Napisz do nas!                              

 

M e n u

  • Strona Główna
  • Wprowadzenie
  • Posłowie
  • Zasoby

 

                                       

 

 

 

Pięćdziesiątnica

 

 

 

 

Chrystus On Król Izraela

 

 

 

 

 

Równoległości Abrahama

 

 

 

 

 

 

 

 

Amen Amen

 

 

Abraham’s Parallelisms

 

 

 

OD WYDAWCÓW

          

                            

Wydawcy pragną publicznie wyrazić swą wdzięczność Bogu za łaskę, która pozwoliła na wydanie tego opracowania. Jest ono kontynuacją pierwotnej myśli  Badaczy Pisma Świętego, mówiącej o zmartwychwstaniu oraz o wielkim dziele naprawy. O Restytucji.

Ustanowienie Królestwa Bożego poprzedzone zostało stosunkowo długim okresem przygotowania. Polegał on na dokończeniu, wyboru „Oblubienicy”, „Małżonki Baranka”, a także na przygotowaniu ziemskiego przedstawicielstwa tego Królestwa. Celem tego skromnego dzieła nie jest wykazanie procesu wyboru Kościoła, końca Wysokiego Powołania. Nie jest nim także śledzenie gromadzenia i organizowania się Izraela jako narodu przewidzianego do pełnienia przewodniej roli w tymże Królestwie. Te zagadnienia zostały wyczerpująco wyjaśnione w świetle proroctw biblijnych w „Wykładach Pisma Świętego” oraz w „Chronologii Biblijnej” i w „Liczbowaniach”

W tej pracy wydawcy starają się dowieść, także na podstawie proroctw biblijnych, że rezultatem uwielbienia Kościoła, jest rozpoczęcie się Królestwa Bożego, którego faktyczny początek zaznaczył się zmartwychwstaniem „Świętych Starego Testamentu”. Zgodnie z Psalmem 45 będą oni ustanowionymi Książętami po wszystkiej ziemi na okres 1000 lat.

Bóg jest Miłością, Pan nasz Jezus Chrystus jest Miłością, uwielbiony Kościół jest Miłością. Królestwo Boże będzie także wyrazem Miłości Bożej.

Zawarte w niniejszej pracy zestawienia, w małej tylko części, ukazują bogactwo myśli Bożych, których bezmiar znajduje się w Księdze danej nam przez Boga -  Biblii. W głównej mierze dotyczą one Jego umiłowanego Syna, Którego dał jako Swój dar najwyższy, umiłowawszy świat, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. (Jan 3:16)