Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

DRUGIE   UDERZENIE   JORDANU

 

2Król.2:13-14.

 

 

 

 

Obrazowa historia Eliasza i Elizeusza obejmuje okres 38 lat (1967-2005).Historia to długa i bogata w wiele epizodów. Wśród nich były dwa „uderzenia Jordanu” –Eliasza 1977r. i Elizeusza w 1997 r. Drugie uderzenie było repliką pierwszego. Badacze proroctw wiedzą, co oznacza Jordan, kogo reprezentują prorocy – Eliasz i Elizeusz, oraz czym jest proroczy płaszcz. Natomiast sam akt uderzenia bywa różnie rozumiany, przez to i niezauważony. Wyobraźnia ludzka podpowiada, że musi to być akt spektakularny. Podczas gdy uderzenie płaszczem w płynące wody, to zaledwie zetknięcie się z jej powierzchnią, a resztę dokonała Moc Boża.

Uderzenie spełnia rolę sygnału, lub skromnego początku, który jak przysłowiowy „efekt motyla”, daje początek późniejszej akcji.

Uderzenie w pozafigurze, ma charakter ustnej i pisemnej zapowiedzi, opartej na proroczym Słowie Bożym, która gdy została poparta faktami, zyskała rangę wyroczni. Taką formę miały obydwa uderzenia, tylko ich kierunki były różne. Eliasz uderzał ku wschodowi, Elizeusz ku zachodowi.

Systemy starego Świata mogłyby być usunięte bez zapowiedzi, ale upodobało się Panu, aby płaszcz Jego proroctw był w taki sposób użyty.

Uderzenia dokonane zostały w obu przypadkach, zanim pojawiły się znamiona wielkiego kryzysu. W 1977 r. w Moskwie świętowano 60 – lecie Rewolucji Październikowej, a w 1997 r. Watykan rozpoczynał świętowanie jubileuszu chrześcijaństwa. Pierwszy upadł komunizm, następnie upada chrześcijaństwo. Nie byłoby stosownym dokonywać uderzenia po upadku, ponieważ działanie takie nie jest zgodne z logiką. Wyrażane są jednak opinie, że dopiero po upadku Babilonu, Wielkie Grono będzie uderzać Jordan. Pogląd taki jest poważnym nieporozumieniem. To już się stało. Elizeusz działa już w obrazowych miastach za Jordanem. Po obu uderzeniach Jordanu, dynamika wydarzeń nabrała przyspieszenia zmieniając polityczny krajobraz świata.

Papiestwo ustanowiło trzyletnie uroczystości pod patronatem tzw. trójcy:

1997 rok – patronat Jezusa Chrystusa

1998 rok – patronat Ducha Świętego

1999 rok – patronat Boga Ojca.

Badacze Pisma Świętego wskazują na Słowo Boże, które zawiera przerażające oskarżenia przeciwko Babilonowi: „Mocny jest Pan Bóg, który go osądził” (Obj.18:8).

Wyrok już został na Babilon wydany przez Najwyższą Instancję i nie ma możliwości jego odwołania (Jer.25:15-29). Puchar z winem symbolizuje gniew Boży. Pić mają wszyscy – władcy cywilni, systemy świeckie, ale z dna (wraz z osadem drożdży na dnie) ma wypić Szeszak.

„Autor posłużył się tu kryptonimem według systemu atbasz, polegającym na podstawieniu zamiast pierwszej litery alfabetu hebrajskiego – ostatniej, zamiast drugiej – przedostatniej itd.; w ten sposób zamiast b-b-l (Babel) uzyskał Szeszak – po nich – na końcu być może. Autor wyobrażał sobie i chciał to podkreślić, że tak jak w pucharze na końcu pozostaje osad czy też zawartość płynu bardziej skondensowana, tak Babilon czeka kara jeszcze cięższa (patrz Komentarz do Biblii Poznańskiej).”

„Pić będzie po nich” – po upadku komunizmu.

Hasłem na początku okresu Laodycejskiego było: ”Ludu mój wynijdź z Babilonu” – nie reformuj go lecz opuść!

Hasłem na dziś jest ogłaszanie poselstwa: „I zawołał potężnie głosem wielkim, mówiąc: Upadł, upadł Babilon wielki!” (Obj.18:2). Obecnie ten temat jest prawdą na czasie i powinien dominować w naszych rozmowach, wykładach i w publikacjach.

Na gruzach systemów Pan ustanawia „Nowe Niebo i Nową Ziemię”, w której zamieszka na stałe sprawiedliwość, prawda i pokój (Ps.85:9-14).

 

Zestawienie 141

 

 

2 Król. 2:14 „A tak i on uderzył nim wody a rozdzieliły się tam i sam i przeszedł Elizeusz”.  ---------------------------------------------------------------------------------------p.l.

 

Lud Wielki  --------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Czas uderzenia:

 

1997--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

173

 

150

 

 

1997

 

Razem

 

2320

 

Wyjście na drugi brzeg:

 

2000 roku---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2320

 

Zestawienie 142

 

 

 

2Król.2:14 „A tak i on uderzył nim wody a rozdzieliły się tam i sam i przeszedł Elizeusz”. ---------------------------------------------------------------------------

 

Data drugiego uderzenia Jordanu------------------------------------------------ 1997

 

Czas przechodzenia na drugi brzeg liczony

od ukończenia budowy świątyni Zorobabela 516 r.p.n.e.

 

516 + 2000--------------------------------------------------------------------- 2516

 

 

 

4513

 

 

 

4513

 

 

Sprawa odbudowy świątyni Zorobabela, stała się ciągłym przedmiotem zainteresowania klasy Elizeusza po wyjściu na drugi brzeg Jordanu w roku 2000. W trakcie trwania budowy Elizeusz reprezentujący dotąd klasę W. Grona zaczyna przedstawiać klasę ojców Starego Testamentu, którzy w 2001roku 6 siwan otrzymali lepsze zmartwychwstanie i stopniowo rozpoczynają działalność. W pierwszej fazie incognito, a później po zakończeniu ucisku Jakubowego, rozpoczynają jawną działalność.

 

Patrz 4 Tom „Walka Armagedonu” wykład pt: „Ustanowienie Królestwa Bożego”

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas