imię jego Jakub”. ----------------------------------------------------------------------

 

Po dwudziestu latach:

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli”. ----------------------p.l.

 

 

 

2258

 

 

 

2399

 

Razem

 

4657

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”.   ----------------------------------------

 

 

4657

 

Zestawienie 150

 

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli”. ---------------------- p.l.

 

Duch żywota uosobiony w ruchu Aggieusza Proroka:

 

Ezdr.5:1 „Aggieusz Prorok”.  -------------------------------------------------------------

 

 

 

2399

 

 

89

 

Razem

 

2488

 

Data wstąpienia ducha proroctwa:

 

6 siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2488

 

Zestawienie 151

 

 

 

Wielkie Grono jako pierwsze otrzymuje

informacje o czasie wzbudzenia Proroków:

 

Zach.12:7 „Zachowa Pan i namioty Judzkie”.  -------------------------------------890

 

6 Siwan  ·  2001 szanah   -------------------------------------------------------2488

 

 

 

 

 

3378

 

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ---------------------------------------------------

 

 

3378

 

Zestawienie 152

 

 

 

Dan. 12:12 „Błogosławiony, kto doczeka

a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”:

 

Wyodrębniona liczba nie oznaczająca ilości dni-----------------------------------1335

 

9°°  ·  28  ·  5  ·  2001 --------------------------------------------------------2043

 

 

 

 

 

3378

 

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ---------------------------------------------------

 

 

3378

 

Zestawienie 153

 

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. ---------------------------------------------------------------------------1242

 

Książęta  ·  9°°  ·  28  ·  5  ·  2001 ------------------------------------------- 2593

 

 

 

 

3835

 

 

Obj.11:11 „Duch żywota od Boga wstąpił w nich”. ---------------------------------------

 

 

3835

 

 

Książęta  hebr. ~yrX  = 550.   Izaj.32:1.

 

Zestawienie 154

 

 

Żyd.8:8 „Przymierze Nowe”.--------------------------------------------------------------

 

Oto przedstawiciele z którymi zawarto Przymierze Nowe:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub-------- ------------------------------------------------------

 

Oto data ich pojawienia się:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  ---------------------------------------------------------

 

 

249

 

 

638

 

 

2491

 

Razem

 

3378

 

Stawanie na stopach, to zrozumienie powyższych prawd:

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.  --------------------------------------------------

 

 

 

3378

 

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.   Izaak  hebr.  Qxcy  =  208   Jakub  hebr.  Bq[y  =  182.

 

Zestawienie 155

 

 

Coraz pełniejsze poznanie Prawdy o Prorokach:

 

Izaj.52:8 „Bo okiem w oko ujrzą, że zasię Pan Syon przywiedzie”.  -----------------------

 

Ziemski Syon i rok wzbudzenia:

 

Ezaw  ·  2001 ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1001

 

 

2377

 

Razem

 

3378

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ---------------------------------------------------

 

 

3378

 

Ezaw  hebr.  wX[  = 376  1Moj.25:25; przedstawia 144 Książąt.

 

Zestawienie 156

 

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia duch  żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli”. ---------------------- p.l.

 

Boskie miłosierdzie względem Wielkiego Grona:

 

Ps.102:14 „Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; boć czas, żebyś się zlitował nad nim”.------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2399

 

 

2399

 

Zestawienie 157

 

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”.--

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.---------------------------------------------------

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”.---------------------------------------------------------------------

 

 

1242

 

3378

 

1362

 

Razem

 

 

5982

 

Po dwudziestu latach tajemnica bliźniaków wyjaśniła się w 2001 r:

 

Jakub  ·  Ezaw  +  Jakub  ·  Ezaw --------------------------------------------- 2000

 

W latach:

 

1981  +  2001 -----------------------------------------------------------------  3982

 

 

 

 

5982

 

 

Jakub, Ezaw  hebr. = 558 (1Moj.25:26; 25:25).

Jakub, Ezaw grec. = 1442 (Żyd.11:21; 12:16).

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas