Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PRZYMIERZE  NOWE

 

Nowe Przymierze jako prawo, które przyniesie światu pokój zaczyna być czynne od roku 2001. Celem jego jest przywrócenie człowieka do jego utraconego mieszkania w Raju i ustanowienie uniwersalnego i trwałego pokoju na ziemi. Dokonane to będzie mocą Bożą wykonywaną przez różne  przewody pod administracją Królestwa Chrystusowego. Głównym przewodem Bożej mocy i błogosławieństwa w czasie tysiącletniego Królestwa, będą zmartwychwstali prorocy.

„Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy, jak również starożytni święci, o których wspominał nasz Pan i Apostołowie (Mat.8:11; Żyd.11:4-40) przeszedłszy zwycięsko swe próby zostaną wzbudzeni z martwych, jako doskonali, a będąc całkowicie przywróceni do ziemskiej doskonałości, nie będą potrzebowali tysiącletniego „zmartwychwstania sądu” tak jak pozostali ludzie. Doskonałość ta umożliwi im bezpośredni kontakt z duchowymi Królami i Kapłanami, bez konieczności przybierania ziemskiego ciała przez istoty duchowe, chcące obwieścić światu prawa”.                                                                                                                                                                                D-619.

Prorocy jako pierwsi są pod warunkami Przymierza Nowego. Oni już za pierwotnego życia wyszli spod Przymierza Zakonu (jako „czerwona jałowica nie będąca pod jarzmem”).

 

Zestawienie 107

 

 

 

Izaj.32:1 „Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą”.  ----------------------------------------------------------------------- 2030

 

Przymierze Nowe  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000 ------------------------ 4417

 

 

 

6447

 

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama, Izaaka, i Jakuba, i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”.  ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6447

 

Przymierze Nowe  hebr.  hXrx tydb  =  929 Jer.31:31.

 

Zestawienie 108

 

 

Siłą Proroków jest Pośrednik Przymierza Nowego:

 

Zach.12:5 „I rzekną książęta Judzcy w sercu swem: Mamy siłę i obywatele Jeruzalemscy w Panu zastępów, Bogu swoim”.----------------------------------------------------------

 

 

 

 

2180

 

Oto skutki Przymierza Nowego:

 

Agg 2:22 „Ja poruszę niebiosa i ziemię”.---------------------------------------------------

 

 

 

2180

 

”Przymierze Nowe”  ·  „Dzień pięćdziesiąty”   --------------------------------------------

 

 

2180

 

Przymierze Nowe  hebr.  hXrx tydb  =  929 Jer.31:31.

Dzień Pięćdziesiąty  grec. Hmeran penthkosthj  =  1251 Dz.Ap,2:1.

 

Zestawienie 109

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.    ----------------------------------------------------  p.l.

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców Twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem Sprawiedliwości, miastem wiernym”. --- p.l.

 

Jer.31:31 „Przymierze nowe”.-------------------------------------------------------------

 

Dz.Ap.2:1 „Dzień pięćdziesiąty”.----------------------------------------------------------

 

Czas trwania Przymierza Nowego:

 

1000--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

850

 

 

638

 

929

 

1251

 

 

1000

 

Razem

 

4668

 

W Boskiej odpowiedzi jest zakodowany czas Przymierza Nowego:

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czymże poznam, że ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”.-----

 

 

 

 

4668

 

Zestawienie 110

 

 

W okresie, gdy Prorocy są „incognito”, czuwający zrozumiewaja działalność Pańską:

 

Obj.3:3 „Jeźli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię”. ------------------------------------------------------------- p.l.

 

Przymierze Nowe  ·  Dzień pięćdziesiąty --------------------------------------------------

 

 

 

 

2172

 

2172

 

Zestawienie 111

 

 

Podpis Pana dotyczący Przymierza Nowego:

 

Obj.19:9 „Te prawdziwe słowa Boże są”. -------------------------------------------------

 

Przymierze Nowe  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001  +  1000 -----------------------------------

 

 

 

1085

 

3942

 

Razem

 

5027

 

Obj.11:11-12 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli. Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”. ---------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

5027

 

Przymierze Nowe  hebr.  hXrx tydb  =  929 Jer.31:31.

Obj.19:9 wg Delitzscha.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas