Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

JEŚLI  UJRZYSZ

 

„Trudnejś rzeczy pożądał wszakże ujrzyszli mnie gdy będę wzięty od ciebie, tak ci się stanie, a jeśli nieujrzysz nie stanieć się”.                                                                                                                  2Król.2:10.

 

„Klasa Elizeusza (Wielkie Grono) nie prędzej otrzyma „dwójnasobnego ducha” aż „ujrzy” zabranie Eliasza (Kościoła) do nieba. To „ujrzenie” jest trudnym warunkiem ponieważ zawiera przyznanie faktu, że Kościół zakończył swą drogę.”                                          Chwała Boża” str.68

Koniec pielgrzymki Kościoła miał być zauważony przez zabranie „ostatniego członka”. „Kiedy to nastąpi? Gdy ostatni członek Ciała dokona swego biegu i będzie zmieniony w chwałę Pana, wtedy ślub będzie dokonany”.                                                                                       K.P.O. str.675.

Ten „ostatni członek Ciała” jest rozpoznany imiennie podobnie jak pierwsi członkowie Ciała (apostołowie) wszyscy znani nam są z imienia. Bez imiennego rozpoznania, nie byłoby możliwe stwierdzenie jego zabrania.

Ostatnia orientacja pozwoliła nam zrozumieć, że miało to miejsce 10.09.1994 roku, a ostatnim członkiem Ciała Chrystusowego jest brat Tadeusz Wiśniewski. Poniższe zestawienia dobitnie to potwierdzają.

 

Zestawienie 127

 

 

Mal.3:1 „Oto Ja posyłam Anioła Mego, który zgotuje drogę przed obliczem Moim”. ------

 

Kazn.Sal.8:5 „Czas i przyczyny zna serce mądrego”. --------------------------------------

 

 

1089

 

1089

 

Zestawienie 128

 

 

 

1Kor.3:16 „Kościół Boży”.------------------------------------------------------- 611

 

Ostatni Jego Członek i czas przemiany:

 

Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994  ---------------------------------------------------2118

 

 

 

2729

 

 

Wzbudzenie Proroków nie mogło nastąpić

przed uwielbieniem ostatniego Członka Kościoła:

 

Żyd.11:39-40 „A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi”. ---------------------------------------------------------------------------------------p.l.

 

 

 

 

 

 

2729

 

Tadeusz  grec.   Qaddaioj  =  105.

 

Zestawienie 129

 

 

Kazn.Sal.8:5 „I czas i przyczyny zna serce mądrego”. -------------------------------------

 

Czas przemiany ostatniego członka Kościoła:

 

10  ·  9  ·  1994 -------------------------------------------------------------------------

 

 

1095

 

 

2013

 

Razem

 

3108

 

Agg.1:4 „Izali wam jest czas, abyście mieszkali w domach waszych listwowanych, a dom ten aby pusty stał?” ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

3108

 

Zrozumienie czasu zabrania ostatniego członka Kościoła Chrystusowego stało się motorem działania dla pozaobrazowych budowniczych drugiej Świątyni.

 

Zestawienie 130

 

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd w około”.---------------------------

 

Pozaobraz w roku   -----------------------------------------------------------------------

 

 

859

 

2000

 

Razem

 

2859

 

2Król.3:11-12 „Jest tu Elizeusz, syn Safata, który nalewał wody na ręce Eliaszowe. U tegoć jest Słowo Pańskie”.   -----------------------------------------------------------

 

 

 

2859

 

Zestawienie 131

 

 

Mat.27:53 „Po zmartwychwstaniu Jego”. -------------------------------------------------

 

 

2248

 

Data przemiany ostatniego członka Kościoła – Bożej Drabiny:

 

Drabina  ·  Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994  ------------------------------------------------

 

 

 

2248

 

Drabina  hebr.  ~ls  =  130  1Moj.28:12.

 

Zestawienie 132

 

 

Data zmartwychwstania (podniesienia się Jego).

Przemiana ostatniego Członka Kościoła:

 

Zmartwychwstanie  ·  Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994 --------------------------------------

 

Uznający datę uwielbienia ostatniego Członka Kościoła:

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”. --------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto początek „wieczerzy”:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

2895

 

 

 

1711

 

 

2491

 

Razem

 

7097

 

Mat.27:53 „I wyszedłszy z grobowców po podniesieniu się Jego, do świętego miasta, stały się widoczne licznym”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

7097

 

Mat.27:53 – wg wyd. Intarlinearnego (patrz „Tajemnicze Wersety” „Pięćdziesiątnica” II).

Tadeusz   grec.   Qaddaioj  =  105  (Ostatni przemieniony Sędzia Duchowy).

Zmartwychwstanie  grec.  H anastasij  =  777  Obj.20:5.

 

Zestawienie 133

 

 

2Król.2:10 „Odpowiedział: Trudnejś rzeczy pożądał; wszakże ujrzyszli mnie, gdy będę wzięty od ciebie, tak ci się stanie; ale jeśli nie ujrzysz, nie stanieć się”.   ------------------

 

Niebieski Pomazaniec, ostatni Jego Członek i czas przemiany:

 

Chrystus  ·  Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994  -----------------------------------------------

 

 

3404

 

 

3404

 

Chrystus grec.  O Cristoj  = 1356. Mar.15:32.

Tadeusz   grec.   Qaddaioj  =  105  (Ostatni przemieniony Sędzia Duchowy).

 

Zestawienie 134

 

 

 

2Król.2:10 „Ujrzyszli mnie, gdy będę wzięty od ciebie, tak ci się stanie; ale jeśli nie ujrzysz, nie stanieć się”.------------------------------------------------------- 1930

 

Ostatni Członek Kościoła i czas Jego Przemiany:

 

Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994 --------------------------------------------------- 2118

 

 

 

 

 

4048

 

 

Miasto Święte Jeruzalem Nowe  ·  Miasto Święte Jeruzalem Nowe -----------------------

 

 

4048

 

Miasto Święte Jeruzalem Nowe grec.  Thn polin thn agian Ierousalhm kainhn  =  2024 Obj.21:2.

Miasto Święte Jeruzalem Nowe  hebr.  hXdxh ~ylXwry hXwdqh ry[h-ta  =  2024  wg Delitzscha.

 

Zestawienie 135

 

 

 

Rzym.8:17 „Wspólnie otoczeni zostaliśmy chwałą”. ------------------------------1889

 

Ostatni z grona 144 tysięcy:

 

Mat.10:3 „Tadeusz”.-------------------------------------------------------------- 105

 

 

 

1994

 

 

Otoczenie chwałą w roku------------------------------------------------------------------

 

 

1994

 

Zestawienie 136

 

 

 

1Kor.11:26 „Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”. ----------------------------------- p.l. 1889

 

Ostatni przemieniony Członek Kościoła:

 

Tadeusz-------------------------------------------------------------------------- 105

 

 

 

 

1994

 

 

Rok---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1994

 

W powyższych zestawieniach „otoczenie chwałą” oznacza też objawienie Pańskiego uznania dla ostatniego Członka Kościoła przez mnogość dowodów wskazujących na czas Jego uwielbienia.

 

Zestawienie 137

 

 

Część duchowego nasienia określona

liczbą 144000 została uwielbiona w całości:

 

1Moj.15:5 „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Tak będzie twoje potomstwo”. ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2576

 

Pozaobrazowy Chrystus i data przemiany ostatniego Członka Kościoła:

 

Izaak  ·  10  ·  9  ·  1994 szanah  --------------------------------------------------------

 

 

 

2576

 

Zestawienie 138

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.-------

 

Początek działalności figuralnych Sędziów w 1569 r.pne.

oraz data przemiany ostatniego Sędziego duchowego:

 

1569    10  ·  9  ·  1994  ---------------------------------------------------------------

 

 

 

3582

 

 

3582

 

Zestawienie 139

 

 

Oto data przemiany ostatniego duchowego Sędziego:

 

10  ·  9  ·  1994--------------------------------------------------------------------------

 

Data wzbudzenia Sędziów ziemskich:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 -------------------------------------------------------------------

 

 

2013

 

2013

 

Oto świadectwo jakie otrzymał Brat Tadeusz Wiśniewski od braci zboru warszawskiego, wygłoszone podczas pogrzebu przez br. P. Kozłowskiego:

 

„Patrząc na jego życie można śmiało i z czystym sumieniem postawić go za wzór poświęcenia. Był człowiekiem niezmiernie utalentowanym. Gdyby poświęcił się innej dziedzinie życia, w każdej z nich osiągnąłby poziom mistrzowski. Mógł być świetnym malarzem, wspaniałym muzykiem, ale on wybrał tę najtrudniejszą dziedzinę- miłość do Boga do Prawdy. Na serio potraktował słowa Jezusa: ’Pójdź za mną’. Trudno jest nieraz uwierzyć, ale każdą chwilę swojego życia poświęcał Bogu. Na zawsze pozostanie nam wszystkim w pamięci jako wzór moralności. Być może nie rozumieliśmy go do końca, nie rozumieliśmy tego co robił , czym żył. Ale to co robił, tym czym żył, to robił i żył dla Pana i niech Pan to oceni.

Dla wielu z nas zbawienie być może jest tylko formułą znaną z Biblii, dla niego był to sens życia. Przez wiele lat służył w zboże warszawskim. Gdy parę lat temu nasze drogi  się rozeszły, to jednak w sercach naszych pozostała nadzieja, że jednak zaistnieje możliwość, że znów będziemy razem, że znów będzie nam służył swoją wiedzą, swoim autorytetem. Nie boję się użyć słów, że był ostatnim żyjącym prawdziwym autorytetem.

Dziś tej nadziei już nie mamy.

Ceniliśmy  jego wiedzę, jego poświęcenie i takim niech pozostanie w naszych sercach. Wiem że nawet wtedy, kiedy był poza naszą społecznością, to nie nazywał nas inaczej jak „kochani bracia”. Zapamiętajmy słowa Ap. Pawła: „Zapamiętując koniec ich życia naśladujcie wiary ich”. Warto, a nawet trzeba dziękować Bogu, że były wśród nas takie osobistości, takie osobowości, jak brat Tadeusz Wiśniewski. Był wzorem poświęcenia. Słowa: „Bądź wierny aż do śmierci” traktował nie tylko jako nakaz, ale był to dla niego prawdziwy obowiązek. Niech słowa Ap. Pawła z innego listu będą dla nas pewnego rodzaju testamentem, gdyż słowa te były dla niego obowiązkiem postępowania: „Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do jego śmierci zostaliśmy z Nim zrośnięci w jedno, tak samo będziemy zrośnięci z Nim w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.”

Tak pożegnał go przedstawiciel zboru warszawskiego.

O bracie Tadeuszu możnaby powiedzieć to, co ongiś napisano o jednym z wielkich chronologistów wieku żydowskiego: ”Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnego zarzutu, chyba, że znajdziemy coś przeciwko niemu w kulcie jego Boga” (Dan.6:6 B.T.).

 

Łuk.10:23 “Tedy obróciwszy się do uczniów, rzekł im z osobna”:

 

Zestawienie 140

 

 

„Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie”. --------------------------------------

 

Oto błogosławiona wiadomość i czas:

 

Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994  ------------------------------------------------------------

 

 

2118

 

2118

 

Tadeusz   grec.   Qaddaioj  =  105.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas