Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PIERWSZY  OWOC  NA  FIGOWYM  DRZEWIE

 

„...Kto pielęgnuje figowe drzewo, będzie spożywał jego owoce, a kto strzeże Pana swego doznaje szacunku”.                                                                                               Przyp. Sal.27:18 B.P.

 

Figowe drzewo symbolizuje wybrany przez Boga naród Izraela. W tekście tytułowym zestawione zostało pielęgnowanie figowego drzewa z wierną służbą Panu. W obu przypadkach zyskuje się szacunek od Pana. Za czułe pielęgnowanie figowego drzewa obiecana jest możliwość spożywania jego owoców.

 

„Widziałem ojców waszych jako pierwszy owoc figowy na początku ich”.                Oz.9:10.

Ojcowie wybranego narodu – Patriarchowie i Prorocy są pierwszymi i na razie jedynymi owocami na genealogicznym drzewie tego narodu. Wzbudzeni 6 Siwan 2001 r. w liczbie 144 są zalążkiem nowego Izraela.

 

„...Owoc ich jest na pokarm, a liście na lekarstwo”.                              Ezech..47:12; Obj.22:2.

]

Narody zostaną uzdrowione z epokowego kłamstwa Szatana, „żadnym sposobem śmiercią nie pomżecie”. (1Moj.3:4). Owoce tego kłamstwa rozmnożone zostały w różnych odmianach. Ludzkość spożywając je oszalała. Dlatego Bóg przez proroka zapowiedział:

 

„Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich. O śmierci! Będę śmiercią twoją. O grobie! Będę skażeniem twoim. Żałość skryta będzie od moich oczu”.                         Ozeasz 13:14.

 

Apostoł Paweł skomentował słowa proroka w taki oto sposób:

 

„Gdzież jest zwycięstwo twe o śmierci? Gdzie jest, o śmierci twe żądło?”.        1Kor.15:55 B.P.

 

Apostoł Paweł i siódmy od Adama Enoch, wiarą widzieli czas, w którym nie będzie chorób i śmierci. Czas ten już się zaczął wzbudzeniem Proroków 6 Siwan 2001 r. Niebawem, po ich obwieszczeniu się Izraelowi i światu, proces umierania będzie zatrzymany, a uruchomiony będzie trend odwrotny. Zacznie się Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

„Jeśli zmartwychwstania nie ma....daremna jest wiara nasza”.                        1Kor.15:12-19.

 

O zmartwychwstaniu przekona się ludzkość, gdy ujrzy Ojców wzbudzonych jako pierwszy owoc figowy.

 

Zestawienie 56

 

 

Oz.9:10 „Widziałem ojców waszych jako pierwszy owoc figowy na początku ich”. --------

 

Data ich zmartwychwstania:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 -------------------------------------------------------------------

 

 

2729

 

 

2013

 

Razem:

 

4742

 

Żyd.11:40 „Aby oni bez nas nie stali się doskonałymi”. ------------------------------------

 

 

4742

 

Zestawienie 57

 

 

 

Oz.9:10 „Widziałem ojców waszych jako pierwszy owoc figowy na początku ich”. -----------------------------------------------------------------------------------2729

 

Ich liczba:

 

144 ------------------------------------------------------------------------------ 144

 

 

 

 

2873

 

 

Prorocy jako widzialna Stolica Pańska:

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego do Jeruzalemu”. -------------------------

 

 

 

 

2873

 

Zestawienie 58

 

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”. ----------------------------------------------  p.l. 1428

 

6  ·  3  ·  2001 ----------------------------------------------------------------- 2010

 

 

 

 

3438

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. -------------------------------------------------------

 

 

 

3438

 

Zestawienie 59

 

 

1Moj.25:26 „A Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”.------------------

 

Bliźniacze klasy „urodziły się” pod Zodiakalnym znakiem Bliźniąt:

 

Bliźnięta   ·   Kastor  ·  Polluks  -----------------------------------------------------------

 

 

2148

 

 

1813

 

Razem:

 

3961

 

Ilość lat od narodzin Jakuba i Ezawa

(1960 r. pne.) do narodzenia pozaobrazowych bliźniąt:

 

1960  +  2001 ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3961

 

Bliźnięta   hebr.  ~mwt  = 486  1Moj.25:24.

Kastor Polluks grec. Kastor Pollukj = 1327  Dz.Ap.28:11 Bliźniacze gwiazdy w gwiazdozbiorze GEMINI (bliźniąt).

 

Zestawienie 60

 

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. ---------------------------------------------------

 

Obwieszczony czas „Lepszego Zmartwychwstania”:

 

Zmartwychwstanie  ·  144 Książęta  ·  Lud Wielki. ---------------------------- 1425

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001----------------------------------------------------------2013

 

 

 

3438

 

 

3438

 

 

Zmartwychwstanie  hebr. hyxth  = 428  Obj.20:5  wg Delitzscha.

Książęta  hebr. ~yrX  = 550.   Izaj.32:1.

Lud Wielki  hebr. br !wmh  =  303   Obj.7:9 wg Delitzscha.

 

Zestawienie 61

 

 

Ezech.37:12 „Oto Ja otworzę groby wasze i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój! I przywiodę was do ziemi Izraelskiej”. ---------------------------------------------------

 

Oto uwolnieni i czas lepszego zmartwychwstania:

 

Książęta  ·  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Lud Wielki  ·  6 Siwan · 2001 szanah -------

 

 

 

5620

 

5620

 

Książęta grec.  Arcontej  =  1132.

Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Zestawienie 62

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.--------

 

Czas wzbudzenia Proroków liczony od początku okresu sędziów w 1569 r. pne.:

 

1569    3°° ·  6  ·  3  ·  2001  -----------------------------------------------------------

 

 

3582

 

 

3582

 

3°°. 6. 3. 2001 –godzina. dzień. miesiąc. rok

 

Zestawienie 63

 

 

 

Pozaobrazowy Daniel (Kościół) nie otrzymał

informacji od Pana o czasie wzbudzenia Proroków:

 

Dan.12:13 „Ale ty idź do miejsca twego, a odpoczniesz i zostaniesz w losie twoim aż do skończenia dni”.----------------------------------------------------------- 2290

 

1Moj.25:26 „A Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili” ------- 2148

 

 

 

 

 

 

4438

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. ----------------------------------------------- 3438

 

Okres panowania Książąt ------------------------------------------------------- 1000

 

 

 

 

4438

 

 

Zestawienie 64

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.   ---------------------------------------------------- p.l

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców Twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem Sprawiedliwości, miastem wiernym”.  --- p.l

 

Przez lat ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

850

 

 

638

 

1000

 

Razem:

 

2488

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2488

 

Zestawienie 65

 

 

4Moj.19:2 „Jałowica płowa, zdrowa, na której nie było zmazy, i na której nie postało jarzmo”.---------------------------------------------------------------------------z D.m.

 

Ezaw  ·  2001----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2377

 

2377

 

Ezaw i jałowica płowa przedstawia Ojców Starego Testamentu (Cienie Przybytku str. 114).

 

Zestawienie 66

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. -----------------------------------------------------------------------------------3582

 

Oto czas przywrócenia:

 

Godzina 3  ·  dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 --------------------------------- 3547

 

 

 

 

 

7129

 

 

Liczba lat od stworzenia Adama od roku 2001 i 1000 lat:

 

4128 + 2001 + 1000 ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

7129

 

Zestawienie 67

 

 

 

Obj.21:15 „Mur Jego”.---------------------------------------------------------- 2076

 

Okres panowania lat:

 

1000-----------------------------------------------------------------------------1000

 

 

 

3076

 

 

1Moj.25:25 „I wyszedł pierwszy syn lisowaty, i wszystek jako szata kosmaty; i nazwali imię jego Ezaw”. -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

3076

 

Mur miasta – starożytni święci – Ezaw.

 

Zestawienie 68

 

 

Obj.21:15 „Mur Jego”.  -------------------------------------------------------------------

 

Liczba proroków: (Obj.21:17):

 

144 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomocnicy w czasie Tysiąclecia:

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”.---------------------------------------------------------------------

 

 

2076

 

 

144

 

 

1362

 

Razem:

 

3582

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.--------

 

 

 

3582

 

Zestawienie 69

 

 

Stolice dla 144 Proroków:

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego”. ------

 

Przez lat ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2582

 

1000

 

Razem:

 

3582

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.--------

 

 

 

3582

 

Zestawienie 70

 

 

Żyd.11:13 „Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się nimi, i witali je, i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi”.------------------------------------------------------------------------------ p.l.

 

Obj.21:15 „Mur Jego”.  ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1362

 

2076

 

Razem:

 

3438

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. --------------------------------------------------------

 

 

 

3438

 

Zestawienie 71

 

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. ------------------------

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego”. ------

 

 

3549

 

2582

 

Razem:

 

6131

 

Oto ilość lat od wejścia grzechu na świat (4126 r. pne),

aż do widocznego rozpoczęcia sądu nad narodami z Jeruzalemu w 2005r:

 

4126  +  2005  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

6131

 

Zestawienie 72

 

 

Początek Restytucji:

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. --------------------- p.l.

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu”.  --------------------------- p.l.

 

 

 

111

 

111

 

Zestawienie 73

 

 

Ezech.37:5 „Oto Ja wprowadzę w was ducha a ożyjecie”.---------------------------------

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.------------------------------------------------------ p.l.

 

Oferta Restytucji wychodząca z Kościoła:

 

Ezech.47:1 „Potem mię przywiódł ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły z pod progu domu na wschód słońca; bo przednia strona domu była na wschód słońca, a wody one schodziły spodkiem po prawej stronie domu po stronie południowej ołtarza”. -------- p.l.

 

 

924

 

 

850

 

 

 

714

 

Razem:

 

2488

 

6 Siwan  ·  2001 szanah------------------------------------------------------------------

 

 

2488

 

Zestawienie 74

 

 

 

Mat.11:13 „Wszyscy prorocy” ------------------------------------------------------------

 

Oto ich przedstawiciele:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub --------------------------------------------------------------

 

Miasto stołeczne:

 

Jerozolima --------------------------------------------------------------------------------

 

 

1511

 

 

638

 

 

586

 

Razem:

 

2735

 

1Moj.28:12 „Aniołowie Boży” ---------------------------------------------------187

 

Jan 1:51    „Aniołowie Boży” ---------------------------------------------------2548

 

 

 

2735

 

 

1Moj.28:12  hebr.  ~yhla ykalm 86 + 101 = 187

Jan 1:51 grec. Touj aggelouj tou qeou 776 + 518 + 770 + 484 = 2548

 

Zestawienie 75

 

 

Izaj.11:10 „I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodom”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Czas zmartwychwstania Proroków jako Przedstawicieli Jezusa:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

2136

 

 

2136

 

Słowo hebrajskie „narodom”  ~ym[- oznacza: mój lud – prorocze imię Izraela.

 

Zestawienie 76

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. -------------------------------------------------------------------------------- p.l. 638

 

Data:

 

28  ·  5  ·  2001. ----------------------------------------------------------------2034

 

 

 

 

 

2672

 

 

1Moj.19:27 „Wstawszy tedy Abraham rano, pospieszył się na ono miejsce, kędy stał przed Panem”.--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2672

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas